Pressemeddelelse 20. december 1999:

  Kæmpe julegave til Brasiliens parlament
Forrige Pressemeddelelse | Næste Pressemeddelelse


Den kontroversielle danske billedhugger Jens Galschiøt har doneret en 200.000 dollars skulp­tur til de brasilianske parlamentarikere. Skulpturen, som kaldes Skamstøtten, er en af 90-ernes mest berømte (og berygtede!) skulp­turer. Den er 8 meter høj og består af over 50 forvredne menneskekroppe i en obeliskagtig form.

Kunstneren har før doneret lignende skulptur til demokratibevægelsen i Kina i 1997, der opstil­lede skulpturen i Hong Kong for at mindes massakren på den Himmelske Freds Plads i Beijing. I april 1999 fik de mexicanske indianere overdraget en skulptur der er blevet deres symbol på overgrebene på den oprindelige befolkning. Skulpturdonationerne indgår i et globalt installations-koncept hvor der ca. én gang årligt opstilles en Skamstøtte for at sætte fokus på en skændselsgerning.

Jens Galschiøt donerer denne Skamstøtte, som er den tredje rækken, til det brasilianske par­la­­ment for at give samtlige demokratiske kræfter mulighed for at markere deres vilje til at forsva­re menne­ske­rettighederne. Hvis parlamentarikerne beslutter at modtage Skamstøtten og opstille på en central plads i hoved­sta­den, udsender de et signal til omverdenen om at de tager den enkel­te borgers retssikkerhed alvorligt.

Skulpturen skal opstilles for at markere massakren i Eldorado de Carajás den 17. april 1996 hvor 19 jordløse landarbejdere mistede livet – skudt på klos hold eller mejet ned med deres egne arbejds­red­skaber. Det er netop denne blodige begivenhed der har givet anledning til den Internationale dag mod Straffrihed. Derfor har den danske kunstner besluttet at Skam­støt­ten skal opstilles den 17. april 2000, på fireårsdagen for massakren.

Yderligere oplysninger og en mængde fotos kan findes på Internettet: www.aidoh.dk


DOKUMENTER:

 

1. Brev til brasilianske parlamentarikere

Efter mange overvejelser har vi nu udvalgt Brasilien som det land der skal modtage den næste Skamstøtte. En begivenhed der utvivlsomt vil blive sat særlig fokus på, da det er den første Skamstøtte der opstilles i det nye årtusinde.

Skulpturen vil ankomme til Brasilien i begyndelsen af 2000, således at den kan opstilles på en central plads i hovedstaden den 17. april på fireårsdagen for Eldoradomassakren. Tildelingen af prisen er foretaget af den danske skulptør Jens Galschiot og Art In Defence Of Humanism. Opstilling og transport vil være uden omkostninger for modtageren.

Skamstøtten er en 8 m høj mørk obeliskformet skulptur som består af over 50 forvredne menneskekroppe. Skulpturen indgår i en humanistisk kunstmanifestation som er ved at brede sig ud over kloden. I løbet af en tiårig periode vil der blive opstillet Skamstøtter rundt omkring i verden for at markere grove overgreb mod humanismen. Når den enkelte Skamstøtte er opstillet, indgår den i et verdensomspændende netværk af lignende skulpturer. Den vil hermed være med til globalt at fastholde erindringen om en skændselsgerning som aldrig må genta­ge sig.

Den første Skamstøtte blev sat op i Hong Kong 4. juni ‘97. Skulpturen blev rejst til minde om Tiananmenmassakren i Beijing i ‘89 hvor de kinesiske myndigheder brutalt nedkæmpede demokratibevægelsen.

Den næste Skamstøtte blev opstillet i Mexicos hovedstad d. 17. april '99 for at markere den Inter­nationale Dag mod Straffrihed. Et par uger senere blev skulpturen opstillet ved ind­gan­gen til landsbyen Acteal i Chiapas hvor 45 ubevæbnede ind­fødte blev koldblodigt myrdet af en paramilitær grup­pe den 22. december 1997.

Som nævnt kommer turen næste gang til Brasilien, hvor en Skamstøtte vil blive rejst d. 17. april 2000. Dernæst vil der i efteråret samme år blive opstillet en Skamstøtte på et centralt sted i Berlin til minde om ofrene for det nazistiske regimes masseudryddelse 1933-45. Berlin Skamstøtten er allerede blevet positivt modtaget af de politiske partier i det tyske parlament.

Skamstøtten i Hong Kong blev rejst som et symbol på hvor langt et totalitært regime kan være pa­rat til at gå for at undertrykke en demokratisk opposition. I Mexico symboliserer Skam­støt­ten over­gre­­bene mod oprindelige folk og deres rettigheder. Skamstøtten i Brasilien vil tage tråden op fra Mexico, idet den vil sætte fokus på emnet straf­fri­hed, et emne som kommer til at stå stadig mere centralt i den offentlige debat i verdens­sam­fun­det.

Når vi har valgt at opstille den næste Skamstøtte i Brasilien, skyldes det, at det er en blo­dig begi­venhed i netop dette land som har fostret initiativet til den Internationale Dag mod Straf­fri­hed, nemlig massakren d. 17. april 1996 i Eldorado de Carajás, hvor 19 jordløse land­ar­­bej­de­re mistede livet  skudt på klos hold eller hakket ihjel med deres egne arbejds­red­ska­ber.

