Hænder af Sten

Beskrivelse af Projektet


Baggrund: I Danmark har vi store vanskeligheder med at læge sårene på de børn, der har været udsat for vold og omsorgssvigt. Det til trods for de store ressourcer, vi har til rådighed. De vanskeligheder vi har med at behandle disse børn i et velfungerende land kan give en strømpil om, hvor store problemer mange tredjeverdenslande står overfor. Sunde børn er forudsætningen for en sund fremtid, og hvis råmaterialet er mishandlet eller destrueret, står man over for en ond cirkel af magtesløshed. Børn der er traumatiserede af vold og seksuel misbrug og børn som lever på gaden i narkotikamisbrug og prostitution er ikke rustede til at skabe velfungerende samfund.

Hvorfor angår det os? Europa er allerede tvunget til at tage stilling til de mange mennesker, der flygter fra urimelige vilkår i deres hjemlande og søger asyl her. Med mindre vi har tænkt os at bygge mure omkring Europa og lukke problemerne ude for porten, står vi overfor et globalt ansvar for at hjælpe. Problemerne er ofte uoverkommelige for de pågældende lande og fremtidsvisionerne dunkle. Det er derfor nødvendigt at tænke globalt og sørge for en sund og demokratisk udvikling over hele kloden.

Vores hænder er en uundværlig del af vores kropssprog og råder over uendelig mange udtryk. De er samtidig vores krops vigtigste værktøj til at mærke og bearbejde verden. Vi kan bruge vores hænder til at indgå i frugtbare sociale relationer og til at ændre tingenes tilstand. I den nærværende kunstinstallation er disse muligheder sat i stå, da hænderne fremstår som forstenede eller fastfrosne.

Der er tale om en kunstinstallation af en størrelsesorden, der vil være et markant udtryk i byrummet. Mængden af hænder vil virke overvældende og for nogen måske endda truende. Dette afspejler problemernes omfang og alvor. Hver enkelt hånd vil samtidig være unik og pege på de enkelte liv der bliver mishandlet eller destrueret. Børnene rækker igennem jorden og dukker op midt i vores verden. Hænderne er udstrakt, spørgsmålet er, om vi er villige til at række dem en hånd.


To the Hands of Stone index page  |  Photos Showing the Process of making Hands of Stone

Level Up

2000: Hands of Stone
Additional Information:
Categories: 2000: Hands of Stone | Happenings and Art Installations
Sculptures: Hands of Stone
Type: Concepts
Dates: November 2000
Locations: Aalborg, Denmark | Aarhus, Denmark | Copenhagen, Denmark | Nakskov, Denmark | Odense, Denmark | Roskilde, Denmark | Silkeborg, Denmark | Malmö, Sweden
Co-operators and Helpers: Elementary schools in Odense | Gymnasiums in Odense | Hjemmeværnet
Partners: Amnesty International
Sponsors: Densit A/S | Dentaurum | DeTrey Dentsply AG, Schweiz | Elstrøm Dental A/S | GC | Heraeus Kulzer | I.M. Nielsen & Odense Tømmergård | Jensen Tæpper & Gardiner | JF Emballage ApS | Leman International System Transport A/S | Odense Kommune | Rambøll Jubilæumsfonden | Skanska