Skamstøtten i Berlin
Nyhedsbrev nr. 1
To the English version of this documentTo the German version of this documentTo Jens Galschiot front


Odense, 26. marts 1999

Dette er det første af en serie af nyhedsbreve om Skamstøtten i Berlin. Dem udsender jeg for at holde dig og andre interesserede informeret om hvordan det går med at organisere hele projektet om opstilling af das Schandmal. Jeg tager udgangspunkt i at du har fået mit første brev og projektbeskrivelsen, hvis ikke er der sket en fejl! Skriv eller ring efter det og jeg sender det med det samme, gerne i flere eksemplarer hvis du har nogle du vil give det til. Materialet kan også hentes Internettet. Adressen er: www.aidoh.dk

Hvis du har nogle kommentarer, ideer, synspunkter m.m. om projektet, må du meget gerne henvende dig. Jeg betragter dette projekt som en fælles manifestation, så jeg er åben for alle ideer, forslag og betænkeligheder.

Der sker hele tiden små ændringer i projektet, så du kan ikke være sikker på at den projektbeskrivelse du har er helt præcis. Ændringerne fremgår af dette brev. Det grundlæggende i projektbeskrivelsen bliver dog ikke ændret, det er kun praktiske organisatoriske detaljer.

Udsending af oplæg og brev

Jeg og mine medarbejdere har i de sidste 3 mdr. sendt i hundredvis af breve og i tusindvis af projektbeskrivelser ud over hele kloden. Materialet som vi har i dansk, engelsk og tysk udgave er blevet sendt til tidligere enkeltpersoner og organisationer med tilknytning til de grupper som blev berørt af den industrielle masseudryddelse under nazi-regimet 1933-1945: kz-fanger, tvangsarbejdere, jøder, romani, homoseksuelle, politiske fanger m.m.

Vi håber vi på denne måde kan få opbygget et kontaktnet med alle der vil være med til at virkeliggøre denne manifestation af det forgangne årtusindes største skændselsgerning.

Reaktioner

Vi har modtaget rigtig mange positive reaktioner. Mange har hjulpet ved at sende materialet videre, andre har sendt os nyttige adresser, og andre igen har taget ideen om et ’anderledes mindesmærke’ op i deres organisationer, museer og offentlige møder /konferencer.

Denne helt overvældende opbakning betyder at projektet das Schandmal in Berlin nu er en realitet. Det eneste der kunne have fået mig til at opgive projektet var hvis de tidlige kz-fanger ikke ville være med til at virkeliggøre det. Jeg betragter nemlig deres deltagelse som afgørende for at lave en manifestation der har ordentlige rødder i historiens muld.

Reaktionerne er kommet fra alle de berørte grupper (romani, jøder, kz-mindesteder osv.). Også organisationer og enkeltpersoner som ikke har mulighed for praktisk at medvirke, har udtrykt deres moralske støtte. F.eks. har vi modtaget støtteerklæringer fra flere tyske borgmestre. For os er sådanne reaktioner naturligvis en vældig opmuntring.

Liste over organisationer og enkeltpersoner

Vi er ved at lave en liste som de organisationer der mener projektet er en god ide kan skrive sig på. Navnene på disse organisationer vil senere blive indgraveret i monumentet, sammen med navnene på de tidlige KZ fanger der sætter stregerne på det store fundament.

Jeg vedlægger en liste som organisationer han skrive sig på hvis de er interesseret i at markere sig som støtter af ideen og fortælle omverdenen at de har støttet realiseringen af denne manifestation. Man kan naturligvis også hjælpe uden at være på listen. Derudover kan du skrive dig på hvis du er tidligere kz-fange, tvangsarbejder e.l. og vil være med til at sætte stregerne på bronzeunderlaget og dermed bidrage til at gøre vores projekt til en succes.

Organisering af arbejdet med stregerne

Det er et kolossalt arbejde at organisere at folk fra hele kloden deltager i denne opgave. Jeg synes vi er nået langt, men der mangler stadig meget før vi har det færdige monument oppe. Man må tænke på at vi er et billedhuggerværksted, og at et projekt som das Schandmal bliver organiseret og hjulpet frem af frivillige, ulønnede folk - så vi har brug for al den hjælp vi kan få.

Antallet af streger

Vi har haft en hel del overvejelser om hvor mange streger der skal sættes. Selv om handlingen er symbolsk, er det alligevel vigtigt at antallet passer nogenlunde med antallet af dødsofre for den industrielle masseudryddelse af mennesker. Vi har talt med forskellige historikere, og er kommet frem til at hvis vi tager dødsofrene med fra alle lejre, interneringer, og tvangsarbejdere, kommer tallet op på ca. 10 millioner. Hvis du har kommentarer til det, så send os dem med det samme. Antallet er så uhyrligt at vi ingen grund har til hverken at overdrive eller underdrive.


Hjælp til dokumentation

Vi vil i forbindelse med projektet lave en dokumentationsside på Internettet (et globalt computernetværk). Siden vil komme til at stå på adressen: www.schandmal.dk. Vi har brug for hjælp til at lave dette dokumentationsted. Hvem er gode til det, f.eks. en gruppe historikere og nogle der kan lave den praktiske udformning af Internetsiden. Jeg (Galschiøt) stiller pladsen til rådighed på Internettet, men har ingen penge til lønnet arbejdskraft.

