BLÆKSPRUTTEKJOLEN I DANMARK!

Den danske modeskaber Erik Mortensen hædres ved opstilling af bronzekjole foran Beklædningsfagskolen i Odense.

To the English version of this documentTilbage til AIDOH's hjemmesideBilleder af BLÆKSPRUTTEKJOLEN


Januar 1999

Skulpturen skabes af billedhuggeren Jens Galschiøt, der tager udgangspunkt i Erik Mortensens berømte blækspruttekjole, der har navn efter det fangarmeagtige mønster der snor sig rundt på kjolen. Det blå mønster fremstår med tusindvis af pailletter og barokperler på den enkle hvide baggrund.

Kjolen befinder sig nu på Beklædningsfagskolen hvor designer Elisa Steffensen er i gang med at lave kopier af den, så Galschiøt kan eksperimentere med udtrykket frem til den endelige bronzeskulptur.

Samarbejdet imellem Erik Mortensen og Jens Galschiøt startede tilbage i 1990, hvor de første gang aftalte at lave en skulptur med udgangspunkt i én af Mortensens kreationer. Dette samarbejde blev imidlertid aldrig fuldført p.g.a. Erik Mortensens brud med Balmain.

Det var Beklædningsfagskolens rektor Karen Majgård, der opfordrede de to kunstnere til at tage deres gamle samarbejde op igen og skabe en skulptur til Belædningsfagskolens nybyggede skole på det gamle glasværk i Odense.

Jens Galschiøt besøgte Erik Mortensen i Paris kort før jul 1997, hvor de nærmere aftaler om kjolen og skulpturen faldt på plads. Erik Mortensen var dog på det tidspunkt så mærket af sygdom, at projektet blev stillet i bero for en tid. Erik Mortensen nåede kort tid før sin død at pege på Blækspruttekjolen, som den smukkeste til en bronzeskulptur. Kort før jul 1998 kom kjolen via Erik Mortensens ven, Jean Pierre Michaud, til Danmark. Den er udlånt fra huset Jean-Louis Scherrer, Paris, hvor Erik Mortensen arbejdede de sidste år.

Det er lykkedes Merete Aarup, skolens formand, ved en ihærdig indsats at skaffe de i alt 400.000 kr., som det samlede projekt koster. Lokale fynske fonde som Thomas B. Thrieges Fond, Bikubens Fond, Ingeniør N. M. Knudsens Fond og Nykredits Fond har bidraget.

Skulpturen forventes opstillet til den 18.-19. juni 1999, på Brummers Plads i Odense foran Beklædningsfagskolens indgang, hvor den vil kunne afsløres i forbindelse med skolens årlige modeopvisning og afgangsudstilling.

Yderligere oplysninger:

Karen Maigaard, rektor for Beklædningsfagskolen
Ørstedsgade 28
5000 Odense C

Tlf.: 6612 2145
E-mail: bekl@bekl.dk
www.bekl.dk

Jens Galschiøt, billedhugger
Banevænget 22
5270 Odense N

Tlf.: 6618 4058
E-mail: aidoh@aidoh.dk
www.aidoh.dk

Vedlagt: foto og baggrund

Yderlig baggrund og foto kan hentes på Internettet : www.bekl.dk og www.aidoh.dkBaggrund:


BEKLÆDNINGSFAGSKOLEN og BLÆKSPRUTTEKJOLEN

Beklædningsfagskolen består af to skoler: Odense Fagskole og Odense Håndarbejdsseminarium. Odense
Fagskole er Danmarks ældste håndarbejdsskole, oprettet i 1910 af Nathalie Hansen. Skolen udviklede sig hurtigt
til også at give kvalifikationer til lærervirksomhed og flyttede i 1998 til det tidligere Odense Glasværk, hvor 230
elever og studerende fylder rammerne på i alt 5.000 kvadratmeter ud.

Skolen har gennem tiden haft forbindelse med den danske modeskaber Erik Mortensen, der tog imod elever og
studerende i Paris i forbindelse med studiebesøg. Erik Mortensen var stærkt interesseret i projektet med at
omskabe en af haute-couture-kjolerne til en bronzeskulptur og donerede brugsretten til Beklædninsgfagskolens
rektor, Karen Maigaard, i efteråret 1997.

