Pressemeddelelse ang. "Rock mod Had"

Demokrati er ingen selvfølgelighed. Et demokrati med værdighed, tolerance og dialog er noget vi må kæmpe for. Vi ser i denne tid, at frygt og had er med til at præge den almindelige dagligdag i en ekstrem grad. Efter d. 11. Septembers grusomme terror, har vi set politiske partier, der har proklameret krig mod anderledes troende og tænkende, og sammenlignet muslimer med terrorister. Fanatikere, hvad enten de er religiøse ekstremister eller politiske ekstremister, er en fare for den demokratiske livsform. Vi skal værne om retten til at tro og ytre os indenfor den danske grundlovs rammer, men vi skal samtidigt være opmærksomme på, at de sekter og politiske partier der oppisker en stemning af had og racisme ikke overholder demokratiets spilleregler.
Vi er i dag i en situation hvor værdighed, tolerance og dialog er demokratiske elementer vi må og skal forsvare. Vi ønsker ikke et sort/hvidt samfund, hvor enkelte ekstreme grupper udnævner anderledes troende og tænkende som fjender. Et farverigt samfund, med en grundlæggende respekt for den danske grundlov er værd at kæmpe for. Foreningen "Kultur ka`li`kulør" er grundlagt for at fremme en sameksistens, med respekt for forskellighed. Vi kan stadig, som danskere, være stolte af vores grundlov og demokrati, men vi kan ikke være stolte af de angreb intolerante elementer retter mod demokrati og grundlov, i danskhedens navn. . Vi mærker i denne tid en stigende tendens til, at snæversyn, frygt og had dominerer i kredse, der tidligere var kendt for humanistisk besindighed og tolerance. Debatten i Danmark er båret af en ringe vilje til dialog, tolerance og værdighed. Medierne sigter bevidst eller ubevidst efter den laveste fællesnævner. Meget få i mediernes verden har sat sig det fine mål, at give et nuanceret udtryk for udenrigs- og indenrigspolitiske begivenheder. Selv tidligere seriøse medier sigter nu efter sensation, hellere end at stræbe efter objektiv information. Denne udvikling er skadelig og direkte farlig for den demokratiske udvikling. Hvordan går vi imod, at had bliver et dominerende element i dagens Danmark. Vi skal bruge ytringsfriheden, tage del i debatten overalt. Hvis vi gemmer os og lader ekstreme mindretal sætte dagsordenen skrider grundlaget for et frit samfund.
"Rock mod Had" vil mobiliserer det store flertal af danskere, der støtter ideen om et tolerant og værdigt demokrati. Vi ved at denne gruppe ofte holder sig uden for debatten og uden for den aktive protest, men vi har brug for dem. Fordi deres fravær i debatten og i den aktive protest ellers vil kunne tolkes som en skjult accept af den hadske hetz mod anderledes tænkende og troende.
"Rock mod Had", er en musikdemonstration, et forsøg på at skabe en seriøs protest mod hadet. Det er vores ønske, at skabe en aften, hvor alle uanset tro, race og kulturbaggrund, skal møde op og demonstrerer viljen til at værne om demokratiet, viljen til værdighed, tolerance og dialog. Vi håber meget, at "Rock mod Had" d. 14-11-2001. kl. 18:30 til 20:00 kan blive en familie- og københavnerbegivenhed der vil blive husket.

Ole Hummelgaard
Fællessang og Verdenskunst på Rådhuspladsen.


Etta Cameron lukker og slukker "Musik mod Had" med gospel og fællessang på Rådhuspladsen Onsdag 14/11 kl. 18:30 til 20:00. Gospel for værdighed, tolerance og dialog.
En række af Danmarks bedste kunstnere står bag foreningen "Kultur ka´li´Kulør´s" koncert, kunst og poesi aften.
Kunstneren Jens Galschiøt beskriver sin kunstmanifestation på Rådhuspladsen 14/11 således. Dette projekt tager sit udgangspunkt i kulturmanifestationen "Musik mod Had". Tanken er at lave en symbolsk fremvisning af hvordan hadet og ekstremismen fungerer og påvirker os.
Ideen er at skabe fire store stålkonstruktioner opbygget af tre meter høje "græske" søjler. Konstruktionen vil have en kold, industriel og totalitær udstråling.
På disse søjler placeres 2 meter høje "Min indre Svinehund" skulpturer, der oplyses af bål anbragt ved foden af svinehundene.
Disse skulpturkonstuktioner placeres i hvert hjørne af Rådhuspladsen, og fungerer som ramme om "Musik mod Had".
I øvrigt opstilles 120 tynde stager, med hver en kobbermaske, forestillende et forvredet ansigt, et offer, på toppen af stagerne.
Stagerne opstilles på de langsgående sider af pladsen. Nogle olielamper fremstillet af coca-cola flasker belagt med kobber vil blive holdt af en kobberhånd, som ligeledes monteres på stagerne. Olielampens flamme vil kaste lys på kobbermasken.

