Pressemeddelelse, 11. april 2001:

Den 10ende plage i Børkop

Den danske kunstner Jens Galschiøt laver sit første blodoffer på Børkop Vandmølle skærtorsdag kl. 14., hvor der samtidig åbnes en større udstilling af den kontroversielle kunstners bronzeskulpturer.


Han åbner derved sin nye internationale happening Den 10ende Plage, der består af 10 store lærreder af form som døre sat op på kraftige rammer beklædt med bladguld. Fra Nationalbanken i New York har han fået tilsendt 2500 originale dollarsedler der er klæbet op på lærrederne som et tapet. Nogle af sedlerne er anbragt, så de danner teksten In God We Trust.

I Børkop vil en af kunstnerens elever blive aftappet for blod som vil blive brugt til at bemale lærrederne med navnene på de danske medicinalfirmaer Novo og Lundbeck som deltager i en retssag som de internationale medicinalkoncerner har anlagt mod Sydafrika for at forsvare deres patentrettigheder. Håndhævelsen af disse rettigheder forhindrer de fattige lande i at købe billig kopimedicin, så millioner af mennesker dør af aids og andre sygdomme.

 

**************************************************

Baggrund

Menneskeblod, Biblen og tusindvis af rigtige amerikanske dollars indgår i Jens Galschiøts happening Den 10ende Plage, der igangsættes i påsken i Danmark. Den skal sætte fokus på medicinalindustriens ret til at bestemme over menneskers liv. Jens Galschiøt er kendt og berygtet for sine provokerende happeninger, der sætter gang i diskussionen om verdens ubalance. Den nye ’plage’ ser ud til at leve op til de foregående projekters radikalitet og medieomtale.

Den 10ende Plage knytter an til den bibelske fortælling om at Gud udsatte egypterne for 10 plager for at få dem til at frigive israelitterne. I den 10ende plage lader han dødsengelen gå igennem Egypten. Alle førstefødte dør, ingen bliver skånet, undtagen israelitterne der har slagtet lam og smurt blodet på døren, fortæller kunstneren og fortsætter: "Det er dette ritual jeg vil gentage, men da vi ikke kan bruge lammeblod, pga. mund- og klovsygen, bruger vi menneskeblod. Jeg vil med blodet skrive navnene på de medicinalfirmaer, der har anlagt retssag omkring patentrettighederne i Sydafrika, på disse 10 tavler. Medicinalindustrien har overtaget Guds rolle som helbredende og beskyttende kraft, men de vil kun sætte deres mærke på døren hos folk, der har penge. De vil ikke tage det etiske ansvar der følger med at have et medicinalprodukt, der kan redde millioner af mennesker."

Når kunstneren netop har valgt, at starte sin stafet-happening i påsken er det fordi, at det netop var i påsken, at Guds dødsengel gik igennem Egypten. De kristne har overtaget ritualet fra jøderne med at slagte og spise lam i denne periode. De lader dog slagtningen af påskelammet symbolisere Jesus.

Tavlerne skal, efter de er blevet blodbemalet med de danske firmanavne NOVO og Lundbeck, sendes direkte til Sydafrika, hvor de opstilles foran retssagen, der starter d. 18. april. Der bliver ritualet gentaget og afrikanerne vil bruge deres blod til, at skrive navnene på de firmaer, der i Sydafrika er involveret i retssagen. Derefter flyves tavlerne videre til næste land, der er involveret i medicinalindustriens retssag. Ritualet gentages indtil alle firmaernes navne er skrevet på dollarsedlerne med blod fra aktivisterne i de forskellige lande.

Yderligere oplysning kan fås:

Ang. udstillingen i Børkop: Susanne Møller Johansen, tlf.: 7586 7879 eller 7584 1066

Ang. happening: hos kunstneren på tlf. 6618 4058 (værksted) eller 6614 4038 (privat)

Banevænget 22 - 5270 Odense N - Fax: 6618 4158 - E-mail: aidoh@aidoh.dk

Fotos og information vil løbende kunne findes her

Faktuelle oplysninger om retssagen kan fås hos:

Læger Uden Grænser på www.msf.dk 

og Ulandsorganisationen Ibis på www.ibis.dk 


To the Tenth Plague index page   |   To photos of the Tenth Plague

To the Galschiot main index


news_releases/andre/10thplague/dkplaguenews03.htm

Previous

Level Up

Next

2001.04.08: Danish Plague upon Pharmaceutical Industry to the English version of this document  to the Danish version of this document  to the Portuguese version of this document   2001: The Tenth Plague - an Art Performance about Greed and Death 2001.04.17: Den 10ende plage over hovedstaden to the Danish version of this document  
Additional Information:
Categories: 2001: The Tenth Plague - an Art Performance about Greed and Death | Happenings and Art Installations
Sculptures: The 10th Plague
Type: Press releases
Dates: April 2001 | 11th April 2001
Locations: Børkop, Denmark
Co-operators and Helpers: ATTAC | Brazilian Bishops | Børkop Vandmølle | Dagbladet Information | Fondsbørsen | IBIS | Investeringsforeningen Banco | Kasper Markus | Kenneth Haahr | Kritiske Aktionærer | Lundbeck | Médecins Sans Frontières (Læger uden grænser) | Mellemfolkeligt Samvirke (Danish Association for International Co-operation) | Novo Nordisk | Tanja Nat | WTO - World Trade Organization