Til minde om

fundamen†alismens ofre

 

Kun ubeskyttet sex er tilladt

Krucifikset er et skulpturelt opråb om retten til prævention og fordomsfri seksualoplysning. Det er en kunstnerisk kommentar til ekstreme bibel-fundamentalisternes korstog imod prævention, med den groteske påstand om at ”kun ubeskyttet sex er i overensstemmelse med Bibelens lære”.

Kobberskulpturen af en gravid, korsfæstet teenager er skabt af den danske kunstner Jens Galschiøt og bærer titlen I Guds Navn. Den fremstilles i flere eksemplarer og opstilles i 2007 i bl.a. Kenya, Vatikanet og USA.

Kilde:

http://www.aidoh.dk/Mundkurv

 

Domkirken understøtter debatten

Den første skulptur opstilles foran Domkirken i København den 1. december 2006 i forbindelse med international AIDS-dag. Domprovst Anders Gadegaard, Københavns Kommune og Vor Frue Kirke har givet tilladelse til at opstille skulpturen på pladsen ved siden af Domkirken. Anders Gadegaard siger: Det er rigtigt for kirken at deltage i udførelsen af denne kunst-manifestation, for at markere, at Bibelen ikke må bruges til at prædike imod prævention, men at kirker overalt bør gå aktivt ind i bekæmpelsen af HIV-smittens udbredelse og vise medfølelse og solidaritet med dem, der rammes og deres familier.

 

 

Bush og Paven – en magtfuld alliance

Bush og paven danner en magtfuld alliance, hvor de prædiker seksuel afholdenhed indtil ægteskabet som eneste metode til at undgå HIV/AIDS og uønsket graviditet. De vil bombe seksualoplysningen tilbage og forbyde oplysning om prævention – som de mener, opfordrer til seksuel løssluppenhed.

Den romersk-katolske kirke og Bush-regeringen, som støttes af USA’s højrekristne evangeliske bevægelse, er en magtfuld faktor i store dele af Afrika, Asien og Mellemamerika – hvor de er ved at gennemtvinge et skifte i præventionspolitikken. Dette har allerede fået skæbnesvangre konsekvenser i form af flere HIV-smittede, uønskede graviditeter og usikre aborter – især i Afrika.

Kilde:

http://www.aidoh.dk/Udvikling

 

USA’s mundkurvspolitik

USA har indført den såkaldte Mexico City Policy – af kritikere kaldet Den Globale Mundkurv. Det betyder, at hjælpeorganisationer og sundhedsklinikker tvinges til ikke at udføre, oplyse om eller henvise til abort. Ellers fratages de bistanden fra USA, herunder diverse præventionsmidler. Dette er en krænkelse af både ytringsfriheden og kvinders ret til at bestemme over egen krop.

Politikken har ikke ført til færre aborter, men har derimod medført lukning af lokale sundhedsklinikker, således at utallige kvinder forhindres i at modtage livsvigtig hjælp og vejledning.

Kilde:

http://www.aidoh.dk/Mundkurv

Vatikanets misinformation

Som led i den katolske kirkes korstog imod prævention sår de tvivl om kondomers effektivitet som beskyttelse mod HIV-smitte. F.eks. kan man på deres hjemmeside (www.vatican.va) finde artikler, som fejlagtigt påstår, at HIV-vira kan trænge igennem kondomets latex-materiale. Det får mange uuddannede, fattige til at undlade at bruge kondomer.

Kilde:

http://www.aidoh.dk/Family

 

Sex er kommet for at blive

Seksuallivet er en naturlig del af vores eksistens, uanset vores levevis og hvorvidt vi ønsker børn eller ej. Fundamentalisternes seksualpolitiske korstog er et frontalangreb på såvel kvinders som seksuelle mindretals rettigheder, både i Vesten og i u-landene.

Hvis vi ikke ønsker, at fundamentalister – uanset religiøst ståsted – sætter dagsordenen, må vores politik bygge på Oplysningstidens tænkning, således at vi undlader at benytte religiøse argumenter på det politiske område. Argumenterer man religiøst, sætter man sig i Guds sted. Derfor er det vigtigt, at progressive kristne tydeligt tilkendegiver, at de ikke ønsker, at ’deres’ Gud misbruges i en rigid og konservativ tolkning af Bibelen.

 

 

Tænd et lys for fundamentalismens ofre

Du har mulighed for selv at markere, at du går ind for en mere menneskekærlig Bibelfortolkning ved at tænde et levende lys ved foden af skulpturen. Lysene kan hentes i domkirken for et symbolsk beløb, der går til Folkekirkens Nødhjælp.

 

 

Kunstneren Jens Galschiøt udtaler:

”Krucifiks-skulpturen med den gravide teenager er ikke en generel kritik af kristendommen. Jeg anerkender de kristne, som tager Evangeliets budskab om næstekærlighed alvorligt – og handler i overensstemmelse dermed.

Derimod rettes en skarp kritik mod de ekstreme fundamentalisters tolkning af Bibelen, der skaber yderligere lidelse blandt verdens i forvejen udsatte grupper.

Skulpturen er ikke et indlæg i debatten om fri abort, eller er for eller imod kyskhed, men den slår til lyd for retten til prævention og fordomsfri seksualoplysning.”

 

 

 

Skulpturens symbolik

Korset er et gammelt henrettelses-instrument, som medførte en langsom og smertefuld død. Ligeledes medfører en HIV-smitte i Afrika, at offeret får en langsom og smertefuld død.

