KlimaDemo.dk 4. dec. kl. 13 fra Axeltorv til Christiansborg

Der er ingen planet B

Demonstrationens grundlag

“Vi kræver, at verdens ledere igangsætter de hastende og nødvendige handlinger, som er påkrævet for at forhindre en katastrofal destabilisering af det globale klima, således at hele verden hurtigst muligt kan arbejde hen imod en stærk og bindende klimaaftale, som er både retfærdig og effektiv til at minimere de farlige klimaforandringer.

Vi kræver, at de vestlige lande, som har udledt flest drivhusgasser i atmosfæren, tager deres ansvar for at hindre klimaforandringer ved straks at reducere egne udslip, og ved at investere i en ren energiudvikling i udviklingslandene. De rige lande skal tage deres rimelige andel af ansvaret for at betale for de tilpasninger, som skal iværksættes, især i de lande som har et lavt drivhusgas-udslip og som har begrænsede økonomiske ressourcer. Klimaforandringer vil ramme de fattigste først og hårdest.

Alle som har de økonomiske ressourcer til at handle, må derfor handle målrettet og hurtigt.

*******************

Sevnmeters.net og billedhuggeren Jens Galschiøt lavede store skulptur-manifestationer under COP15 i København 2009.

Vi arbejder videre med at bruge kunsten som et skulpturelt opråb om en kommende miljøkatastrofe og deltager i demonstrationen med dele af vores skulpturer fra COP15.

Galschiøt har i samarbejde med Økonet (DK) og Idebanken (NO) netop opstillet 4 store Balance-skulpturer på Christiansborgs slotsplads for at sætte fokus på bæredygtigheden og den manglende miljø balance i vores levevis.

Vi har ikke stor tillid til COP16 i Mexico

·        Måske er den eneste farbare vej at vi begynder at handle lokalt for at vise vejen globalt.

·        Måske er det så enkelt, at det bare handler om at vi selv får fingeren ud og selv skaber et Danmark i CO2 balance- i stedet for at snakke om hvad alle de andre skal gøre.

Foto, kontakt og info: www.Aidoh.dk/7m

Jens Galschiøt – tlf. 6618 4058/ 4044 7058 – Aidoh@aidoh.dk -  www.Aidoh.dk

Art In Defence Of Humanism (AIDOH)