Hurtigt resumé af Tyveri af Blomsterkumme og hælerisag imod Bruun Rasmussen

20. november 2010:

·         Galschiøt opdager at en af hans stjålne skulpturer er sat til salg på auktionshuset Bruun- Rasmussen.dk

·         Han kontakter Bruun Rasmussen og fortæller at skulpturen sandsynligvis er stjålet og han opfordrer dem til at forlange en kvittering fra sælgeren.

·         Sælgeren kontakter Galschiøt og fortæller at han ikke har en kvittering. Han havde fået den som (sort) løn i forbindelse med et modeshow i Tyskland og derfor havde han ingen kvittering.  Senere ændrer han forklaring til at han nu havde købt den på et værtshus i Odense for 2.000 kr. af en mand - som nu desværre var død!!

December 2010: Bruun Rasmussen udleverer (den stjålne) skulptur til sælgeren. Galschiøt kontakter sælgeren og forlanger at han godtgør at han er kommet ærligt til skulpturen, da Galschiøt ellers vil anmelde tyveriet.

9. marts 2011: Efter en del telefonsamtaler med forskellige forklaringer og trusler fra sælgeren og lang ventetid, vælger Galschiøt at anmelde tyveriet, for at få politiet ind i sagen.

20. april 2011: Galschiøt skriver til Bruun Rasmussen (og politiet)og klager over at de uberettiget har udleveret hans skulptur og opfordrer dem til at kontakte politiet med de oplysninger de har på sælgeren.  Bruun Rasmussen svarer ikke på brevet.

12. maj 2011: Politiet meddeler at de har stoppet efterforskningen pga. forældelsesfristen.

31. maj 2011: Galschiøt klager over afgørelsen.

8. juni 2011: Bruun Rasmussen sætter atter skulpturen til salg på deres Kunstauktion. Galschiøt skriver til dem at der er en verserende politisag på skulpturen. Kopi sendes til politiet. Hverken politiet eller Bruun Rasmussen svarer på brevet.

20. juni 2011: Statsadvokaten giver Galschiøt ret i anklagen og forlanger at politiet efterforsker videre.

24. juni 2011: Bruun Rasmussen sætter atter skulpturen til salg på trods af brevet fra Galschiøt den 8. juni.

24. juni 2011: Galschiøt vælger at anmelde Bruun Rasmussen for hæleri.

 

Galschiøt kan kontaktes for yderligere oplysninger på tlf. 6618 4058 eller mobil 4044 7058.

E-mail: aidoh@aidoh.dk

 

Alle akter i sagen kan hentes på www.aidoh.dk/Tyveri2011