SKAMSTØTTEN
- En happening om at huske sm-eng.GIF (137 bytes)  NA01143A.gif (987 bytes) Pictures of the Pillar of Shame 


Projekt- og økonomiansvarlig:
Jens Galschiøt Christophersen
Banevænget 22
DK-5270 Odense N
Tlf. (+45) 6618 4058
Fax (+45) 6618 4158
E-mail: aidoh@aidoh.dk
http://www.aidoh.dk

Projektets titel:

SKAMSTØTTEN
- En happening om at huske

 

Indhold:
Indledning
Virkelighedens teater
Projektbeskrivelse:
Baggrunden
Ideen: et skulpturelt opråb
Symbolikken
Første gang i Hong Kong
De næste opstillinger
Forløb indtil nu
Planer for fremtiden
Netværket
Organiseringen
Skulpturbeskrivelse
Fremstillingsprocessen
Finansieringsplan
Budget


Indledning

Min kunsthappening Skamstøtten er nu sat i gang. Det skete med opstillingen af skulpturen 4. juni '97 i Hong Kong (se s.4). I løbet af de næste ti år vil happeningen brede sig ud over kloden. Formålet med denne beskrivelse er at søge støtte til happeningen. Man kan støtte på flere forskellige planer:

- økonomisk ved pengebidrag eller ved at købe støtteskulpturer
- moralsk ved at udtale sin støtte til happeningen og bidrage til at gøre den kendt.
- praktisk ved at hjælpe med organisering, transport, opstilling, oversættelse osv.

Hvis du er parat til selv at hjælpe eller kender nogen der måske er, hører jeg gerne fra dig. Har du brug for mere materiale, sender jeg det gerne. På Internetadressen: http://www.aidoh.dk kan du finde yderligere oplysninger og en masse fotos som du er velkommen til at downloade.

Virkelighedens teater

Som billedhugger har jeg før gennemført store kunsthappeninger, bl.a. Min Indre Svinehund i '93 og Den stille død i forbindelse med FNs sociale topmøde i København i '95. Formålet var at puste liv i debatten om det etiske grundlag for vor kultur. Happeningerne er beskrevet s. 20.

I mit arbejde med skulpturer og happeninger stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvordan vores etiske og moralske selvforståelse hænger sammen med den globale og lokale virkelighed. Svarene overlader jeg til beskueren selv at finde. Jeg skaber surreelle billeder af virkeligheden - symbolsk udformede spørgsmål - som viser det groteske og absurde i det, vi ellers opfatter som normal konventionel virkelighed.

Happeningsformen har et selvstændigt sprog bestående af enkle nonverbale symboler. Det gør den velegnet til at belyse komplicerede problemstillinger på flere planer samtidigt. Happeningen er som form provokerende, men er også som sådan accepteret, især i den vestlige verdens kulturelle sammenhænge. Også selv om den måtte overskride de gængse regler for, hvad man må eller ikke må.

Derimod er mine budskaber, i modsætning til mange andre kunstneres, ikke grænsebrydende i traditionel kunstnerisk forstand. De kan tværtimod siges at være 'bevarende', idet de sættes ind til forsvar for vort samfunds etiske grundlag. De stiller grundlæggende spørgsmålstegn ved, hvilke konsekvenser det får for vores kultur, når der sker et skred i moral og etik, i stil med det vi er vidne til, når f.eks. de racistiske tendenser i Europa øges, eller vi tillader en global ubalance med 13 millioner børn som ofre hvert år.

Ved hjælp af skulpturerne skærer jeg en lille bid ud af virkeligheden, omsætter den til symbolsprog og placerer den i det offentlige rum, så virkelighedens absurditet bliver åbenbar.

Mine happeninger fungerer som gigantiske teaterstykker. De foregår ikke i teaterrummet men i den virkelige verdens åbne rum. Mine skulpturer udgør scenografien. Pludselig dukker de op i gadebilledet og sætter forestillingen i gang. Politikere, pressen og offentligheden trækkes ind som skuespillere. De medvirkende har let ved at indtage deres rolle, da happeningens symbolik er meget åben for fortolkning. Men de kan ikke undslå sig for at medvirke. Uanset hvad de gør, bidrager de til happeningens dynamik ved hele tiden at skabe nye symboler.


PROJEKTBESKRIVELSE

 

Baggrunden

Vores verden - og bevidsthed - bliver mere og mere præget af informationsstrømmen. Medierne udviser en utrolig evne til, få timer efter at en katastrofe, et overgreb, eller en begivenhed er indtruffet, at bringe nyheden direkte ind i vores stuer, uanset hvor på kloden den er foregået.

Dette informationsniveau gør det svært for os at rumme antallet af rædsler og begivenheder. Overgrebene sker hele tiden, og medierne må i deres evige jagt efter den gode historie nødvendigvis vælge og søge nyheden. Vi sorterer og glemmer for at kunne holde verden ud. Samtidig vænner vi os til den absurde tænkemåde der indebærer, at når billederne fra f.eks. Rwanda er flimret væk, så eksisterer liglugten og døden heller ikke længere. Begivenheden er ophørt med at eksistere, når der ikke er spotlys på den.

Ideen: et skulpturelt opråb

Der fremstilles 10 - 20 kopier af en syv meter høj obelisk-agtig skulptur i poleret fiberbeton eller sortpatineret kobber. Skulpturen består af mennesker der er trukket ud i smertefulde groteske forvridninger. Den fremstår på en gang både utroligt smuk og skræmmende.