Graviditet uden for ægteskabet, eller det at blive HIV-smittet, kan medføre social udstø­delse og stigmatisering (hullerne i Jesus’ hænder og fødder).

Det er kvinderne, der bærer de største lidelser. De bærer det synlige bevis på seksualakten og de bliver ofte smittet med HIV igennem voldtægt eller igennem deres mand, der bringer smitten til dem fra omgang med andre kvinder.

Den gravide teenager symboliser uskylden. Barnet, der er kommet galt af sted p.g.a. uvidenhed, impulsivitet eller måske voldtægt, straffes ubarmhjertigt med en uønsket graviditet og en eventuel stigmatisering.

 

Kunstprojektet I Guds Navn udgår fra Galschiøts værksted og bliver løbende udviklet i samarbejde med progressive religiøse og seksualpolitiske organisationer. Er du interesseret i at hjælpe eller har kommentarer til projektet, kan du ringe: 6618 4058 eller maile: aidoh@aidoh.dk. For yderligere oplysninger og foto, se hjemmesiden:

http://www.aidoh.dk/InTheNameOfGod

 

Jens Galschiøt – skulptør

Banevænget 22 – DK-5270 Odense N - Danmark

Tlf. 6618 4058 - Fax 6618 4158

E-mail: aidoh@aidoh.dk

Internet: www.aidoh.dk

 

 

Jens Galschiøt, f 1954, Danmark, billedhugger. Han er især kendt for sine mange store internationale kunsthappening, der sætter fokus på den globale ubalances konsekvenser. Han arbejder uafhængig af finansielle, religiøse og politiske interesser. Mest kendt er ’Svinehunden’ (europæiske byer i ’93) og ’Skamstøtten’ (Hongkong, Mexico og Brasilien).

Projekterne finansieres via salg af Galschøts kobberskulpturer til kunstsamlere, samt støtte fra bl.a. enkelpersoner, NGO’er og fagbevægelsen. Han bor i Odense, hvor han har sine flere tusinde kvadratmeter store værksteder med galleri, støberi og skole.

 

 

Uddybende faktuelle oplysninger

På FN-konferencen i 1994 vedtog 179 lande, herunder USA, at seksuel og reproduktiv sundhed er en menneskeret, hvilket bl.a. betyder ret til seksualvejledning og fri adgang til prævention.

Kilde:

http://www.aidoh.dk/Mundkurv

43% af verdens u-landsbistand til familieplanlægning og bekæmpelse af seksuelt overførte sygdomme, kommer fra USA – de er derfor en meget magtfuld bidragsyder.

Kilde:

http://www.aidoh.dk/Mundkurv

I 10 år frem til 2001 faldt antallet af HIV-smittede i Uganda drastisk p.g.a. oplysningskampagner og gratis kondomer. Men presset af Bush-regeringen prædikes nu i stedet seksuel afholdenhed. Dette medførte på 2 år en fordobling af årligt smittede fra 70.000 i 2003 til 130.000 i 2005.

Kilde: Dagbladet Information, 6. juni 2006, side 6-7 – af Oliver Duff

Vatikanets dobbeltstatus som stat og religiøs autoritet betyder, at deres lobbyvirksomheder har en privilegeret status i både EU’s og FN’s politiske inderkreds. Selv om de ikke har egentlig stemmeret, har de i praksis ofte indflydelse på linje med FN’s og EU’s medlemsstater.

Kilde:

http://www.aidoh.dk/Kvinfo

Ingen videnskabelige studier beviser at programmer, hvor der undervises i afholdenhed som eneste middel mod teenagegraviditet, er effektiv. Derimod har Family Health International i 2005 konkluderet, at seksualvejledning om sikker sex og brug af kondomer ikke øger den seksuelle aktivitet – men tværtimod er en effektiv metode til at reducere højrisiko seksualadfærd.

Kilde:

http://www.aidoh.dk/Education

Fra ABC til AB: USA har tidligere benyttet den gammelkendte ABC-strategi til bekæmpelse af HIV/AIDS, dvs. Abstinence (afholdenhed) – Be faithful (vær trofast) – Use Condoms (brug kondomer). Men fordi Bush ønsker at nedtone brugen af kondomer, er strategien nu blot en AB-strategi.

Kilde:

http://www.sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID=3616&Purge=True

Bush’s seksualpolitik i Texas har medført, at de en af de stater med det højeste antal HIV-smittede og højeste antal teenage-graviditeter i USA i forhold til indbyggertallet.

Kilder:

http://www.advocacyone.org/actup.html

http://www.aidoh.dk/Texas

Bush har i november 2006 udpeget en viceminister for familieplanlægning, der er imod prævention og sex før ægteskabet.

Kilde:

http://www.aidoh.dk/Minister

Fra den danske regerings side er der protesteret mod de negative virkninger af Bush-regeringens seksualpolitiske indgreb i de AIDS-ramte lande: ”Det er ikke nogen hemmelighed, at muslimske lande, Vatikanet og visse religiøse kredse i USA arbejder imod forebyggelsesinitiativer, der gælder aids. I Danmark bekæmper vi tendensen til at trække moral ind i diskussionen, for AIDS er ikke et spørgsmål om moral, men om rettigheder”, sagde udviklingsminister Ulla Tørnæs om et af de få udenrigspolitiske områder, hvor Danmark tydeligt har markeret en afstand til vores amerikanske allierede (citat fra Information, tirsdag 21.11.2006, s. 9).

Flere faktuelle oplysninger fås på www.sexogsamfund.dk og

http://www.aidoh.dk/GlobalGag