Skamstøtten er ikke en stillingtagen til skyldsspørgsmålet. Men skulpturen udtrykker et krav om at de skyldige på alle niveauer drages til ansvar: dem der udførte massakren, dem der gav ordrerne og dem som på forskellige niveauer dækker over de skyldige.

Skulpturen tildeles den brasilianske stat, repræsenteret ved den parlamentariske forsamling, som ved at modtage den kan sende et signal ud til verden om statens vilje til at garantere rets­sik­kerheden og styrke forsvaret af menneskerettighederne i Brasilien. Når skulpturen tildeles det brasilianske parlament, er det for at give samtlige demokratiske kræf­ter muligheden for at manifestere deres vilje til at tage den enkelte borgers retssikkerhed alvorligt.

Skulpturen vil på fundamentet bl.a. blive forsynet med en plade hvorpå kunst­ne­ren redegør for baggrunden for at han har valgt at opstille en Skamstøtte i Brasilien. På en anden plade vil der være en udtalelse fra det brasilianske parlament om hvorfor de folkevalgte har besluttet at modtage gaven.

Tildelingen af Skamstøtten sker under forudsætning af at Brasiliens parlament vedtager at opstille den på en central plads i hovedstaden. Det forventes at den parlamentariske forsamling snarest og inden udgangen af 1999 tager stil­ling til gaven og meddeler Jens Galschiot hvor skulpturen ønskes opstillet, så planlægningen af det praktiske kan sættes i gang.

Vi står altid til rådighed med flere oplysninger, lige som der er mulighed for at hente oplys­nin­ger på vores Internetside: www.aidoh.dk.

Vi sender dokumenter om Skamstøtten samt en videooptagelse af opstillingerne i Hong Kong og Mexico til hvert enkelt partikontor.

 
Venlig hilsen
       Jens Galschiot

 

Fotos af Skamstøtten opstillet på Zócaloen i Mexico By kan findes på Internettet:

http://www.aidoh.dk/photos/pos/mexico/may2nd/posmexmay2_09.jpg
http://www.aidoh.dk/photos/pos/mexico/may2nd/posmexmay2_04.jpg

http://www.aidoh.dk/photos/pos/mexico/may2nd/posmexmay2_08.jpg


2. Tildeling af Skamstøtte 

Brasilien er hermed blevet valgt til det sted hvor den 3. Skamstøtte skal opstilles. Skam­støtten er en skulptur der opstilles rundt omkring i verden til forsvar for det humanistiske grundlag for vor civilisation.

Denne skulptur er givet til den brasilianske stat for at markere massakren i Eldorado de Carajás den 17. april 1996 hvor der foregik en nedslagtning af jordløse landarbejdere med 19 døds­fald til følge. Opstillingen af Skamstøtten skal bidrage til at fastholde erindringen om overgrebet.

Skamstøtten tildeles den brasilianske stat repræsenteret ved det folkevalgte parlament for at understrege statens rolle som garant for borgernes retssikkerhed og menneskerettighedernes ukrænkelighed i Brasilien.

Skamstøtten skal opstilles i Brasiliens hovedstad den 17. april 2000, på fireårsdagen for Eldoradomassakren.

 Jens Galschiot


To the press releases index

Forrige Pressemeddelelse | Næste Pressemeddelelse

Level Up

2000: The Pillar of Shame in Brazil
Additional Information:
Categories: 2000: The Pillar of Shame in Brazil | Happenings and Art Installations | 1996-?: The Pillar of Shame
Themes: Criticism of governments | Land conflicts | Massacres
Sculptures: Pillar of Shame
Type: Press releases
Dates: 17th April 1996 | 2000 | 17th April 2000 | 1st May 2000
Locations: Praça da Leitura, Belém, Brazil | Town Hall, Belém, Brazil | Parliament, Brasilia, Brazil | Eldorado de Carajàs, Brazil | Harbour, Rio de Janeiro, Brazil
Co-operators and Helpers: Antonio Carlos Magalhães, President of the National Congress, 2000 | Brazilian Bishops | Caio Riela, MP for PTB, 2000 | Edilson A. Assunção | Fernanda Giannasi | Fernando Marroni, MP for PT, 2000 | Helene Gjerding | Kasper Markus | Luis M. Luis | Marcos Rolim, Senator for PT, 2000 | Marina Jakobsen | Movimento Tortura Nunca Mais de Pernambuco | Niller Madsen | Per Østerby | Robert Etches | Rosalina Gauffin | Thomas Frost | Tinku (Mikkel og Doris)
Partners: Edmilson Brito Rodrigues, Mayor of Belém, 2000 | Eunice Pinheiro Alves | Heloísa Helena, Leader of opposition, Senator for PT, 2000 | MST - Movimento Sem Terra | PT - Partido dos Trabalhadores | Senate of Brazil | Town Hall of Belém
Related Persons and Entities: Brazilian Minister of Justice, 2000 | Customs officials in Rio | Odense Skattevæsen
Sponsors: BUPL | DeTrey Dentsply AG, Schweiz | Fredsfonden | Funch Fonden | Gelsted/Kirk/Scherfig fonden | Kultursekretariatet i Odense Kommune | Lysgaard Fonden | Socialpædagogernes Landsforbund / National Federation of Social Educators | Socialpædagogernes Landsforbund i Vejle | Vedstaarup Lerfabrik A/S