Jeg forestiller mig at information siden bl.a. kommer til at indeholde:

Pladsen i Berlin og tidspunktet for opstillingen

Tidspunktet: Jeg har efter mange overvejelser fundet ud af at Krystalnatten, d. 9. november 1999, på tærskelen til det nye årtusinde, vil være det rigtige tidspunkt at stille Skamstøtten op i Berlin.

Pladsen: Jeg har endnu ikke fundet en rigtig egnet plads i Berlin, men vi overvejer nogle muligheder. Måske har du nogle ideer eller kontakter der kan bruges i denne sammenhæng? Jeg tager gerne mod forslag. Pladsen skal være central og gerne have en symbolsk sammenhæng med Tysklands nazistiske fortid. Opstillingen vil være omkostningsneutral for den der stiller pladsen eller grunden til rådighed. Til gengæld kan vi heller ikke betale for den, kun med æren over at give plads til et monument med denne særlige baggrundshistorie. Man kunne måske forestille sig at én af de store virksomheder der har kastet sig over Berlins centrum, kunne afsætte 100 m2 af deres grund til en markering af Tysklands historie.

Jeg vil også høre Berlins myndigheder, om de kan stille en egnet plads til rådighed.

Skulle det gå helt galt, må jeg sælge mit ’arvegods’ og købe en grund til skulpturen. Projektet kommer i hvert fald ikke til at lide skibbrud på grund af mangel på placering.

 

Pressen og Offentligheden

Vi har endnu ikke informeret pressen. Det har været vigtigt for mig at de fleste af dem der skulle deltage blev informeret først. Det er de blevet nu, så vi regner med at sende pressemeddelelser ud meget snart. Kender du nogle der vil være gode at sende til, så send mig adressen, fax, e-mail m.m.

Danmarks TV2 har besluttet at lave en stor og grundig dokumentationsfilm om projektet, og de er allerede i gang med at filme.

Vi har sendt oplæg ud til alle medlemmer af Forbundsdagen i Bonn og Senatet i Berlin, så de er orienteret om bagrunden for projektet, og hvad der er meningen med det. Der skal nemlig være en større debat i parlamentet om et officielt holocaust mindesmærke, og selv om denne diskussion og den tyske stats monument ikke konkurrerer eller har noget at gøre med vores, mener jeg alligevel at det er vigtig at alle medlemmer er blevet orienteret direkte fra os, og ikke skal løbe med en halv vind fra pressen.

Økonomi

Økonomien i projektet er ikke forandret. En af mine personlige venner har givet et bidrag på 25.000 til bronzepladerne, resten betaler jeg foreløbig selv. Skulpturen er færdig.

Jeg kan godt klare at finansiere projektet, men det ville da være dejligt med en stor donation. Den skal komme fra et sted som er fuldstændig uafhængigt af tyske økonomiske og andre særinteresser. Jeg mener at det er vigtigt at vi bevarer uafhængigheden. Dette skal være et monument der er opstillet af tidligere KZ fanger fra hele kloden i samarbejde med en dansk kunstner og en kreds af frivillige - enkelt, ukompliceret og virkningsfuldt.

Generelt om Skamstøtten

Skamstøtten i Berlin kommer til at indgå i et netværk af skulpturer der opstilles over hele kloden for at markere grove overgreb mod humanismen. Den første blev opstillet Hong Kong sammen med den kinesiske demokratibevægelse.

Den næste skulptur bliver opstillet i Mexico By den 18. april i år. Opstillingen foregår i samarbejde med CNI, en sammenslutning af de oprindelige folk i Mexico. Skamstøtten skal markere den Internationale Dag imod Straffrihed og den skal udtrykke en protest mod de overgreb og den undertrykkelse som de mexicanske indianere udsættes for.

Den tre tons tunge, otte meter høje skulptur bliver først opstillet i parken Bosque de Chapultepec, dernæst på De Tre Kulturers Plads. Senere køres den i optog igennem 1.maj-demonstrationen hvor der ventes over ½ million deltagere. Skulpturens videre færd er herefter usikker, men der snakkes om at den skal deltage i en karavane der skal gå igennem indfødte folks områder for at ende i den sydlige delstat Chiapas, der fortiden er omringet af 50.000 militærfolk der vil ’beskytte’ indianerne imod dem selv.

Jens Galschiøt - Banevænget 22 - DK-5270 Odense N - Danmark

Tel.: (+45) 6618 4058 – Fax: (+45) 6618 4158

E-mail: aidoh@aidoh.dk - http://www.aidoh.dkRelevant documents
 • The Pillar of Shame to the version of this document  
 • PILLAR OF SHAME - A Happening of Remembrance to the version of this document  to the version of this document  
 • Short about the Pillar of Shame to the version of this document  to the version of this document  to the version of this document  to the version of this document  to the version of this document  to the version of this document  
 • Happenings to the version of this document  
 • Happenings and Projects to the version of this document  
 • Level Up

  The Pillar of Shame in Berlin
  Additional Information:
  Categories: The Pillar of Shame in Berlin | 1996-?: The Pillar of Shame
  Sculptures: Civilization, OMEP | Civilization, OMEP | Pillar of Shame | Pillar of Shame
  Type: Press releases
  Locations: Berlin, Germany
  Co-operators and Helpers: Individual kz survivors all over the world | Jewish and Roma organisations | KZ memorial museums | KZ survivors organisations