Ca. en gang årligt opstilles skulpturen for at fastholde erindringen om en skændselsgerning som aldrig må gentage sig. Hver enkelt skulptur forsynes med en sokkel som sætter den ind i den konkrete lokale sammenhæng. Den vil på denne måde fungere som en skamstøtte over begivenheden, en 'husker' i historien. Skamstøtten skal hver gang minde os om det samme:

- at det kan være forbundet med store menneskelige omkostninger og medføre skæbnesvangre konsekvenser, hvis vi vælger at bruge vold som middel til at opnå vores mål.

- at vi som mennesker har en ansvarlighed for, hvordan vi vil tillade at mennesker behandles.

- at når vi kommer til stedet hvor der er opstillet en Skamstøtte, ved at der har foregået en voldsom begivenhed, det er vigtigt at huske på.

Formålet er ikke nødvendigvis at skamme nogen ud og gøre sig til dommer, men snarere at mane til eftertanke. Hvem der bærer skylden, er det op til beskueren at afgøre.

Skamstøtterne rejses som en slags 'markeringspæle' på kloden og skaber dermed en særlig form for kontinuitet. De har i kraft af deres udstråling, placering og antal en indbyrdes forbindelse med hinanden. Det giver den enkelte skulptur en særlig styrke som 'husker/påminder'.

Symbolikken

Skamstøtten er en slags Kunsthappeningens Amnesty, men hvor de skriver breve, sætter vi skulpturer op på gerningsstederne. Den enkelte skulpturs symbolik vil være meget afhængig af, i hvilken situation den opstilles, og hvad den skal markere. Symbolikken fungerer på flere planer:

- Skulpturens opbygning af forvredne menneskekroppe, symboliserer fornedrelsen, dekvalificeringen og manglen på respekt for det enkelte menneskelige individ.

- Den sorte farve udtrykker sorgen og savnet.

- Den enkelte Skamstøtte vil meget hurtigt, lokalt, og på længere sigt også globalt, blive symbolet på netop den begivenhed, den er opstillet for at markere.

- Skulpturen udtrykker smerten og fortvivlelsen i hændelsen og repræsenterer ofrene. Den kan som sådan bruges af begge sider i en kompliceret konfliktsituation, hvor det er vanskeligt at udpege den skyldige.

- I tilfælde hvor det er myndighederne der har begået overgrebet, vil skulpturen, der fungerer som symbol på ofrene, være moralsk meget vanskelig at flytte. Hvad man end gør ved den, vil det have en symbolsk værdi. - Gemmer myndighederne Skamstøtten væk på et lager, vil de udsende et signal om at de vil håne ofrene, ved at glemme dem. De kommer dermed til at understøtte et symbol, der kan fokusere på de efterladtes kamp for erindring. - Sprænger de Skamstøtten i luften, stiller de deres egen brutalitet til skue i en situation hvor de formentlig er interesserede i at holde lav profil. De vil fremstå som ekstremt aggressive, når de derved gentager deres overgreb, denne gang på symbolet for begivenheden. - Lader de den stå, har de accepteret et mindesmærke over en begivenhed, de nok allerhelst ville glemme.

- Skamstøtten repræsenterer en betragtelig sum penge: det eneste symbol der virkelig står global respekt omkring. Monumenter af den kaliber rejses normalt til minde om 'heltegerninger'. Men her sættes skulpturen ind for at fastholde erindringen om en skændselsgerning som aldrig må gentage sig. Skamstøtten er umulig at komme uden om som symbol på ugerningen og dens ofre. Den er en slags Overgrebenes Nobelpris

Første gang i Hong Kong

I november 1996 blev den første af de otte meter høje originale Skamstøtter præsenteret for verdensoffentligheden. Det skete ved NGO-forum på FAOs topmøde i Rom, hvor den kom til at fungere som et symbol på konferencen.

Den 4. juni 1997 blev happeningen sat i gang. På 8-årsdagen for massakren omkring Den Himmelske Freds Plads i Beijing samledes 55.000 mennesker i Victoria Park i Hong Kong for med tændte stearinlys at mindes massakren. Her var Skamstøtten midtpunktet for den stemningsfyldte højtidelighed som blev arrangeret af demokratibevægelsen. Dagen igennem kom tusinder for at lægge blomster i parken. En flottere start på en kunsthappening kan man næppe forestille sig.

Herefter tog studenterne Skamstøtten til sig som et symbol på deres kamp for ytringsfriheden. Den opstilles på skift på alle Hong Kongs syv universiteter indtil den igen dannede midtpunkt for højtideligheden i Victoria Park den 4. juni '98.

Skamstøtten vakte stort postyr i Hong Kongs medier. Den rejste en ophedet debat om grænserne for ytringsfriheden. Allerede inden den var kommet i land blev der lavet en meningsmåling om byrådets beslutning om at forbyde opstillingen i byens parker efter 4. juni. 21 pct. bakkede op om beslutningen mens 42 pct. var imod. Ved at opstille Skamstøtten i Hong Kong lige før genforeningen med Kina 1. juli, er det lykkedes at få Skamstøtten anbragt på kinesisk territorium. Her står skulpturen som en åben anklage mod de gamle mænds regime i Beijing. Den er med til at afprøve om magthaverne har i sinde at holde deres løfter om at respektere menneskerettighederne og ytringsfriheden i Hong Kong.