Set udefra vil installationen virke meget smuk med de fire svinehunde og de over hundrede masker oplyst af levende ild. Først når man træder nærmere, vil man opdage, at det smukke scenarium i virkeligheden er en fremstilling af verdens cyklus af had. Et opråb om, at (vores) ekstremisme avler had.
Det er de små skridt der bringer os fremad. Men den kurs vores skridt har nu, bringer os bort fra vores humanistiske livsgrundlag.

`De små skridts politik`

Med kæmpeskridt
nærmer de små skridts politik
sig igen det store tilbageskridt

Erich Fried


Hvorfor??

Hvorfor skaber en lille forening, der til daglig arbejder for fantasirig og sjov integration blandt børn og unge, en kulturmanifestation som "Musik mod Had"?
Den gnist der fik projektet til at fænge, var en af mange episoder efter den 11. september. Ved denne specielle episode, blev en lille muslimsk pige påkørt bevidst og hårdt med en indkøbsvogn, af en ældre dame, der hvæsede "Skrub af" efter pigen. Pigen, der er dansktalende og dansk født blev chokeret og meget meget bange. Hun kunne ikke fatte den vrede den ældre dame udslyngede, hun tænkte at hun måske havde stødt ind i damen og var lige ved at skulle sige undskyld, men damen var kommet fra en helt anden retning så hvorfor????
Derfor!!

I den hjemlige debat, har vi indenfor de sidste par uger set prominente politikere fra partiet Venstre, flankeret af statsministerkandidaten Anders Fogh Rasmussen, overtage den racistiske førertrøje fra Pia Kjærsgaard. Igen og igen er de kommet med udtalelser der klart overskrider de internationale racismekonventioner, Inge Dahl Sørensen vil internere muslimer, Birte Rønn Hornbech udtaler, at mennesker fra bestemte lande ikke må gifte sig med herboende landsmænd, den sidste udtalelse faldt mens Anders Fogh sad ved siden af sin udlændingeordfører. Det er blevet bemærket nationalt såvel som internationalt, at Venstres formand, statsministerkandidaten, først et døgn efter tog afstand fra denne udtalelse. Det tog altså lang tid for Venstres formand og hans marketingsstrateger, at finde ud af at udtalelsen var uheldig, det er skræmmende.
Udtalelserne har vagt harme, både i partiet Venstre, bl.a. hos Peter Brixtofte og andre tillidsmænd, Mimi Jacobsen fra CD har klart lagt afstand til disse afskyelige udtalelser, fremtrædende politikere fra Kristeligt Folkeparti, Radikale, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har ligeledes reageret, der er også i befolkningen en stigende følelse af "NU KAN DET VÆRE NOK".
Foreningen "Kultur ka´li´Kulør"´s kamp for værdighed, tolerance og dialog, har støtte fra arbejdsgivere, borgerlige og venstreorienterede politikere, samt mange mange interesseorganisationer. Der er altså et Danmark der er ved at vågne til kamp mod det kyniske, det smarte, det kolde og beregnende had, der kommer ud af munden på visse politikere:
"NU KAN DET VÆRE NOK"!!!!
Udlændinge og udenlandsk presse undre sig i stigende grad over den danske "Kvalme-debat" og betegnelser som det nye Østrig og Haider-Danmark. Hvad det betyder for Danmarks anseelse, turismen, den danske eksport og den danske selvforståelse kan vi kun gætte på, men vi må forvente, at der skal et langt og sejt træk til, for at få vundet den goodwill tilbage, som vi i disse uger sætter over styr.
"Musik mod Had" er et tværpolitisk oprør mod kynismen og hadet i den danske debat, det er et forsøg på at få det store flertal af fornuftige danskere til at bryde tavsheden og give fortvivlelsen ord.
Medierne kan hjælpe, ved at omtale dette store kulturarrangement. Den almindelige borger kan møde frem til fællessang, musik, digte og verdenskunst, på Rådhuspladsen nu på onsdag.
Vi skylder megen tak til de sponsorer, der fra SID og Danmarks Lærerforening over Grafisk forbund og mange private firmaer og håndværkere har støttet med økonomi og praktisk hjælp. Ligeledes skylder vi naturligvis de mange kunstnere og frivillige en stor tak for at de stiller op uden vederlag.
Vi er blevet mødt med en varme og et "Det var sgu på tide…" mange steder. Vi er optimistiske, nu vil danskerne ikke finde sig i racisme og had mere, "NU KAN DET VÆRE NOK".

