Dagbog fra Hong Kong 15. december 2005

Af Jan Laustsen, Landbrugsraadet

 

 

Frustrationer, højt spil og kan EU holde sammen ?

Desværre er der ikke kommet hul på de reelle forhandlinger i Hong Kong. Opklaringen lader vente på sig. Alle venter på hinanden. Der er mudderkastning og frustrationer at spore hos alle delegationer men af forskellige grunde.

EU har ikke været dygtige nok til at forklare omfanget af sit forslag, som allerede ligger på bordet. Derfor er EU frustreret over, at andre lande ikke kommer på banen med deres udspil. G-20 gruppen, som består af store udviklingslande med offensive interesser inden for landbrug, herunder Brasilien, Kina, Indien og Argentina, er frustrerede over, at EU ikke fremlægger mere vidtgående forslag på landbrugsområdet, som de mener er et ufravigeligt krav, før de selv afgiver tilbud.

USA er frustreret, fordi der ikke er vilje til mere markedsadgang især på landbrug. Endelig er den store gruppe af de fattigste u-lande (LDC-lande) bekymrede for, at det hele skal gå i stå – og samtidig er de usikre overfor den liberalisering, som de selv skal gennemføre for at få den fulde positive effekt af en handelsaftale.

Der er dog udsigt til, at LDC-landene uanset udfaldet på øvrige områder vil få en udviklingspakke – ikke mindst på EU’s initiativ. Der kæmpes derudover for en løsning for bomuld, hvor især USA opretholder stor støtte og beskyttelse til ugunst for fattige vestafrikanske lande.

Mest konkret er presset for at få aftalt en dato for totalt ophør af eksportstøtte. USA og G20 foreslår 2010. EU vil ikke drøfte sagen, før andre har givet sig på andre områder. Noget for noget.

Det er et forvirret forhandlingsspil, som i øjeblikket minder om en blanding af poker (med høj indsats) og sorteper (hvem sidder med skylden for manglende resultater). Alle forhandlinger har forskellige faser. Ingen ønsker sammenbrud. Men man nærmer sig krisestemning, hvis ikke der er bevægelse meget snart. Afgørende er det, om EU kan holde sammen på tropperne. Det tidsmæssige sammenfald med budgetforhandlingerne i Bruxelles gør ikke sagen enklere.

Set fra landbrugets side er der allerede solgt godt ud af EU’s landbrugspolitik. Går man længere, presses EU ud i nye reformer af landbrugspolitikken, og der vil blive meget ballade om, hvorvidt EU holder sig inden for det fastlagte mandat.

 

Previous

Level Up

2005.12.14: Det hårde arbejde – pressemøde efter pressemøde to the Danish version of this document   Jan Laustsen, Landbrugsrådet: Dagbog fra Hongkong
Additional Information:
Categories: Jan Laustsen, Landbrugsrådet: Dagbog fra Hongkong | 2005: Diary from Hong Kong
Type: Articles