De næste opstillinger

Desværre kommer der hele tiden nye makabre overgreb til, så der er ideer nok til hvor Skamstøtten kan stilles op. Hvilke der bliver til noget og i hvilken rækkefølge afhænger af mange praktiske og politiske forhold. Vi må derfor til stadighed have flere placeringer under overvejelse. I øjeblikket har vi især Latinamerika i kikkerten:

Vi arbejder på at opstille en Skamstøtte i delstaten Chiapas i Mexico, hvor paramilitære gruppers overgreb tvinger tusinder af indianere på flugt. Den 22. december 1997 blev 45 mennesker dræbt i landsbyen Acteal ved en koldblodig massakre som oprørte verdensoffentligheden.

Dernæst planlægger vi en opstilling i det nordlige Brasilien. Da vi var i Rom i november '96 for at præsentere den første Skamstøtte, mødte vi nogle repræsentanter for de jordløse landarbejdere i Brasilien. De ønskede at få opstillet en Skamstøtte for at markere to massakrer som fandt sted i 1996. Årsdagen for den sidste massakre, d. 17. april bliver formentlig internationalt anerkendt som de jordløse landarbejderes dag.

Landarbejderne havde fået opstillet en skulptur for at markere overgrebet. Denne skulptur blev sprængt i luften af godsejerne som så deres interesser truet. Hvis vi nu kommer og opstiller yderligere en skulptur vil det få en meget stærk symbolværdi.

Den næste opstilling i rækken vil formentlig finde sted i Europa. Vi skulle jo nødigt komme til at fremstå som fæle kulturimperialister som kun kan få øje på skændselsgerninger under fremmede himmelstrøg, mens vi sætter kikkerten for det blinde øje m.h.t. overgreb i vor egen andegård.

Egnede placeringer i Europa kunne være:

- Bosnien hvor naboer som før boede fredeligt dør om dør af en hadefuld krigspropaganda blev opflammet til at deltage i etniske udrensninger.

- Auschwitz, hvor 'civiliserede' mennesker iværksatte et industrialiseret massemord for at lave det 'perfekte samfund'.

Opstillingsstederne skal vælges med omtanke. Der skal ganske bestemte parametre til, for at skulpturen vil få sin optimale virkning. I visse situationer vil den kun have ringe eller slet ingen virkning:

- Et lands regering kan være så brutal og hensynsløs, at den end ikke bekymrer sig om at have omdømme af at være et retskaffent og anstændigt styre. Myndighederne vil derfor ikke tøve med at ødelægge skulpturen og arrestere skulpturopstillerne. En efterfølgende proteststorm fra verdensoffentligheden vil næppe gøre indtryk på et regime som har opgivet enhver ambition om at fremstå som et demokratisk dydsmønster. Eksempler herpå kunne være regimerne i Iran og Burma.

- Fundamentalistiske islamiske bevægelser holder sig strengt til Koranens ord om ikke at lave skulpturer af mennesker. I en sådan kultur vil det blive betragtet som helligbrøde at stille en menneskeskulptur op. Man risikerer derfor at flytte fokus fra den begivenhed der skulle markeres, over til en håbløs debat om islamisk religionsfortolkning. Eksemplet kunne være Saudi-Arabien.

- Hvis skulpturen blev stillet op i en krigssituation, ville det være alt for let at lade en granat dumpe ned og sprænge den bort, med henvisning til, at den slags jo sker i krig: eksempelvis krigene i det tidligere Jugoslavien og Tjetjenien.

Opstilling af skulpturen på sådanne steder måtte foregå in absentia. F.eks. kunne den opstilles ved landets grænse, foran en af dets vigtige ambassader, i eksilgruppers varetægt e.l., indtil den kunne indtage sin retmæssige plads i landet.

I mange tilfælde vil et forslag til et opstillingssted komme fra lokale grupper og personer, der ønsker at sætte fokus på de overgreb der er sket i deres område. Når vi opstiller skulpturen er det et udtryk for vores solidaritet med disse mennesker. En opstilling af Skamstøtten vil altid ske i samarbejde med brede lokale kredse. De er de bedste til at løse en lang række opgaver. De kan vurdere myndighedernes og befolkningens mulige reaktioner, de kan hjælpe med transport, evt. indsmugling af skulpturen, kran-materiel m.m. Desuden skal de sikre at der lokalt er nogle, der kan tage vare om skulpturen, og følge det op hvis den f.eks. bliver flyttet.

Offentliggørelsen af placeringen vil foregå meget forskelligt, alt afhængig af hvor og i hvilken situation, den opstilles. I nogle tilfælde indsmugles skulpturen, samles i hemmelighed, og opstilles uden myndighedernes viden og tilladelse. I andre vil der være underhåndsaftaler eller helt officiel tilladelse, f.eks. i Sarajevo.

Ved hver opstilling vil jeg forsøge at koble den lokale og internationale presse på begivenheden, således at alle reaktioner bliver sendt ud i medierne med det samme. Det er vigtigt for deltagernes sikkerhed og for at happeningen skal fungere. V.hj.a. min egen pressegruppe vil jeg sikre at min version af forløbet kommer ud til offentligheden.

