Dagbog fra Hong Kong 13. december 2005

Af Jan Laustsen, Landbrugsraadet

 

 

Den store åbning – intensitet fra start

Nu går det for alvor løs. Startskuddet er lydt for den officielle møderække i Hong Kong. Beslutningerne og de vigtige møder finder sted i korridorerne og små møderum. Man har lovet hinanden ikke at spilde tiden med at være afventende. Realitetsforhandlingerne skal i gang fra første fløjt. Derfor indleder man fra start møderne i de såkaldte ”Green room” procedurer, hvor inderkredsen prøver hinanden af.

Der er skyer over Hong Kong. De fastboende siger, der altid er solskin på denne tid af året. Forhåbentlig er det ikke et tegn. Eller måske netop et tegn, hvis der er opklaring i sigte.

EU får kritik fra mange sider. Det synes dog klart, at EU står sammen og fast på deres tilbud af 28. oktober. Man ønsker ikke at give flere indrømmelser før andre lande kommer på banen. EU har tilpasset sin landbrugspolitik. Nu er tiden kommet til at se, hvordan andre lande værdisætter dette. Eller sagt med andre ord: Får vi noget for de anstrengelser og reformer, som EU har gennemført, i afgørelsens time på det internationale regnebræt ? Kommissionen ønsker ikke en fortsættelse af salami-metoden, hvor andre lande skive for skive opnår indrømmelser fra EU uden noget til gengæld.

EU forsøger at sætte udviklingslandene i fokus. Her er nøglen til en aftale. Det er, som Kommissionen siger, ”en udviklingsrunde ikke en markedsadgangsrunde”. EU prøver bl.a. at sælge idéen om en særlig udviklingspakke, som består af en række forhold af særlig betydning for u-landene, herunder en løsning af bomuldsproblemerne. USA mener omvendt, at øget markedsadgang er løsningen – også for u-landene.

En række landbrugsorganisationer (herunder EU’s COPA og COGECA) fra mere end 100 lande har i dag lavet en fælleserklæring. Udgangspunktet er forholdsvis protektionistisk. Målet er at beskytte de familiebaserede landbrug, da man finder at øget liberalisering primært vil tilgodese de meget store landbrug og de multinationale selskaber.

Nu er rygtedannelserne og spekulationerne for alvor i gang. Mødekalenderen er overbelastet, og intensiteten kan fornemmes. Vi håber, at det kan føre resultater med sig.

 

new-struct/Happenings-and-Projects/Happenings/Mad-cow/Diary/Laustsen2005-12-14.htm

Level Up

Next

Jan Laustsen, Landbrugsrådet: Dagbog fra Hongkong 2005.12.14: Det hårde arbejde – pressemøde efter pressemøde to the Danish version of this document  
Additional Information:
Categories: Jan Laustsen, Landbrugsrådet: Dagbog fra Hongkong | 2005: Diary from Hong Kong
Type: Articles