Beskrivelse af 10 december 2002

MARERIDTET

En kunstinstallation på rådhuspladsen i København

Tanken er at lave en symbolsk fremvisning af hvordan hadet og ekstremismen fungerer og påvirker os. Arrangementet er lavet af billedhuggeren Jens Galschiøt og hans medarbejdere i samarbejde med musikere, skuespillere, instruktører og frivillige.

Galschiøt har skabt en større kunstinstallation der fungerer i sig selv. På denne installation vil vi udføre en ild- og teater-performans.

Kunstinstallationen:

Skulpturkonstruktioner

Græske søjler: Fire store stålkonstruktioner opbygget som 3 meter høje 'græske søjler'. Konstruktionen vil have en kold, industriel og totalitær udstråling.

Skulpturer: På disse søjler placeres 2 meter høje Min indre Svinehunde-skulpturer, der oplyses af et offerbål anbragt i toppen på den græske søjler, ved foden af Svinehunden.

Fenrisulve: Fra de græske søjler vil der strække sig to 1½ meter lange Fenrisulve ud. I skulpturerne der er fremstillet kobber, er der anbragt en oliebrænder, der under performansen vil spy ild op i 3-4 meters højde. Det vil ske ved at pumpe bio-diesel (rapsolie) op i oliefyrets dyser under tryk (15 atm). Olien antændes ved hjælp af en vågeflamme.

Disse skulpturkonstruktioner placeres i hvert hjørne af en plads på 15 x 15 meter og fungerer som ramme om arrangementet.

Mennesketårnet

Tårnet : I midten af pladsen vil der rejse der sig et 8meter højt mennesketårn, bestående af over 50 forvredne menneskekroppe i obeliskform (Skamstøtten der er opstillet i Hongkong, Mexico og Brasilien).

Pauker

Fenrisulvetrommer: placeret ved Skamstøttens 4 hjørner rejser sig 4 fenrisulveskulpturer på 2½ meter, inden i disse vil være placeret elektriske pauker.

Maskerne

Kobbermasker: På de langsgående sider mellem svinehundene placeres tynde, 3 meter høje jernstager med hver en kobbermaske forestillende et forvredet ansigt anbragt i toppen af stagerne.

Molotovcocktail: På stagerne monteres en olielampe, der er fremstillet af Coca-Cola-flasker belagt med kobber. Disse Molotovcocktails-lignende olielamper vil blive holdt af en kobberhånd, som ligeledes monteres på stængerne. 'Olielampens' flamme vil kaste lys på kobbermasken.

Set udefra vil installationen virke meget smuk med de fire svinehunde, Fenrisulve og de mange masker oplyst af levende ild. Først når man træder nærmere, vil man opdage, at det smukke scenarium i virkeligheden er en fremstilling af verdens cyklus af had. Et opråb om at (vores) ekstremisme avler had.

Performans

Den 13 december2002 i København på rådhuspladsen kl 18 .45opføres en performans i installationen. Forestillingen bliver lavet på foranledning af Attac København og opføres i forbindelse med en demonstration imod racisme og EU topmødet. Deudover vil instalationen blive stående til om lørdagen den 14 dec hvor der "kun" vil blive lavet ildshow.

Forløb

Der stater en sagte baggrundstromme. Denne tromme køre igennem hele forløbet, med stigende og faldene intensitet.

Der kravler en mand op i lystårnet der er placeret uden for installationen. Manden belyses kraftigt af 4 stk. 1000 watts lamper.

Her efter marchere fire unge lyshårede arisk udseende personer (2 kvinder og 2 mænd) ind og kravler op på mennesketårnet , hvor de tager opstilling foran hver sin fenrisulvetromme. Med trommestikker (køller) parat til slag. Fenrisulvenes pauke trommer forstærkes elektronisk.

Alle svinehunde og masker er svagt lyst op af de små flammer fra molotovcocktails og fra olielamper i offerkarrerne ved svinehundene.

Manden i lystårnet starter på en tale der via mikrofon transmitteres ud over området.

Talen består af små korte udsagn og er inspireret af Martin Luther Kings berømte tale " I have a dream" fra 1963. Bare med modsat fortegn hvor den beskriver en forråelse og afstumpethed i stedet.

For hvert udsagn slås på pauker og fenrisulve der er anbragt på svinehundene spyr ild. Talen bliver mere og mere hektisk og ilden bliver kraftigere og flere flammer skydes op for hvert et udsagn. Alt imedens at flammerne og trommerne bliver heftigere og heftigere. På nogle tidspunkter vil der være 8 stk. 3-4 meter store ildsøjler.

Talen slutter

Alt lys slukkes.

Kun de svage lys fra svinehundes offer kar og olielamperne ved maskerne er tilbage.

