Skulpturer der udstilles i Fredericia

 

Transformation, lys-søjlerne: Denne kunstinstallation er lavet specielt til Fredericia. Det er et forsøg på at give en kunstnerisk fortolkning af den byudvikling der er i gang med at ændre byens identitet. Se allerede tilsendte koncept.

Derudover vil jeg udstille 16 forskellige skulpturgrupper der hver for sig repræsenterer nogle af mine større kunstinstallationer, såvel internationalt som nationalt. Det er første gang at alle mine kunst­installations-skulpturer vil kunne beses på samme udstilling.

Jeg har sat link til mine internet-sider, så man kan søge yderligere oplysninger. Det er også muligt at finde beskrivelser af de fleste af skulpturerne i mit CV, se: 

http://www.aidoh.dk/new-struct/About-Jens-Galschiot/CV.pdf eller i den bog der udkom i forbindel­se med min 50-års fødselsdag se:

http://www.aidoh.dk/?categoryID=15

 

 

1.     Kokon: 4 meter høje stålskjolde der gennembrydes af mørke bronzeansigter. Verdensudstillingen 1992 i Sevilla.

     Se: http://www.aidoh.dk/new-struct/About-Jens-Galschiot/CV.pdf (side 5)

2.     Hungermarchen: skulpturgruppe af udhungrede 12-årige drenge. Skulpturerne er brugt som en mobil kunstkommentar på udstillinger i hele verden fra Hongkong, Athen til København.

Se: http://www.aidoh.dk/?categoryID=53

3.     Fenrisulve med svinehund på stor stålsokkel: Brugt til teater- og kunstperformansen Nightmare opført på bl.a. Roskilde-festivalen. Ulvene symboliserer civilisationens nedbrud og forråelse.

     Se: http://www.aidoh.dk/?categoryID=65

4.     Survival of the Fattest: Skulpturen har deltaget i udstillinger i hele verden og symboliserer hvordan store dele af den tredje verden opfatter vestens retfærdighedssans.

     Se: http://www.aidoh.dk/?categoryID=71

5.     I Guds Navn: Et helt aktuelt projekt der stadig er i gang. Har bl.a. været præsenteret i Danmark, Nicaragua og Kenya. En korsfæstet gravid teenager-figur der bruges til at sætte fokus på den katolske kirkes og præsident Bush’ modstand mod brugen af prævention.

Se: http://www.aidoh.dk/InTheNameOfGod

6.     Guldkalven: En 7 meter høj skulptur af kobber og bladguld. Blev brugt i Gent, Belgien til at sætte fokus på bankernes uetiske investeringer.

     Se: http://www.aidoh.dk/?categoryID=136

7.     Budbringeren: Skulpturen tæller verdens rentebevægelser. For hver krone den vestlige verden giver til den tredje verden betaler de 12 kroner tilbage i renter for penge som vi har lånt dem igennem Verdensbanken. Skulpturen indgik i Jubilee 2000 kampagnen for at få slettet verdens gæld. Det var er stort samarbejde imellem kristne, muslimer og kulturfolket lavet på initiativ af den katolske kirke. Galschiøt turnerede med skulpturen i Danmark, sammen med bl.a. Jann Sjursen og Lone Hertz.

     Se: http://www.aidoh.dk/?categoryID=54

8.     Just do it: Skulpturen sætter fokus på de forhold den vestlige verdens mærke­varetøj produ­ceres under. F.eks. bruger Nike progressivt livsstilssloganet Just do it, samtidig med at de underbetaler arbejderne og forbyder fagforeningerne i Indonesien.

     Se: http://www.aidoh.dk/?categoryID=49

9.     Balanceakten: består af balancerende skulpturer på høje stager der sætter fokus på miljøet og bæredygtig udvikling. Projektet køre stadigvæk og har bl.a. været præsenteret i Norge, Sverige, Indien, Kenya og Danmark.

          Se: http://www.aidoh.dk/Balance

10. Skamstøtten: en 8 meter høj skulptur bestående af over 50 menneskekroppe. Skulpturen sættes op som et mindesmærke om et overgreb. Den første blev sat op i Hongkong i 97 og siden i Mexico og Brasilien. Der mangler endnu at blive sat 7 Skamstøtter op.

     Se: http://www.aidoh.dk/?categoryID=55

11. Sønderrevet: Skulptur lavet til udstilling i Haderslev om torturofre sammen med  Rehabili­teringscentret for Torturofre. Skulpturen bestod oprindelig af 4 dele. 2 personer i store reagensglas som viste den udvendige del af torturen og 2 søjler med bronzeskulpturer der viste den psykiske virkning som torturen har på personen, der ofte oplever at hukom­melsen bliver fragmenteret og sat forkert sammen. Kun den ene søjle bliver udstillet i Fredericia.

     Se: http://www.aidoh.dk/?categoryID=80

12. Civilization: Skulpturen er oprindelig lavet til OMEP’s 50-års jubilæum. Skulpturen indeholder de fleste skriftsprog der har eksisteret på kloden.

     Se: http://www.aidoh.dk/?categoryID=98

13. Børneliv anno 2005: Skulpturen Den lille Pige med Svovlstikkerne (og mobiltelefonen) der sammen med BUPL satte fokus på børns nye form for fattigdom.

     Se: http://www.aidoh.dk/?categoryID=133

14. Masker: Store totem-lignende masker, som bl.a. er blevet brugt på 10 meter høje master hvor de fungerede som hoved på kæmpefigurer med flagrende løstsiddende tøj, så de lignede de kvindelige flygtninge som går igennem Sudans ørkner. Blev brugt til Flygtningehjælpens indsamlings-turne i Danmark

     Se: http://www.aidoh.dk/?categoryID=67

15. Freedom to Pollute: Frihedsgudinden med ændret tekst på bogen og med røg væltende ud af faklen. Indgik i en happening der satte fokus på at USA’s præsident Bush valgte at holde ferie og spille golf mens verdens ledere samledes til miljøkonference i Sydafrika. Skulptu­ren skabte stor opmærksomhed på kloden da Københavns æstetiske udvalg valgte at  forby­de opstilling af skulpturen. Der blev samtidig delt tusindvis af plakater ud på miljøkon­fe­ren­cen i Sydafrika.

     Se: http://www.aidoh.dk/?categoryID=48

16. Min Indre Svinehund: 20 skulpturer blev sat op centralt i storbyer i Europa  for at sætte fokus på den stigende forråelse og racisme i kølvandet på Berlin-murens fald. Den var samtidig en advarsel om et kommende civilisationsnedbrud i Europa som det der skete i 30erne med nye og knap så menneskekærlige værdier til følge.

     Se: http://www.aidoh.dk/?categoryID=152