Forløb indtil nu

1993 Vi laver nogle små modeller af Skamstøtten for at få et indtryk af skulpturens udstråling.

1994 En Skamstøtte-model i 2 meters højde bygges op i ler.

1995 Konceptet skrives. Modellen gøres færdig og støbes i kobber, slibes og poleres. Den vises på NGO-forum under det sociale topmøde i København, hvor der samtidig laves oplysningsarbejde for at få opbygget et kontaktnet over hele verden.

Der fremstilles to ler-grundmodeller i fuld størrelse - en mand og en kvinde. Grundmodel-

lerne afstøbes og der laves to gipsforme til fremstilling af de ca. 50 lerkroppe som skulptu-ren skal bestå af. Lerkroppene bygges op omkring en jernkonstruktion.

1996 Detaljerne modelleres så lerskulpturen gøres færdig. Den første Skamstøtte støbes i fuld størrelse i kobber og præsenteres for offentligheden på FAOs topmøde i Rom i november.

1997

jan-apr Fra sidst i april og fire måneder frem udstilles Skamstøtten i parken Munke Mose i Odense. Der fremstilles en ny Skamstøtte i fiberbeton. Den afskibes 30. april med kurs mod Hong Kong.

maj Vi sender en pressemeddelelse til ca. 700 aviser, radio- og tv-stationer i over 100 lande.

juni Skamstøtten fremvises 4. juni for 55.000 mennesker i Victoria Park i Hong Kong som midtpunktet for Candlelight Vigil, en årligt tilbagevendende demonstration til minde om den brutale nedkæmpelse af studenterbevægelsen på Tiananmen-pladsen i Beijing '89. Herefter opstilles skulpturen på skift på samtlige syv universiteter, først på taget af studenternes hus på Kong Kong University. Her bliver den stillet op 16.06 efter sammenstød med politiet og tovtrækkeri med universitetets ledelse.

juli Hong Kong overdrages til Kina 1.juli. Skamstøttens befinder sig nu på Den Kinesiske Folkerepubliks territorium. I kraft af den verdensomspændende pressedækning er skulpturen allerede blevet et globalt anerkendt symbol på et overgreb.

aug-sep På anmodning fra Hong Kong Alliance laver vi en 30 cm høj model af Skamstøtten. Den sender vi til Hong Kong hvor de vil støbe nogle kopier som skal sælges til støtte for demokratibevægelsen i Kina.

20-22 august opføres balletten Dansen omkring Skamstøtten omkring skulpturen i Munke Mose i Odense. Måske vil en lignende forestilling blive opført når Skamstøtten rejses rundt omkring i verden. 28. august flyttes skulpturen til Middelfart hvor den udstilles for en måned.

28. september, lige før 1. oktober som er årsdagen for oprettelsen af Den Kinesiske Folkerepublik flyttes Skamstøtten i Hong Kong til Chinese University. Studenterne udtaler at fejringen af årsdagen er en parodi set i lyset af de mange overgreb regimet har udsat befolkningen for.

nov Skamstøtten flyttes til Lingnan College (2.11) og til Baptist University (30.11).

1198

jan-mar Skamstøtten fortsætter sin turné til de resterende tre universitter: University of Science and Technology (23.01), Polytechnic University (1.03) og City University (29.03).

Juni Skamstøtten danner igen midtpunkt for mindehøjtideligheden 4. juni.

Planer for fremtiden

4. juni '98 vil Skamstøtten igen blive udstillet i Victoria Park som midtpunkt for Candlelight Vigil.

Jeg vil prøve at skaffe penge til at fremstille kopier af skulpturen, så der efterhånden kommer til at stå adskillige Skamstøtter klar på mit værksted. Samtidig vil administrationen og netværket blive udbygget for at lette opstillingerne, og gøre projektet mere kendt, så det efterhånden bliver en 'myte' eller en 'institution'. Mulige opstillingssteder er beskrevet s.4.

Status juni '98

Happeningen er nu sat i gang. Allerede inden Skamstøtten nåede frem til Hong Kong vakte den betydelig opmærksomhed i alverdens medier. Byrådet har flere gange afslået at lade skulpturen opstille i offentlige parker. Trods dette groteske eksempel på selvcensur, står det bedre til for ytringsfriheden end mange havde frygtet ved overdragelsen til Kina for et år siden.

Skamstøtten opbevares nu i en container, indtil de findes et permanent opstillingssted.

Indtil nu har vi fået lavet to Skamstøtter. Den første blev støbt i kobber og bruges til udstillingsformål. Den anden blev støbt i fiberbeton og er opstillet i Hong Kong.

Selv om det er svært at finde sponsorer til Skamstøt-ten, har vi allerede modtaget støtte fra en del fonde, fagforeninger og virksomheder

Netværket

Til støtte for happeningen har vi oprettet:

- En hjemmeside på Internettet kaldet AIDOH (Art In Defence Of Humanism). Den har adressen http://www.aidoh.dk og bruges til at oplyse om Skamstøtten - hvor den står, og hvilke reaktioner den har fremkaldt. På længere sigt kommer den også til at fungere som inspirations- og koordinationssted for kunstnere der bruger deres kunst til at forsvare og understøtte et humant menneskesyn. Oplysningerne opdateres jævnligt. For ikke at udelukke folk uden adgang til nettet, vil vi også udsende et trykt nyhedsbrev man kan abonnere på.

- Et netværk, der i første omgang bruges til at understøtte Skamstøtte-happeningen. Jeg er i gang med at opbygge et kartotek af:

Aktivister der vil hjælpe med organisering, oversættelse, transport, opsætning af skulpturerne m.m..

