Pressemeddelelse 2 – 09.11.10

 

BALANCEAKTEN indtager

Christiansborg Slotsplads

 

Den 9. november 2010 kl. 13.00 opstilles 4 af Jens Galschiøts store Balanceakt­skulp­turer på én af landets fornemste pladser.

I tilknytning til opstillingerne afholdes 2 miljøkonferencer. Den ene med kongelig delta­gelse af Prinsesse Marie.

BALANCEAKTEN minder os om at vi skal handle for en bæredygtig udvikling!

- og fire nye Balanceakter markerer at der skal handling til i de sidste 4 år af FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014) og at vi er på vej mod Rio+20 i 2012.

BALANCEAKTEN er et symbol for den nødvendige menneskelige balanceakt for en bæredygtig udvikling. Skulpturerne er det visuelle udtryk for en nordisk/international kampagne for Uddannel­se for Bæredygtig Udvikling (UBU). De 4 skulpturer på Christiansborg Slotsplads markerer at der er fire år tilbage af FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, og peger frem mod det næste store verdenstopmøde for bæredygtig udvikling – Rio+20 i 2012.

Samtidig markerer en række danske ngo’er den 10. november 2010 at FN-tiåret for UBU nu er halv­vejs, dette sker ved en halvvejskonference for tiåret i Fællessalen på Christiansborg - hvor der fremlægges en række anbefalinger til regeringen og Folke­tinget om initiativer i den sidste halvdel af tiåret.

På Galschiøts værksted i Odense, afholder Nordisk råd, UNESCO og Under­visningsministeriet torsdag den 11. november en miljøkonference. Protektor for den danske UNESCO-national­kommission Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie deltager i konferencen.

Kunstneren bag skulpturerne er Jens Galschiøt.

Bag balanceakt-kampagnen står Øko-net (DK), Idébanken (NO) og Ekocentrum (SE).

Jens Galschiøt som er kunstneren bag skulpturen fortæller: ”Idéen er at skabe et enkelt visuelt skulp­turelt udtryk der kan blive et symbol på miljøproblematikken og bære­dygtig ud­vikling og det dilemma klimakrisen sætter os mennesker i. Balance­skulpturerne symbolise­rer den hårfine balance der skal til for at lave denne form for akrobatik. Kommer man til at lave en lille uovervejet bevægelse, falder man ned og slår sig ihjel. Kun ved konstant at kompen­sere for ubalancen kan menneske­skikkel­serne holde sig på spidsen af masten.

Det er netop forståelsen for ’balance kontra ubalance’, der er vigtig for os at integrere i vores ud­dan­nel­ser og politiske beslutninger for at løse klimakrisen og skabe bære­dygtig udvikling. Der er ikke noget i vejen med at forbruge jordens resurser, men hvis det gøres tankeløst opstår ubalancen, og vi falder ned fra vores ’balancestænger’.

Balanceakten er opstået på initiativ fra Øko-net i Danmark, der i samarbejde med to andre nordiske oplysningsforbund og kunstneren Jens Galschiøt står bag skulptur­opstillingerne og kampagnen for Udannelse for Bæredygtig Udvikling. Lars Myrthu-Nielsen fra Øko-net fortæller: ”Vi inviterer skoler og uddannelses­institutioner og opfordrer dem til at deltage i projektet. De ud­dannelsesinstitutioner, der tilslutter sig projektet, vil arbejde for at integrere bæredygtighed i deres uddannelses­institution. De tre overordnede mål er:

·        At undervisningen omfatter bæredygtighed i teori og praksis

·        At institutionens drift er bæredygtig

·        At institutionen skaber folkeoplysning og folkelig samt politisk debat om bæredygtig udvik­ling”

 

For yderligere oplysninger:

Fotos kan rekvireres gratis hos kunstner:

Jens Galschiøt, 6618 4058, mobil 4044 7058

aidoh@aidoh.dk, internet www.aidoh.dk

Kontakt vedr. kampagnen og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling:
sekretariatsleder Lars Myrthu-Nielsen, 6224 4324, mobil 4073 4324
lmn@eco-net.dk , Øko-net: www.eco-net.dk

Balanceprojektets webside: www.Balanceakten.dk og www.thebalancingact.info