Pressemeddelelse d. 10.8.98

Updated: 11-05-00
view document in spanish


Galschiøt laver symbolsk skulptur til Verdenskonference i København

Når den verdensomspændende organisation OMEP åbner sine døre torsdag den 13. august for de 800 delegerede fra alverdens lande, vil de blive mødt af en særpræget skulptur skabt af den danske billedhugger Jens Galschiøt, som de fleste vil huske for hans omfattende kunsthappeninger. Sidst med opstilling af den 8 meter høje Skamstøtte i Hong Kong.

Skulpturen kaldes Civilization og er en kæmpe stor klode af kobber, soklet på en slank stålaksel, således at skulpturen fremtræder som en planet, der svæver frit ude i rummet.

På planetens overflade er der indridset skrifttegn. Et stort antal alfabeter, talsystemer og sprog er repræsenteret. Hele overfladen fremstår som en mosaik af tegn, kun enkelte ord, sætninger og formler vil kunne forstås.

Skrifttegn er ridset ind i kloden, der derefter er påført en tyk galvanisk kobberbelægning. Hele kloden fremstår med en rod-bevokset organisk overflade - som et ujordisk objekt, der kommer direkte fra rummet eller fra vor fælles urtid. Den galvaniske kobberbelægning gør, at mange af skrifttegnene anes som spor i den organiske overflade, der er patineret sort og poleret op til en let skindende metaloverflade.

OMEPs formål er at fremme gode udviklingsbetingelser for småbørn i alle lande - at støtte forskning vedr. opvækstbetingelser, opdragelse og undervisning - at medvirke til opdragelse til mellemfolkelig forståelse og dermed bidrage til verdensfreden. OMEP har nationalkomiteer i 59 lande. Bogstaverne er en forkortelse af det franske Organisation Mondiale Pour l'Education Prescolaire.

Jeg blev spurgt af OMEP DK om jeg ville lave en skulptur i anledning af deres 50-års jubilæum, og jeg tog udgandspunkt i OMEPs logo. Skulpturen er således blevet et symbolsk udtryk for OMEPs aktivitet.

Skulpturens symbolik kan tolkes på utallige måder, alt efter den enkelte beskuers forudsætninger. Her er nogle bud på mulige tolkninger:

  • Den runde form symboliserer Jorden som vor fælles planet.
  • Klodens organiske overflade symboliserer Jorden som en levende organisme.
  • Opsætningen på den tynde stålpind symboliserer dels Jordens vægtløshed, men også dens skrøbelighed. Klodens fortsatte eksistens er afhængig af balancen på stålpinden.
  • Sprogene, alfabeterne og tallene er symboler på kultur, viden, indlæring, menneskehedens akkumulerede viden og visdom.
  • Sløringen af sprogene, alfabeterne, de matematiske og geometriske formler som utydelige spor i overfladen symboliserer den skjulte viden. Visdommen er kun for dem, der vil investere tid i lærdommen, og selv da vil store dele af jordens samlede viden ikke blive åbenbaret for én. Skulpturen vil fremstå som en materialisering af civilisationen på Jorden.

I årenes løb har jeg haft et omfattende samarbejde med NGO-er om at føre mine kunsthappeninger ud i livet. Et samarbejde med OMEP ligger i naturlig forlængelse heraf.

Jeg vil gerne støtte OMEPs bestræbelser på at forbedre småbørns levevilkår. Det danner grobund for en større bevidsthed hos kommende generationer om vort fælles ansvar for klodens sociale og økologiske balance. OMEPs bestræbelser ligger helt i tråd med de idealer der er drivkraften bag mine mine kunsthappeninger.

Udtaler Jens Galschiøt.


For yderligere oplysninger og fotos kontakt Jens Galschiøt, tlf. 6618 4058, E-Mail: aidoh@aidoh.dk

  • Eller hent fotos ned fra internettet fra Galschiøts webside: www.aidoh.dk
  • Eller OMEPs pressegruppe: Henny Hammershøj, tlf: 3186 8508, fax: 3186 8509

Generelt:

Kort om Jens Galschiøt:

Jens Galschiøt er født 1954. Han bor i Odense med kone og tre børn. Har udstillet i Danmark, Grønland, Tyskland, England Frankrig, Italien og Spanien. I de senere, år interesserer han sig stadig mere for happeningen som kunstnerisk udtryksform.

Virkelighedens teater

Happeningerne fungerer som gigantiske teaterstykker. Galschiøts skulpturer dukker pludseligt op i gadebilledet og sætter forestillingen i gang. Politikere, pressen og offentligheden trækkes ind som skuespillere. De har let ved at indtage deres rolle, da happeningens symbolik er åben for fortolkning. Men uanset hvad de gør, bidrager de til happeningens dynamik ved hele tiden at skabe nye symboler.

Galschiøt sætter sin kunst ind til forsvar for vort samfunds etiske værdigrundlag, uden skelen til politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Et skulpturelt opråb

Den 4. juni 1997 blev der rejst en Skamstøtte i Hong Kong. Dermed var der sat en kunsthappening i gang som vil brede sig ud over jordkloden i løbet af de næste ti år. Ca. én gang årligt opstilles en Skamstøtte for at markere et groft overgreb mod humanismen. Støtten er en otte meter høj mørk originalskulptur bygget op af over 50 smerteligt forvredne menneskekroppe.Pictures of the pillar of shame

Skamstøtten er en slags Overgrebenes Nobelpris

Netværk af frivillige

Happeningen udføres ved hjælp af ulønnet arbejdskraft. Den frivillige indsats understreger vort fælles ansvar for klodens sociale og økologiske udvikling. Dette ansvar skal ikke kun overlades til politikere, eksperter, kunstnere etc.

Min indre svinehund

Største kunsthappening i Europa.Sådan beskrev pressen Min Indre Svinehund som Galschiøt gennemførte i '93. I 20 storbyer blev der uden myndighedernes vidende opstillet en skulptur af et svin i menneskeklæder som symbol på den stigende racisme.Pictures of My Inner Beast

Fokus på dobbeltmoral

Galschiøt har ofte været akkrediteret som NGO på internationale konferencer, bl.a. på FNs sociale topmøde i København '95. Her arrangerede han happeningen Den Stille Død for at sætte fokus på den rige verdens dobbeltmoral. Vi betragter individets ret til livet som ukrænkeligt samtidig med at vi tillader en global ubalance som hvert år har millioner af børn som ofre.Pictures of the Silent Death

750 børnedukker (i alt 15 t) blev ophængt i det offentlige rum og der blev uddelt 13.000.000 'værdibeviser', ét for hvert barn som hvert år dør af sult og let helbredelige sygdomme.

Info: Du kan finde yderligere oplysninger og en masse billeder på vores Internet-side:

http://www.aidoh.dk eller hos

Jens Galschiøt - Banevænget 22 - 5270 Odense N
Tlf. 6618 4058 - Fax 6618 4158
E-mail: aidoh@aidoh.dk

Level Up

1998: Civilization
Additional Information:
Categories: 1998: Civilization | Commissioned Work
Sculptures: Civilization, OMEP
Type: Concepts
Dates: August 1998 | 13th August 1998
Locations: Copenhagen, Denmark
Partners: OMEP - Organisation Mondiale Pour l'Education Prescolaire