Teknik

Der bliver en manøvrepult ca. 8 meter fra konstruktionen, hvor brænderne og lyd/lys styres og hvor også biobrændselspumperne befinder sig.

Antal opførelser:1 gang den 13 dec og kun ild show om lørdagen den 14 dec under folkemødet.

Plancher: Der opstilles plancher med talen på dansk .

Tid: performansen vil vare ca. 15 minutter. Selve installationen vil være åben hele tiden.

Plads: 15 x 15 meter til selve installationen, derudover en sikkerhedsafstand på yderligere ca10 meter rundt omkring når performansen kører.

Ild flammer: Ild søjlerne bliver lavet ved hjælp af en højtryks akkumulator og et trykslangeanlæg der pumper modificeret rapsolie (bio-diesel) under højt tryk op i dyser der er anbragt ved de enkelte svinehunde. Olien antændes elektrisk med højfrekvens strøm. Dette giver os den maximale miljøsikkerhed, hvis der skulle komme olie ud i miljøet er det ikke noget problem.

Personale: opsætning, forestilling m.v. ca. 30 personer

Strøm: 3 gange 16 amp. 360 volt stik med nul.

Symbolikken i selve installationen

Symbolikken i denne type kunstinstallation kan opfanges og tolkes på utallige måder - Her er nogle umiddelbare bud:

- 'Min Indre Svinehund' symboliserer den dæmon der flere gange har overtaget og ødelagt den europæiske civilisation (humanismen) i form af fascisme og nazisme. En dæmon der ligger lige under huden på det civiliserede menneske, og som har resulteret i smålighed, intolerance, fascisme, frygt og had.

- Svinehundene placeres på sokler svævende på 'græske søjler' med offerkar fyldt med brændende olie placeret ved foden af hver skulptur. Opstillingen leder tankerne hen på okkulte templer .Tilbedelsen af en okkult genstand eller afgud eller modsat et afladsoffer for at blive fri for den - for dæmonen, for den indre svinehund.

- Maskerne repræsenterer ofrene og er alle fragmenter af skulpturen 'Skamstøtten'. Ofrene er symbolet på verdens ubalance, men kunne også lede tanken hen på ofrene for den indre svinehund. Ved at lade offer-maskerne omkredse pladsen så monumentalt og massivt skabes et symbol på den omgivende verden, som kommer tættere og tættere på. Kloden er blevet for lille til at rumme sin egen ubalance. Den tredje verden står uden for vores vinduer og kigger afmægtigt på vores enorme forbrug af verdens ressourcer.

- Ofrene er belyst af Molotovcocktails forklædt som olielamper. Molotovcocktail-erne er fremstillet af den vestlige verdens egne produkter og symboler - cocacola-flaskerne. Ved at belyse maskerne med disse 'olielamper' symboliseres en anden side af ofrene. Nemlig reaktionen imod at være ofre, angrebet på svinehundene og den vestlige verdens kolossale rigdom, overherredømme og værdier.

- Hele kunstinstallationen er lavet med en nærmest fascistisk udstråling, som giver associationer til Albert Speers installationer i Nürnberg i 1934 i forbindelse med nazistpartiets kongres. Dette er for at symbolisere voldsomheden i konflikten, men også for at varsle vores egen civilisations og demokratiets undergang, hvis vi ikke formår at løse den globale konflikt omkring verdens ubalance. 'Min Indre Svinehund' repræsenterer den voldelige løsning - og vold avler vold i et uendeligt kredsløb.

- Fenrisulvene der spyr ild søjler repræsentere en civilisation undergang. Ifølge den nordiske mytologi kommer Fenrisulven og hærger under ragnarok og ender med at dræbe Odin.

Findes der andre løsninger end at deles om verden, hvis vi vil bevare vores humanistiske livssyn? Det er ikke de fremmede, som er til fare for vores civilisation. Det er vores reaktion på de fremmede.

"Det er de små skridt der bringer os fremad, men den kurs vores skridt har nu, bringer os bort fra vores humanistiske livsgrundlag."

Jens Galschiøt
Banevænget 22
5270 Odense N
Tlf.: 6618 4058
Fax: 6618 4158
E-mail: aidoh@aidoh.dk

Forløb

Der lyder en sagte baggrundstromme, de 4 trommeslagere kommer ind og tager opstilling på Skamstøtten, Mogens kravler op i tårnet og bliver oplyst af projektører. Han starter talen.

Der kører konstant en tromme sagte i baggrunden under hele forestillingen.

JEG HAR ET MARERIDT

Jeg har et mareridt, der startede som en drøm.