På vegne af foreningen "Kultur ka´li´Kulør", projektansvarlig: Ole Hummelgaard.

Kontaktpersoner for pressen:

Ole Hummelgaard tlf: 4581 7898 / 5124 6344
Ali Haseki tlf: 2686 4003
Søs Ebbesen tlf: 4975 9599
Jens Galschøit (Billedhugger) tlf: 6618 4058
Ole Kibsgaard (Musiker bl.a. i SHU-BI-DUA) tlf: 4026 3356Pressemeddelelse 12.11.2001:

KUNST IMOD EKSTREMISME
Skulpturelt opråb på Københavns rådhusplads

En usædvanlig kunstinstallation kan opleves onsdag den 14. november imellem 18.30 og 20.00. Fire store stålkonstruktioner i hver sit hjørne af Rådhuspladsen, opbygget af 3 meter høje ’græske søjler’. Konstruktionerne har en kold, industriel og totalitær udstråling. På hver søjle er placeret skulpturen Min indre Svinehund, der oplyses af et bål anbragt ved foden.
På de langsgående sider mellem svinehundene er der opmarcheret 120 tynde, 3 meter høje jern­stager med hver en kobbermaske der forestiller et forvredet ansigt anbragt i toppen. På stagerne er der monteret en olielampe fremstillet af cocacola-flasker belagt med kobber.
Nogle af disse Molotovcocktails-lignende olielamper bliver holdt af en kobberhånd, som ligeledes monteres på stængerne. ’Olielampens’ flamme vil kaste lys på kobbermasken.
Set udefra virker installationen meget smuk med de fire svinehunde og de over hundrede masker oplyst af levende ild. Først når man træder nærmere, vil man opdage, at det smukke scenarium i virkeligheden er en fremstilling af verdens cyklus af had. Et opråb om at ekstremisme avler had.
Det er den danske billedhugger Jens Galschiøt, der er ophavsmand til denne kunstinstallation, der kun kan opleves i 1½ time på Rådhuspladsen onsdag aften imellem 18.30 og 20.00. Fotos og be­skri­velse af instal­la­tionen kan dog til stadighed findes på kunstnerens hjemmeside: www.aidoh.dk.
Dette projekt er blevet til i forbindelse med kulturmanifestationen Musik imod Had, hvor der vil optræde musikere, poeter og billedkunstnere. Initiativtageren er foreningen KULTUR KA’ LI’ KULØR og forskellige fagforeninger. Hovedtaler er LOs formand Hans Jensen.
Mange musikere og poeter bakker projektet op. Benny Andersen optræder med en prolog og der er musik af Kuku Agami, Daniel, Ole Kibsgaard, Peter Kibsgaard m.fl. Eva Madsen stiller op med sin duo og Danish Jazz All Stars stiller med Aske Jacoby, Ole Rømer, Niels Davidsen, Mads Hyhme og Lone Selmer.
Etta Cameron lukker og slukker Musik mod Had med gospel og fællessang.

Information og billeder
Yderligere oplysninger, fotos og baggrundsmateriale kan findes på www.aidoh.dk
Eller ved at kontakte Jens Galschiøt - Banevænget 22 - 5270 Odense N
Tlf.: 6618 4058 - Fax: 6618 4158 - E-mail: aidoh@aidoh.dk
eller
Projektansvarlig Ole Hummelgaard, ’Kultur ka´ li´Kulør’ - tlf.: 4581 7898 eller 5124 6344
Musiker Ole Kibsgaard - tlf.: 4026 3356
Relevant documents
 • Opstilling på Rådhuspladsen i København to the version of this document  
 • Level Up

  2001: Musik mod had
  Additional Information:
  Categories: 2001: Musik mod had | Happenings and Art Installations | Performances / Scenographies
  Sculptures: Masks of the Pillar of Shame | Monopoly Money | My inner Beast - concrete
  Type: Press releases
  Dates: 14th November 2001
  Locations: Town hall square, Copenhagen, Denmark
  Partners: Kultur Ka´ Li´ Kulør