Skamstøtten i Berlin

Link to the English versionLink to the German version of this document


Odense, 26. marts 1999

Kære venner!

Jeg er en billedhugger, der ud over mine mere "normale" almindelige skulpturer også arbejder med internationale kunstmanifestationer, der forholder sig til vores kulturs etiske grundlag.

I den forbindelse har jeg besluttet at opsætte min skulptur Skamstøtten på et centralt sted i Berlin. Den 8 meter høje skulptur består af 50 forvredne menneskekroppe. Skulpturen skal rejses til minde om nazismens masseudryddelse, se vedlagte beskrivelse.

Jeg skriver for at bede jer hjælpe mig med denne opgave. Skamstøtten der skal opstilles i Berlin er færdig og står parat på mit værksted. Men da jeg satte mig ned for at beskrive mine tanker om masseudryddelsen, gik det op for mig at "mit" kunstværk manglede en dimension, nemlig aktiv medvirken fra de overlevende ofre, de mennesker som har haft massemordet tættest inde på livet og som har oplevet grusomhederne på egen krop. Netop en skulptur over denne anti-humanistiske forbrydelse kræver medvirken fra øjenvidner, og det er denne opgave jeg vil bede jer hjælpe til med.

Min tanke er at stille Skamstøtten på et kvadratisk fundament som måler 10 x 10 m. Fundamentet skal dækkes helt af bronzeplader. Heri skal der ridses 10.000.000 streger, en for hver af ofrene for masseudryddelsen. Stregerne skal ridses i grupper på 5, fire på række og en på tværs, sådan som man gør når noget skal tælles op. Stregerne vil dække hele platformens areal.

De mange millioner streger skal tegnes af tidligere kz-fanger fra hele verden, som på denne måde indgraverer deres medfangers skæbne i bronzepladerne, som et vidnesbyrd fra historiens dyb, der bliver overgivet til fremtidens børn. Hver af de tidligere fanger ’underskriver’ med fangenummeret, navnet på kz-lejren og det symbol den pågældende bar i lejren, på jakken eller brændemærket/tatoveret på huden (symboler som markerede de forskellige kategorier: jøder, sigøjnere, homoseksuelle osv.). Stregernes monotoni bliver kun afbrudt af disse ’underskrifter’.

Erindringen om ofrene bliver således en integreret del af mindesmærket.

Denne Skamstøtte er ikke en erstatning for det meget omdiskuterede officielle tyske monument over holocaust. Den er et personligt udsagn fra en kunstner i tæt samarbejde med de overlevende ofre, der har hjulpet med til at lave underlaget. Ingen politiske, økonomiske eller religiøse interesser er indblandet. Projektet er kun et udsagn fra mennesker, der mener at masseudryddelsen er vores civilisations største forbrydelse og derfor fortjener at blive mindet med denne Skammens Nobelpris.

Skulpturen skal opstilles centralt i Tysklands hovedstad, Berlin, snarest muligt. Hvor det helt præcis bliver, ved vi ikke endnu, men vi arbejder sammen med tidligere kz-fanger i Berlin om at finde en velegnet placering. Jeg har ikke tænkt mig at deltage i den håbløse diskussion om et holocaust-monument eller ej. Vi laver vores monument nu, ikke kun til minde om jøderne men om alle grupper der blev var blevet udset til udryddelse. Det ville jo være absurd, hvis et monument som skal markere den racemæssige udskillelse af mennesker kun skulle rejses til minde om nogle offergrupper udvalgt på et racemæssigt grundlag.

Vil du/I hjælpe mig med dette forehavende?

Jeg har brug for at komme i kontakt med så mange kz-fanger som muligt. De skal helst repræsentere det bredest mulige spektrum af forskellige fangegrupper og så mange forskellige lande som muligt. Jeg vil bede disse mennesker bidrage til projektet ved at ridse deres "vidnesbyrd" ned i bronzepladen i form af stregerne. Jeg håber at de tidligere fangers organisationer, historiske museer, læreanstalter og lignende organisationer i hele verden ved hjælpe med organiseringen af denne opgave. Det kan gøres ved at sende en kopi af dette brev og vedlagte oplæg ud til dem, I mener vil kunne hjælpe mig, eller ved at sende nogle relevante adresser til os. Vi vil være meget taknemmelige for en sådan hjælp.

