Frihedsgudinden vil ose til EU-topmødet

Under EUs topmøde i København fra d. 13 til d. 15. december 2002, oser den 6 meter høje kopi af Frihedsgudinden igen ved NGO-Forum'et på Holmen, for at symbolisere den rige verdens og i særdeleshed USA's følelse af RET til at forurene, når bare det sker for at opretholde den økonomiske vækst og det stigende forbrug. EU opfordres til at leve op til de gyldne løfter fra før og efter Rio og Johannesburg - og til at bruge sin indflydelse til, i internationale sammenhænge, at sikre at de andre rige lande, i særdeleshed USA, også begynder at leve op til deres ansvar.

Den rygende Frihedsgudinde håner den smittende amerikanske livsstil og de rige landes manifestation af, at deres behov for evig vækst er vigtigere end det globale miljø og de fattiges behov for at overleve.

Den 6 meter høje kopi af Frihedsgudinden begyndte for første gang at ose på Kgs. Nytorv i København samtidig med at FN's verdenstopmøde om bæredygtig udvikling åbnede i Johannesburg i august 2002. Skulpturen dukkede op rundt omkring i København i løbet af de 10 dage topmødet varede og har siden været opstillet i forbindelse med kampagner i Århus, Helsingør, Odense og flere byer i Tyskland.

Kunstneren Jens Galschiøt peger, med Freedom to Pollute, igen på en åbenlys uretfærdighed med en symbolsk skulptur og happening. Denne gang støttet af miljø- og udviklingsorganisationerne i 92-gruppen.

Den osende Frihedsgudinde vil blive brugt som symbol for den fortsatte kampagne for bæredygtig udvikling.

Level Up

2002: Freedom to Pollute - a Comment to the World Summit, Johannesburg

Additional Information:
Categories: 2002: Freedom to Pollute - a Comment to the World Summit, Johannesburg | Happenings and Art Installations | Activities related to environment and climate
Themes: Criticism of governments | Ecology - sustainable development
Sculptures: Freedom to Pollute | The Egg (model for Care)
Type: Press releases
Dates: 2002
Locations: Aalborg, Denmark | Aarhus, Denmark | Copenhagen, Denmark | Kongens Nytorv, Copenhagen, Denmark | Odense, Denmark | Germany | Luxemburg | Johannesburg, South Africa
Co-operators and Helpers: Aarhus festuge | Mellemfolkeligt Samvirke (Danish Association for International Co-operation)
Partners: 92 gruppen, Den samlede miljøbevægelse i DK | Greenpeace | Øko-net
Related Persons and Entities: Søren Pind, Københavns Kommune | US Ambassador in Denmark 2002