Pressefolk og lobbyister der er interesserede i at få oplysninger, og evt. kan støtte happeningen både officielt og uofficielt.

Økonomiske støtter, der mener at projektet er relevant og vil støtte med sponsorater, transportmuligheder, penge, naturalier, eller vil købe 'støtteskulpturer' for at hjælpe.

Netværket kan måske engang i fremtiden også bruges til at understøtte andre kunstneres aktiviteter, men i første omgang skriver folk sig på for at støtte Skamstøtten. Der er allerede nu en del folk fra hele kloden der har meldt sig til netværket.

Organiseringen

På mit værksted i Odense har jeg det nødvendige tekniske udstyr, kontor, lokaler, edb, telefon, fax m.m. En del frivillige deltager i arbejdet. Men da en så stor og langvarig happening kræver et godt og velfungerende organisatorisk apparat. Så hvis jeg en dag får råd, vil jeg ansætte en lønnet organisator der kan få det hele til at hænge sammen: bevare overblikket, samle erfaringerne, sikre kontinuiteten, pleje og udbygge netværket, styre sponsorindsamlingen, planlægge og forberede opstillingerne m.m.

Opstillingerne foretages med frivillig arbejdskraft, der melder sig fra gang til gang. Jeg har gode erfaringer med at samarbejde med folk, der bare melder sig til, fordi de går ind for idéen.

Opbygning af skulpturerne foregår som et samarbejde imellem professionelle og amatører, på mit værksted i Odense, og bliver organiseret og ledet af mig. Denne fremgangsmåde har rødder tilbage til tidligere epokers kunstnerværksteder og står i modsætning til vor tids overdrevne fiksering på det unikke individs rolle i kunsten. Her deltager et stort antal mennesker i udformningen af skulpturen i en kollektiv proces. Alle lægger de deres 'sjæl' i arbejdet og kommer således til at sætte deres præg på den færdige Skamstøttes udstråling. Jeg prioriterer højt at mange frivillige deltager i arbejdet, for på den måde at understrege, at vi alle har et ansvar for hvordan denne klode udvikler sig både socialt og økologisk. Dette ansvar skal ikke kun overlades til politikere, eksperter, kunstnere etc.

Skulpturbeskrivelse

Mål: Skulpturen er 6,4 m høj, med en nedre diameter på 2,1 m. Den er kegleformet, obeliskagtig, med nogenlunde samme 'arkitektur' som et rundt mini-Eiffeltårn. For at lette håndteringen under transporten og opstillingen, er skulpturen opdelt i to sektioner så den passer i en skibscontainer. Den samlede vægt er omkring to tons.

Sokkel: Skulpturen forsynes med en én meter høj sokkel. Heri indgraveres tekster på engelsk og det lokale sprog. Dels beskrives Skamstøtte-happeningen generelt, dels fortælles der om det overgreb som skulpturen skal markere så den sættes ind i den lokale sammenhæng. Skamstøtten i Hong Kong som er opstillet som et mindesmærke over Tiananmen-massakren i Beijing i 1989 har på soklen indgraveret billeder af begivenhederne og tekster om hændelsesforløbet.

Materialer: Den fremstilles af poleret fiberbeton, bronze eller kobber med en indre stålkonstruktion til at stabilisere og samle sektionerne.

Figur: Skulpturen er opbygget af langstrakte menneskefigurer, der er trukket ud i groteske og smertefulde forvridninger op langs 'obeliskens' sider, inspireret af de traditionelle træskærerarbejder i det sydlige Afrika. Den fremstår som et sammensurium af kroppe og lemmer, bundet sammen af lian-lignende rødder der får den til at fremstå som en organisk enhed, af smerte og fornedrelse. Den er dels meget smuk og tiltrækkende, og dels grusom og frastødende - begge dele samtidigt. Skamstøtten fremstår med en blank sort, lidt utilnærmelig udstråling.

Fremstillingsprocessen

Skamstøtten som blev udstillet i Rom i november '96 blev fremstillet igennem en elektrogalvanisk proces hvor voksformen blev belagt med et lag kobber. Skamstøtten til Hong Kong blev støbt i fiberbeton, hvilket de næste også vil blive. Hvis jeg kan få det finansieret, vil jeg fremstille nogen af skulpturerne gennem en traditionel bronzestøbningsproces. Det er denne proces jeg har beskrevet nedenfor, for at kaste lys over hvad der gemmer sig bag de enkelte poster i det medfølgende budget. Den der kender processen kan springe beskrivelsen over.

1. Fremstilling af modeller

Der blev først lavet nogle mindre modeller for at give et indtryk af den færdige skulpturs udstråling. De blev formet i voks og derefter støbt i bronze.

2. Opbygning af lerskulpturen

a. Der blev opstillet et 6 meter højt jernskelet til at understøtte konstruktionen.

b. For at lette arbejdsgangen blev der monteret stilladser og stiger omkring skelettet. Desuden blev der opbygget et telt af plast og stof samt et vandings- og afløbssystem, så leret kunne holdes konstant fugtigt.

c. Skulpturen blev bygget op i ca. 7 t ler.