Vi forestiller os at proceduren omkring indgravering af streger kommer til at foregå omtrent sådan:

 1. Brev ud til alle kz-fanger og andre enkeltpersoner, der vil hjælpe.
 2. Overblik over det forventede bidrag fra hver hjælper og over hvor hjælperne befinder sig.
 3. Udsendelse med post af specielle papirark  til de enkelte byer og lande. Kz-fangerne mødes og tegner stregerne.
 4. Papirarkene sendes tilbage til vores værksted. Her foregår den tekniske proces med fotografisk at overføre stregerne og ætse dem ned i bronzepladerne.
 5. Underlaget samles på et betonfundament og er klar til opstillingen i Berlin.

På denne måde har vi sammen skabt et kunstværk, som skal illustrere masseudryddelsen og minde ofrene.

Alle udgifter i forbindelse med materialer, afsendelse, modtagelse osv. betales af Jens Galschiøt. Kunstneren vil løbende holde alle orienteret om, hvor langt projektet er nået, hvor skulpturen skal opstilles osv. Alle bliver selvfølgelig inviteret til indvielsen, men det må man selv finansiere. Jeg er en ikke særlig velhavende filantropisk billedhugger, der kun lige kan få det til at løbe rundt. Økonomien til dette projekt betales hovedsageligt ud af min egen lomme, ved at jeg sælger mine "almindelige" bronzeskulpturer. Derudover har jeg fået en af mine venner (han er skuespiller i et børneteater) der har en fond (Funch-fonden) til at give et bidrag til bronzepladerne på ca. 25.000 kr.

Jeg håber, at Du/I vil hjælpe mig med dette forehavende og jeg vil være dig taknemlig, hvis I vil kontakte mig hurtigst muligt med svar, så jeg kan få overblik over, om vi kan lave dette projekt sammen.

Jeg vedlægger et par kopier af dette brev i tysk og engelsk udgave samt et par eksemplarer af oplægget på tysk og engelsk. Dem kan I sende til interesserede i udlandet. Disse tekster kan også hentes på vores Internet-side: www.aidoh.dk og kan derefter let sendes videre med e-mail. På Internettet kan der desuden findes yderligere information om mig og Skamstøtten samt en masse billeder.

Hvis I er interesserede sender jeg gerne noget mere materiale, herunder en video om mine aktiviteter. I er mere end velkomne til at kontakte os hvis I har spørgsmål, kommentarer eller forslag.

Vi vil være glade for at høre fra jer snarest muligt. Selv en kortfattet foreløbig reaktion – positiv eller negativ – vil være os til stor hjælp, så vi kan danne os et indtryk af om opbakningen er tilstrækkelig til at realisere projektet.

 

Venlig hilsen

Jens Galschiøt    og   Vagn Frausing

(billedhugger) (international sekretær)


To the Berlin project index  |   To Jens Galschiots Index Page  |  To the Pillar of Shame main indexRelevant documents
 • The Pillar of Shame to the version of this document  
 • PILLAR OF SHAME - A Happening of Remembrance to the version of this document  to the version of this document  
 • Short about the Pillar of Shame to the version of this document  to the version of this document  to the version of this document  to the version of this document  to the version of this document  to the version of this document  
 • Happenings to the version of this document  
 • Happenings and Projects to the version of this document  
 • Level Up

  The Pillar of Shame in Berlin
  Additional Information:
  Categories: The Pillar of Shame in Berlin | 1996-?: The Pillar of Shame
  Sculptures: Civilization, OMEP | Civilization, OMEP | Pillar of Shame | Pillar of Shame
  Type: Letters from us
  Locations: Berlin, Germany | Berlin, Germany
  Co-operators and Helpers: Individual kz survivors all over the world | Jewish and Roma organisations | KZ memorial museums | KZ survivors organisations