- En drøm hvor vi med de bare hænder brød Berlin-muren ned, fordi vi ville bygge en verden, der ikke adskilte de hvide fra de røde.
- En drøm hvor kommunismens diktatur blev afløst af kapitalismens frihed.
- En drøm hvor uretfærdigheder og korruption skulle bekæmpes, og afløses af retfærdighed og lighed.
- En drøm hvor vi talte om afslutningen på ondskabens imperium og den vestlige civilisations overvældene sejr.
- En drøm hvor vi var enige om, at verden var blevet for lille til at rumme sin egen ubalance og derfor skulle rettes op med gode liberalistiske midler.

Men drømmen forvandler sig til et mareridt,
Hør trommerne, se ilden (trommer / ild) STOP!

Et mareridt
- Hvor vi starter med at bygge en ny mur, rundt omkring den vestlige verden - denne gang for at adskille de fattige fra de rige.
- Hvor vi for hver sten vi lægger på muren, samtidig aflægger os et stykke af vores menneskelige anstændighed.
- Hvor vi lukker Europas grænser for de sultne og krigsramte flygtninge. Fordi vi påstår vi ikke har råd til af tage os af dem.
- Hvor vi udadtil prædiker menneskekærlighed og tolerance, men indadtil praktiserer intolerance og forråelse.
- Hvor vi kræver vor ret til at svine kloden til i verdenshistoriens største konsumorgie. Samtidig med at vi prædiker at andre må lære mådehold.

Hør trommerne, se ilden (trommer / ild) STOP!

Et mareridt, der starter i det små men ender i det store :

Et mareridt
- Hvor vi langsomt glemmer, at den danskhed vi hyldede, byggede på frihed, lighed og broderskab.
- Hvor vi startede med sporadisk at afvise mørkhudede mennesker fra vores diskoteker, men endte med at sætte skilte op med ordene "Kun for hvide".
- Hvor begreber som indvandrer, flygtning og nydansker, bliver afløst af begreber som pariaer, nassere og indre fjender.
- Hvor broderskabet kun strækker sig til dem med samme hudfarve som jeg. - Hvor bror bliver til fjende og søster til stikker.

Hør trommerne, se ilden (trommer / ild) STOP!

Jeg har et mareridt:
- Hvor jorden skrumper, men ubalancen bevares.
- Hvor vi startede med at sende folk tilbage over muren der ville udnytte os, men ender med at sende folk i døden der er forfulgte fordi de kæmper for frihed, lighed og broderskab.
- Hvor børn bliver født og dør af sult bagved muren, og vi mener at det er deres egen skyld.
- Hvor vi sidder i murens slagskygge og onanerer efter vores rigdom.

Hør trommerne, se ilden (trommer / ild) STOP!

Jeg har et mareridt:
- Hvor frihed kun er for dem, der tænker som jeg.
- Hvor kun få er lige og mange ulige.
- Hvor kvinder er noget man bruger til at passe hus og hjem.

Hør trommerne, se ilden (trommer / ild) STOP!

Jeg har et mareridt:
- Hvor der er flere politifolk end socialarbejdere.
- Hvor humanismen er afløst af antihumanisme.
- Hvor magtanvendelse er en del af løsningen og ikke problemet.
- Hvor vi forbyder de fattige at producere deres egen medicin, fordi vi har taget patent på det og hvor vi ser dem dø af den sygdom som medicinen kunne have helbredt.

Jeg har et mareridt:
- Hvor sex er vederstyggelig og forplantningen har udviklet sig til et teknologisk mareridt der foregår på forskningscenter med reagensglas og genmanipulation.
- Hvor vi har taget patent på de oprindelige folks gener og medicin og vi forbyder dem at bruge den medicin som de har brugt i årtusinder.

- Hvor skønlitteratur betragtes som romantik og rigtig læsning foregår i fagbøger.

Hør trommerne, se ilden (trommer / ild) STOP!

jeg har et mareridt:
- Hvor kærlighed imellem mand og kvinde er blevet afløst af karriere-kontrakter.
- Hvor børn ikke blive opdraget af kærlige forældre, men bliver opdrattet på institutter for indlæring og samfundsmæssig korrekt opførsel.
- Hvor vores behov for menneskelig kontakt og følelsesmæssige relationer bliver dækket ind igennem talkshows med kendte personligheder.
- Hvor de fleste af vores store oplevelser stammer fra tv-kanalernes reality-shows.
- Hvor vi føler os utrygge hvis vi færdes i et område uden konstant video-overvågning.
- Hvor vi af angst for døden teknologisk holder liv i vore gamle, så vi har institutioner med millioner af demente zombier.

Hør trommerne, se ilden (trommer / ild) STOP!