3. Fremstilling af støbeforme

a. Lerskulpturen blev spartlet over med silikone (ca. 300 kg) og opdelt i sektioner.

b. Omkring hver sektion blev der opbygget en armering bestående af et stålskelet beklædt med trådnet.

c. Skelettet blev forsynet med en bespændingsanordning, som senere skulle bruges til at samle støbeformen (se pkt. 4a).

d. Hulrummet mellem skulpturen og armeringen blev fyldt op med gips (ca. 5t). Gipsen nåede helt ud at dække armeringen.

e. Gipsformen blev skilt ad og silikonen blev trukket af lerskulpturen. Den færdige støbeform består nu af den bløde silikoneform og gipsformen der tjener som afstivning. Støbeformene anvendes ved støbningen af hver ny Skamstøtte.

4. Støbning af bronzestykkerne

a. Støbeformen samles, og der sprøjtes varm voks på indersiden, hvor den størkner til en voksfigur med en tynd skal. Formen skilles ad og voksfiguren tages ud.

b. Voksskallen skæres ud i stykker à ca. 1 m2, der nummereres. Hvert stykke indstøbes i en blok bestående af gips og teglmel. Blokken varmes op til 700 grader i 3 dage, hvorved voksen fordamper, så der dannes et hulrum.

c. Bronzen hældes ned i hulrummet. Formen skille ad og bronzestykket tages ud. Nu kan processen gentages fra pkt. 4a, indtil alle bronzestykkerne er færdige.

5. Skulpturen samles

De enkelte nummererede bronzestykker (i alt ca. 4 t) svejses sammen til den færdige skulptur. Den slibes og poleres op til den får en sort blank overflade.


Finansieringsplan

Der er flere muligheder for hen ad vejen at finansiere projektet:

- Som noget nyt vil jeg selv bidrage til finansieringen af happeningen ved at fremstille en række modeller af Skamstøtten, der skal sælges for at skaffe kapital til happeningen. Køb af en skulptur kunne være en udmærket måde at støtte på, også for den der ikke er interesseret i at få sit gode navn og rygte sat i forbindelse med en kontroversiel happening som vist ikke helt følger den gængse fremgangsmåde for skulpturopstilling. Jeg har allerede nu lavet aftaler med en række mennesker der er interesserede i at købe, og vil forsøge at få gallerier flere steder i verden til at sælge dem uden fortjeneste for at støtte happeningen. Kun materialeudgifterne skal jeg have dækket (30%), da støbningen foretages af frivillig, ulønnet arbejdskraft. Restbeløbet indsættes på en konto til Skamstøtten. Jeg laver skulpturerne i forskellige størrelser og antal nummererede kopier:

30 cm høje, 100 nummererede kopier i bronze à 5.500 kr. (-30% til materialer), i alt 385.000 kr.

60 cm høje, 30 nummererede kopier i bronze à 15.000 kr. (-30%), i alt 315.000 kr.

120 cm høje, 10 nummererede kopier i bronze à 40.000 kr. (-30%), i alt 280.000 kr.

200 cm høje, 10 nummererede kopier i bronze à 200.000 kr. (-30%), i alt 1.400.000 kr.

Desuden vil man kunne købe en Skamstøtte i fuld størrelse (6,40 m) for 2 mil. kr.

Det vil selvfølgelig tage en årrække at få solgt så mange skulpturer.

- Jeg har kontakt med en del fonde, som jeg jævnligt ansøger om støtte. Jeg håber at kunne få lavet en aftale med nogle af dem, om at støtte Skamstøtte-happeningen kontinuerligt ved at give penge, hver gang en ny skal sættes op.

- Støtte fra private og virksomheder, f.eks. igennem indsamlinger og lignende.

- Støtte fra udenlandske sponsorer, der er interesserede i at promovere sig på menneskerettigheder. Måske vil nogle være parate til at købe en Skamstøtte i fuld størrelse i forbindelse med en bestemt opstilling, eller en Skamstøtte kunne måske sælges til et museum eller en samler.

- Dernæst er der mulighed for at minimere udgifterne. Det plejer at være på den måde, jeg får gennemført mine happeninger. Men da jeg mener at det er et vigtigt og relevant projekt, vil jeg forsøge at undgå dette, da det medfører nogle urimelige og meget besværlige arbejdsvilkår, for dem der deltager. Minimeringen kan foregå ved:

- at bruge skrotmetal til støbningen. Det kan give en besparelse på 50.000 kr. pr. skulptur, men det besværliggør og svækker støbningen.

- kun at bruge gratis arbejdskraft. Der kan spares 890.000 kr. ud af 1.365.500 kr. på opstarten, og 560.000 kr. ud af 1.325.100 kr. på driftsbudgettet.

- at forsøge at få lokaler, værktøj m.m. stillet gratis til rådighed.

Budget
Hovedtal

Opstart. Beløb i kr..
Modelfremstilling 231.000 kr.
Fremstilling af original i ler 432.000 kr.
Fremstilling af støbeform og en skulptur i bronze 702.500 kr.
I alt for opstart af Skamstøtte-happening 1.365.500 kr.

 

Årlige driftsudgifter ved 2 opstillinger. Beløb i kr
2 skamstøtte-kopier à 349.000 kr. 698.000 kr.
2 gange transportudgifter à 125.000 kr. 250.000 kr.
Administration 377.100 kr.
I alt for drift af Skamstøtte-happening 1.325.100 kr.

Specifikation af budget

Modelfremstilling:
Fremstilling af model i 1/3 størrelse, ca. 2 m. høj.
Arbejdet er lavet fra den 1-5 1994 til den 1-3 1995.

