Pressemeddelelse 9-11.2000

 

 

HÆNDER AF STEN

 

Tusindvis af stenhænder der række imod himlen opstilles som en   manifestation for at sætte fokus på børns vilkår i verden

 

Amnesty International og billedhuggeren  Jens Galschiøt står bag denne omfattende kunstinstalla­tion der afsløres på rådhuspladsen i Odense mandag den 13 november. Formålet er at sætte fokus på børns vilkår i verden og  diskutere hvilke konsekvenser f.eks. sult, børnearbejde, militærtjeneste og prostitution har på fremtidens voksne og fremtidens verden.

 

Baggrunden

 

”I Danmark har vi store vanskeligheder med at læge sårene på de børn, der har været udsat for vold og omsorgssvigt. Det til trods for de store ressourcer, vi har til rådighed. De vanskeligheder vi har med at behandle disse børn i et velfungerende land kan give en strømpil om, hvor store problemer mange tredjeverdenslande står overfor. Sunde børn er forudsætningen for en sund fremtid, og hvis råmaterialet er mishandlet eller destrueret, står man over for en ond cirkel af  magtesløshed. Børn der er traumatiserede af vold og seksuel  misbrug  og  børn  som lever på gaden i narkotikamisbrug og prostitution er ikke rustede til at skabe velfungerende samfund”, fortæller Amnesty.

 

 

Stenhænder

Vores hænder er en uundværlig del af vores kropssprog og råder over uendelig mange udtryk. De er samtidig vores krops vigtigste værktøj til at mærke og bearbejde verden. Vi kan bruge vores hænder til at indgå i frugtbare sociale  relationer og til at ændre tingenes tilstand. I denne kunstinstallation er disse muligheder sat i stå, da hænderne fremstår som forstenede eller fastfrosne”, udtaler Jens Galschiøt.

 

Der er tale om en kunstinstallation af en størrelsesorden, der vil være et markant udtryk i byrummet. Mængden af hænder vil virke overvældende og for nogen måske endda truende. Dette afspejler problemernes omfang og alvor. Hver enkelt hånd vil samtidig være unik og pege på de enkelte liv, der bliver mishandlet eller destrueret. Børnene rækker igennem jorden og dukker op midt i vores verden. Hænderne er udstrakt, spørgsmålet er, om vi er villige til at række dem en hånd.

 

 

De mange tusinde hænder er lavet  i samarbejde med 3000 skolebørn og deres lærere på 28 skoler i Odense. Skolerne, der har deltaget i projektet, har også modtaget skriftligt materiale, der er brugt i undervisningen om børns rettigheder og børns vilkår i verden

 

 

Fernisering  af ”Hænder af sten”

 

Inde i rådhushallen vises billeder af verdens børn og lysbilleder om udstillingens tilblivelse. Desuden udstilles tegninger, digte mm om børns vilkår lavet af skolebørnene - hvoraf de bedste præmieres.

 

Mandag den 13. november kl. 10.30 og kl. 12 afholdes fernisering af udstillingen .Det har været nødvendigt at afholde to ferniseringer på grund af det store antal børn, der ønskede at deltage. Også sponsorer vil være til stede.

 

Programmet ser sådan ud:

Kl. 10.30: Lokalforeningen i Odense hilser velkommen. Herefter taler Monica Ritterband, dansk Amnestys protektor, og til slut vil Peter Mygind underholde børnene.

 

Kl. 12 gentages programmet, dog vil rådmand Ruth Larsen her sige nogle ord som repræsentant for Odense Kommune.

 

Projektet bliver det største af sin art Amnesty nogensinde har haft, og tanken er, at udstillingen af hænderne skal gå videre til København og også til udlandet.

 

 

Yderlige oplysninger kan fås hos:

Amnesty International i Odense Tlf: 6613 0878 eller 6613 3727

 

Eller hos

Jens Galschiøt Tlf 6618 4058 eller 6614 4038

 

Foto og anden information kan hentes på internettet :

 

 www.aidoh.dk

 

Level Up

2000: Hands of Stone
Additional Information:
Categories: 2000: Hands of Stone | Happenings and Art Installations
Themes: Children´s rights | Schools involved
Sculptures: Hands of Stone
Type: Press releases
Dates: November 2000
Locations: Aalborg, Denmark | Rådhuspladsen, Aarhus, Denmark | Tivoli, Copenhagen, Denmark | Nakskov, Denmark | Flakhaven (Town Hall sq.), Odense, Denmark | Roskilde, Denmark | Silkeborg, Denmark | Malmö, Sweden
Co-operators and Helpers: Elementary schools in Odense | Gymnasiums in Odense | Hjemmeværnet | Monica Ritterband
Partners: Amnesty International
Sponsors: Densit A/S | Dentaurum | DeTrey Dentsply AG, Schweiz | Elstrøm Dental A/S | GC | Heraeus Kulzer | I.M. Nielsen & Odense Tømmergård | Jensen Tæpper & Gardiner | JF Emballage ApS | Leman International System Transport A/S | Odense Kommune | Rambøll Jubilæumsfonden | Skanska