Jeg har et mareridt:
- Hvor navne som Grundtvig, Gandhi og Mandela bliver afløst af navne som Hitler, Mussolini og Franco.
- Hvor stærke mænd bliver mødt med beundring i stedet for skepsis.
- Hvor vi startede med at lave reality-shows på direkte TV, hvor vi satte en gruppe mennesker til at marginalisere hinanden på den mest bestialske måde, og endte med at gøre det superrøvhul som vandt til vores præsident.
- Hvor vi af angst for at terrorismen skulle ødelægge vores demokrati, valgte at begå politisk selvmord og indførte det gennemkontrollerede samfund.
- Hvor enhver opposition der talte om at holde humanismen i hævd og at vi skulle dele verden, blev betragtet som potentielle terrorister og elimineret.

Jeg har et mareridt:
- Hvor vore forskere forsøger at fremavle det perfekte menneske, og betragter resten som fejl. - Hvor vi finder frem til genet for urimelige børn og kan producere børn der ikke spilder tiden på at lege, men er stand til at tilegne sig teknologisk viden fra vuggestuealderen.
- Hvor det er positivt at være ens og negativt at være forskellig.

Hør trommerne, se ilden (trommer / ild) STOP!

Jeg har et mareridt:
- Hvor vi bor på en klode der er i økologisk forfald, fordi vi valgte at tjene penge, i stedet for at tage vare om resurserne.

Jeg har et mareridt:
- Hvor skolen skal indsnævre, i stedet for at udvide horisonten.
- Hvor individet er intet og staten alt.
- Hvor kunsten bruges til at manipulere og ensrette.
- Hvor det at marchere er bedre end at lege.

Hør trommerne, se ilden (trommer / ild) STOP!

Jeg har et mareridt:
- Hvor tolerance er afløst af intolerance.
- Hvor kærlighed til livet er afløst af kærlighed til fædrelandet.
- Hvor ytringsfriheden er afløst af selvcensur.

Jeg har et mareridt:
- Hvor glatbarberede mænd i uniform censurerer, hvad mænd med skægstubbe og morgenhår har skabt.
- Hvor vi lader os underholde af indholdsløse TV shows, imedens verden forbløder.
- Hvor fascismens storhedstid i Europa kun var begyndelsen og ikke afslutningen.

Hør trommerne, se ilden (trommer / ild) STOP!

Jeg har et mareridt:
- Hvor man vil se tilbage på vores tid og betragte os som sentimentale tåber og drømmere.
- Hvor vores udgifter til militæret overstiger vores udgifter til uddannelse.

Jeg har et mareridt:
- Hvor begreber som individets rettigheder er blevet reduceret til retten til at slå sine børn og voldtage sin kone.
- Hvor begreber som "det sociale menneske", er blevet afløst af begreber som "det disciplinerede menneske".
- Hvor vi har en verden der tror på supermænd og ringeagter demokrater.

Hør trommerne, se ilden (trommer / ild) STOP!

Jeg har et mareridt:
- Hvor vi tror på hårdhed og blødhed er foragtelig.
- Hvor vi går ind for dødsstraffen, fordi systemet er ufejlbarligt.
- Hvor de perfekte mennesker spiser den genmanipulerede og livsforlængende føde.

Jeg har et mareridt:
- Hvor fattige fra den anden side af muren sælger deres organer for at forlænge vores liv.
- Hvor der er flere fængselspladser end sygehussenge.
- Hvor politiske fanger og tortur ikke kun er noget der er i udlandet.

Hør trommerne, se ilden (trommer / ild) STOP!

Jeg har et mareridt:
- Hvor vi følger en ubarmhjertig antikrist, og påstår det er gud.
- Hvor Svinehunden har taget over.
- Hvor den har begravet sin sorte tryne dybt i den danske muld og overtaget hver sjæl i dette land.
- Hvor vi til sidst blev fascister, fordi vi ikke vil dele jordens resurser.

Hør trommerne, se ilden (trommer / ild) STOP!

Meget ild og trommer

******************Alt lys slukkes********************************

<
Relevant documents
 • Happenings and Projects to the version of this document  
 • Performances to the version of this document  
 • Level Up

  2002: The Nightmare
  Additional Information:
  Categories: 2002: The Nightmare | Happenings and Art Installations | Performances / Scenographies | Activities related to environment and climate
  Sculptures: Fenris Wolf, big | Fenris Wolf, small | Masks of the Pillar of Shame | Monopoly Money | My inner Beast - concrete | Pillar of Shame
  Type: Documents
  Dates: 10th December 2002
  Locations: Town hall square, Copenhagen, Denmark
  Co-operators and Helpers: Andreas Dybkjær | Brandvæsenet i Aalborg | Carl Quist Møller | Hans Børsting | Ib Frendø | Jonathan Paul Cook | Kasper Markus | Krakagården | Leif Müller | Martin Craggs | Martin Liljendal | Mogens Rex
  Partners: ATTAC Copenhagen
  Sponsors: BB Hydraulik | Emmeløv Mølle (Biodiesel) | Havnens Autogenbrug, Odense | Weishaupt