9 måneders arbejde for en person 180.000 kr.
Lokaleudgift: el/varme (50 m2) 13.000 kr.
Materialer: voks, ler, silikone, gips 8.000 kr.
Støbning af model i bronze 30.000 kr.
I alt for model 231.000 kr.


Fremstilling af lerskulptur:

9 måneders arbejde 2 personer 360.000 kr
6 tons ler 9.000 kr.
Stålkonst. til skulpturopbygning og stilladser 12.000 kr.
Gips, hjælpematerialer m.v. 5.000 kr.
Lån af materiel: værktøj, gaffeltruck m.v. 10.000 kr.
Lokaler/el/varme til skulpturfremstilling, 9 måneder à 4.000 kr. (250 m2) 36.000 kr.
I alt for fremstilling af original 432.000 kr.

 

Fremstilling af en original i bronze samt fremstilling af støbeform:

300 kg silikone til støbeform 90.000 kr.
Jernarmering til gipsstøtten, 3 tons 13.500 kr.
5 tons gips til gipsstøtte 15.000 kr.
1 ton støbevoks 15.000 kr.
Gips (5 t.), teglmel (12 t.) til indstøbning 25.000 kr.
Stillads til opbygning af støbeform 5.000 kr.
4 tons bronze 112.000 kr.
El, olie til støbeovnene 18.000 kr.
Lån af materiel: svejsemat./trucks/slibemask./slibebånd m.m. 30.000 kr.
Lokaler til afstøbning i 3 mdr. à   7.000 kr. 21.000 kr.
Miljøafgift for affald 8.000 kr.
Arbejdsløn, 5 personer i 3 mdr. 350.000 kr.
I alt for fremstilling af den første skulptur inkl. støbeform 702.500 kr.

 

Fremstilling af kopier:
Derefter vil det anslået koste omkring 349.000 kr. pr. stk. at fremstille de øvrige.

4 tons bronze 112.000 kr.
El, olie til støbeovnene 18.000 kr.
Lån af materiel: svejsemat./trucks/slibemask./slibebånd m.m. 30.000 kr.
Lokaler til afstøbning i 3 mdr. à 7.000 kr. 21.000 kr.
Miljøafgift for affald 8.000 kr.
4 personer à 2 mdrs. løn 160.000 kr.
I alt for femstilling af en kopi 349.000 kr.

Det samlede beløb for de 19 skulpturer, vil derefter være:

19 x 349.000 kr. lig med: 6.631.000 kr.

 

Transportudgifter m.m. i forbindelse med opstilling
Denne post vil variere meget alt afhængig af, om den skal opstilles i Tyskland, Kina eller Brasilien. Jeg har i det efterfølgende forsøgt at beregne en gennemsnitspris.

Skulptur-transporten pr. opstilling anslået til 30.000 kr.
Leje af gaffeltruck, biler m.m. 15.000 kr.
Persontransport fra Danmark og andre steder 50.000 kr.
Opholdsudgifter, mad, hotel m.m. 15.000 kr.
Diverse uforudsete udgifter 15.000 kr.
I alt for transport m.m. pr. Skamstøtte 125.000 kr.

 

Administration:
Dette budget er et driftsbudget beregnet ud fra en administration, der kører hele året, med en fastansat organisator, der i samarbejde med frivillige skal organisere de enkelte opstillinger, opbygge netværket, lave fundraising, etc.

Pr. md. Årligt:
Telefon, fax, Internet m.v. (forbrug) 1.100 kr. 13.200 kr.
Fotokopier (40.000) 2.500 kr. 30.000 kr.
Tryksager, pjecer m.v. 1.000 kr. 12.000 kr.
Brug af Smykkesmedens administration, fax, computer, kontorartikler, m.m. samt kørsel 1.400 kr. 16.800 kr.
Porto 1.250 kr. 15.000 kr.
Tilkobling/abonnement på Internet, afskrivninger af computer, telefonabonnement m.m. 2.375 kr. 28.500 kr.
2 kontorer/mødelokaler til administration m.v. inkl. varme 1.800 kr. 21.600 kr.
En ansat organisator/fundraiser 20.000 kr. 240.000 kr.
Administration i alt 31.425 kr. 377.100 kr.

