Pressemeddelelse 26. juni 2002:

THE NIGHTMARE
En performans på Roskilde-festivalen

Et mareridt - det er hvad der udspiller sig på dette års Roskilde-Festival. Forestillingen er instrueret af Jonathan Paul Cook og udspiller sig i en scenografi skabt af Jens Galschiøt. Den opføres hver aften kl. 20 og 23. Udgangspunktet er Martin Luther Kings berømte tale 'I have a Dream' fra 1963.

Men Kings udsagn bliver her vendt på hovedet. Drømmen bliver til et mareridt - til en advarsel - et opråb - om at vor civilisation er dømt til undergang, hvis vi ikke holder vor indre svinehund i ave. Vi står over for en dæmon som tidligere har hjemsøgt Europa, med afstumpethed, intolerance og massemord til følge.

Svinehunden viser nu igen tænder. Store dele af Europas befolkning føler sig utrygge ved den stigende indvandring og reagerer fjendtligt imod de fremmede med en aggressivitet som ingen for få år siden havde troet mulig. Men det er ikke de fremmede, som truer vores civilisation. Det er vores reaktion på de fremmede. Det er sådan Galschiøt og Cook ser situationen.

Forestillingen opføres i en scenografi med Jens Galschiøts skulpturer. I hvert hjørne svæver Min Indre Svinehund på en tre meter høj 'græsk søjle'. Herudover afgrænses installationen af tre meter høje stager, 50 i alt, med kobbermasker - afstøbninger af de forpinte ansigter fra Skamstøtten. Hver stage er forsynet med en brændende Molotovcocktail i form af en Coca-Cola-flaske. Et fortættet symbol på den vestlige verdens selvdestruktion.

En mand kravler op i Skamstøtten, som er rejst midt på pladsen. Herfra holder han den perverterede Luther King-tale, alt imens han tager sine klædningsstykker af. Talen akkompagneres af Fenris-ulve der udspyr et inferno af lyd og ild. Til sidst opsluges manden af den kraftigt oplyste Skamstøtte, hvorefter alt lys slukkes.

Forestillingen benytter sig af kradse virkemidler, og den vil da også formidle et faretruende budskab. Men katastrofen, ragnarok, er ikke uafvendelig - hvis vi besinder os og indstiller os på at deles om klodens resurser. "Jeg kan ikke se vi har noget andet valg", udtaler Jens Galschiøt.

Galschiøt satser på snarest muligt at lægge informationer på internettet: www.aidoh.dk Her vil man kunne finde konceptet på dansk og engelsk, talens ordlyd samt fotos af installationen. Oplysninger kan desuden fås på kunstnerens værksted:

Jens Galschiøt - Banevænget 22 - 5270 Odense N
Tlf.: 6618 4058 - Fax: 6618 4158 - E-mail: aidoh@aidoh.dkRelevant documents
 • Happenings and Projects to the version of this document  
 • Performances to the version of this document  
 • Level Up

  2002: The Nightmare
  Additional Information:
  Categories: 2002: The Nightmare | Happenings and Art Installations | Performances / Scenographies | Activities related to environment and climate
  Sculptures: Fenris Wolf, big | Fenris Wolf, small | Masks of the Pillar of Shame | Monopoly Money | My inner Beast - concrete | Pillar of Shame
  Type: Press releases
  Dates: 26th June 2002
  Locations: Roskilde Festival, Roskilde, Denmark
  Co-operators and Helpers: Andreas Dybkjær | Brandvæsenet i Odense | Brandvæsenet i Roskilde | Carl Quist Møller | Hans Børsting | Ib Frendø | Jonathan Paul Cook | Kasper Markus | Krakagården | Leif Müller | Martin Craggs | Martin Liljendal | Mogens Rex
  Partners: Roskilde Festival
  Sponsors: BB Hydraulik | Emmeløv Mølle (Biodiesel) | Havnens Autogenbrug, Odense | Weishaupt