Designer og seminarielærer Elise Steffensen skal stå for det omfattende arbejde med at genskabe kjolen.
Beklædningsfagskolens elever og studerende medvirker i denne omformningsproces og giver kopierne videre til
Jens Galschiøt. Elise Steffensen har i mange år været tilknyttet Beklædningsfagskolen og var med til opsætningen
af Erik Mortensen-udstillingen på Statens Museum for Kunst i efteråret 1995. Hun har et mangeårigt kendskab til
haute couture både som underviser og i sin egen uddannelse og efteruddannelse.

Beklædningsfagskolen tilbyder kurser og uddannelse inden for forskellige linier. På Odense Fagskole tilbydes:
beklædning, idé og design, tekstil og animation. På Odense Håndarbejdsseminarium tilbydes: couture, idé og
design og tekstil.

Skolen har de sidste tre år gennemgået en forvandling: de gamle villaer på Langelinie er forladt og det tidligere, nu
topmoderniserede Glasværk er taget i brug. Uddannelserne har ændret sig fra at være en enhedsuddannelse med
beklædning som hovedlinie til nu at rumme en mangfoldighed inden for moderne design og animation. De første
håndarbejdslærere med de nye uddannelser bliver færdige i juni 1999, hvor Erik Mortensens Blækspruttekjole
afsløres som Jens Galschiøts bronzeskulptur.

Det økonomiske grundlag for at projektet kan gennemføres skal tilskrives skolens formand Merete Aarup, som
igennem et stort arbejde har fået et samarbejde op at stå med nogle solide fynske fonde Der har bidrager således:

Thomas B. Thrieges Fond
Bikubens Fond
Ingeniør N. M. Knudsens Fond
Nykredits Fond
200.000 kr.
100.000 kr.
50.000 kr.
50.000 kr.JENS GALSCHIØT og BLÆKSPRUTTEKJOLEN

Den fynske billedhugger Jens Galschiøt er i offentligheden mest kendt for sine omfattende internationale
kunsthappeninger om menneskehedens mindre flatterende sider. Min Indre Svinehund Link til billeder fra 'Svinehund happeningen', 20 tonstunge skulpturer
der blev opstillet i europæiske storbyer i '93. - Den Stille Død Link til billeder fra happeningen i forbindelse med FNs sociale topmøde i København
'95, hvor han hængte 15 tons 'børnelig' op og spredte 13 millioner værdikuponer for at visualisere den årlige
børnedød i verden og Skamstøtten, en 8 meter høj obelisk af menneskekroppe, der første gang blev opstillet i
Hong Kong Billeder af skamstøtten i Hong Kong Flere billeder fra opstillingen i Hong Kong ('97) i forbindelse med Kinas overtagelse og som de næste 10 år vil blive kopieret og opstillet over hele
kloden, næste gang i Mexico By i april '99.

Men Galschiøt kunst har også en mindre aggressiv side. I '92 lavede han en større skulpturopstilling på
verdensudstillingen Expo 92 og han har siden midten af 80-erne arbejdet med fascinationen af
beklædningsgenstande, som han har transformeret til bronze. Denne fascination har medført et samarbejde med
flere modeskabere bl.a. Erik Mortensen og Jean Voigt, ligesom han i 1990 skabte beklædningsindustriens gave til
Dronning Margrethe, Rringbærerens jakke Billeder af skulpturen der er udstillet i Marselisborg Slotspark.


To the Octopus dress main index  |  To Jens Galschiot main index
More Clothing art


Level Up

1999: Octopus Dress
Additional Information:
Categories: 1999: Octopus Dress | Clothing Sculptures | Commissioned Work
Sculptures: Octopus Dress
Type: Press releases
Dates: 26th November 1999
Locations: Odense, Denmark
Co-operators and Helpers: Jean Voigt | Joergen Simonsen
Partners: Erik Mortensen
Sponsors: Bikuben | Engineer N.M. Knudsen Foundation | Nykredit | Thomas B. Thrige Foundation