Index med foto af Skamstøtten  | Til Skamstøtte hoved Index

Level Up

1996-?: The Pillar of Shame
Additional Information:
Categories: 1996-?: The Pillar of Shame | Happenings and Art Installations
Themes: Human rights
Sculptures: Civilization, OMEP | Masks of the Pillar of Shame | Pillar of Shame | Pillar of Shame, Top, No. 1
Type: Concepts
Dates: 1996 | 1997 | 1999 | 2000
Locations: Praça da Leitura, Belém, Brazil | Town Hall, Belém, Brazil | Parliament, Brasilia, Brazil | Eldorado de Carajàs, Brazil | Harbour, Rio de Janeiro, Brazil | Tiananmen Square, Beijing, China | Baptist University, Hong Kong, China | Chinese University, Hong Kong, China | Haking Wong podium at the Hong Kong University, Hong Kong, China | Kai Tak Airport, Hong Kong, China | Lingnan College, Hong Kong, China | Polytechnic University, Hong Kong, China | University of Science and Technology, Hong Kong, China | Victoria Park, Hong Kong, China | Aalborg, Denmark | Bella Center, Copenhagen, Denmark | Town hall square, Copenhagen, Denmark | Haderslev, Denmark | Middelfart, Denmark | Flakhaven (Town Hall sq.), Odense, Denmark | Munke Mose, Odense, Denmark | Roskilde Festival, Roskilde, Denmark | Gimsing hoved, Struer, Denmark | Ostiense Air Terminal, Rome, Italy | Villagio Globale, Rome, Italy | Acteal, Chiapas, Mexico | La Realidad, Lacandona jungle, Mexico | Chapultepec park, Mexico city, Mexico | Zócalo, Mexico city, Mexico | San Cristóbal, Chiapas, Mexico
Co-operators and Helpers: Amado Avendaño, governor in rebellion | Anders Sergent | Anne Lund | Antonio Carlos Magalhães, President of the National Congress, 2000 | Art critics association, Mr Lau Kin Wai | Bishop Samuel Ruiz | Blue Water, forwarding agent | Brazilian Bishops | Brian Hansen | Brian Madsen | Caio Riela, MP for PTB, 2000 | Carlos Rodrigo F. Sáenz | Catherine Meinertz-Nielsen | Cheung Man-kwong, a core member of the Hong Kong Democracy Movement | Chui Way-hang, student leader | CIEPAC | Claudio Cifuentes | Colette Markus | Daniel Markus | Dorthe Gregersen | Edilson A. Assunção | Edvard (Moscow, Russia) | Emely Lau, Urban Council | Erling Hoh | Fernanda Giannasi | Fernando Marroni, MP for PT, 2000 | Finn Damgård Andersen | Fray Ba - Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas | FZLN - Frente Zapatista de Liberación Nacional | Gómez Hernández Eliseo | Georg Zoega | Gloria Rico | Gry Bagøien | Guy Markus | Hans Krull | Hariet Jensen | Helene Gjerding | Henrik Rasmussen | Hong Kong Christian Institute | Hunger Gathering 1996, Villagio Globale, Rome, Italy | Internationalt Forum (Mayo) | Ip Kwok-chung, councillor | Jan Christiansen | Jane Banke | Jens Frederiksen | Jens Petersen | Jim Walsh | John Bonnesen Wolff | Julie Greve Nielsen | Jun Feng | Kasper Markus | Katia Schaetzle | Krakagården | Lars Dahl | Lasse Markus | Lene Jelling | Liliane Boukris | Linda Christensen | Linda Westfalen | Linda Wong Shui Hung, Students’ union, HK University | Lotte Olsen | Luca Martinelli | Luis M. Luis | Maj Frost | Marcos Rolim, Senator for PT, 2000 | Maria Iners Tipsmark | Marina Jakobsen | Mark Laplume (USA) | Martin Liljendal | Mette Lindgren Christophersen | Mette Pedersen | Mogens Hvam Andersen | Movimento Tortura Nunca Mais de Pernambuco | Nicki Concaas | Niller Madsen | Oleg (Russia) | Omar Dhahir | Patrick Wong Chun Sing, Students’ union, HK University | Paulina Kjeldsen | Per Østerby | Police of Rome | Preben Christensen | Rebekka Andreasen, Fyens Stiftstidende | Robert Etches | Rosalina Gauffin | Sharon Millar | Silvie Cifuentes | Sofus Markus | Stanley Wing-Fai Ng | Students’ union, Hong Kong University | Sumuni Laanyuni | Søren Thornye | Theodor Lyngby | Thomas Frost | Tinku (Mikkel og Doris) | Town Hall of México DF | Trine Ebbesen | Trine Sandager | Troels Gelting | Vika (Russia) | Vivi Smith
Partners: Albert Ho | CLETA (Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística) | CNI (Consejo Nacional Indígena) | Edmilson Brito Rodrigues, Mayor of Belém, 2000 | Enrique Cisneros, CLETA | Eunice Pinheiro Alves | FAO NGO Forum, Rome, 1996 | Heloísa Helena, Leader of opposition, Senator for PT, 2000 | Hong Kong Alliance in Support of Democracy in China | Las Abejas en Acteal | MST - Movimento Sem Terra | Ocean Fung | PT - Partido dos Trabalhadores | Senate of Brazil | Szeto Wah | Town Hall of Belém
Related Persons and Entities: Brazilian Minister of Justice, 2000 | Chinese Government | Chris Patten, last British governor of Hong Kong | Customs officials in Rio | FAO | Government of Mexico, 1999 | HK police | Hong Kong Arts Centre, Oscar Ho | Hong Kong University Social Science Institute | Immigration Office in San Cristóbal | M+R (Metzger + Richner), forwarding agent | Mayor of Rome, 1996 | Odense Skattevæsen | Recreation Committee in Hong Kong | Regional Council (in the New Territories) | SAR government | Tung Chee-hwa, HK head of government after 1st July 1997 | Urban Council Hong Kong | Urban Council, Select Committee | Xinhua (New China News Agency)
Sponsors: BUPL | DeTrey Dentsply AG, Schweiz | Fredsfonden | Funch Fonden | Gelsted/Kirk/Scherfig fonden | Kultursekretariatet i Odense Kommune | Lysgaard Fonden | Socialpædagogernes Landsforbund / National Federation of Social Educators | Socialpædagogernes Landsforbund i Vejle | Vedstaarup Lerfabrik A/S