Pressemeddelelse den 27. februar 2004

Dobbelt kunsttyveri

Photos of the sculptures stolen in Korup


Kunstudstilling på Fyn lukker efter to tyverier med tre ugers mellemrum. Skulpturer til en værdi af 150.000 kr. er indtil nu blevet stjålet ved natlige indbrud.

Korup sogns Kunstforening besluttede fredag den 27. februar at lukke udstillingen med den fynske billedhugger Jens Galschiøts skulpturer. Udstillingen har været meget velbesøgt om dagen, men desværre også om natten. Første gang den 4. februar hvor tyve under et indbrud fjernede en bronzeskitse af en kjole som kunstneren har skabt i samarbejde med nu afdøde haute couture designer Erik Mortensen.

Tyveriet medførte selvfølgelige nogle overvejelser om tyverisikringen var i orden og om man turde blive ved, men efter samråd med Galschiøt blev det besluttet af fortsætte, da kunsttyveri ikke er særlig almindeligt og to indbrud på samme udstilling ville være næsten utænkeligt!!! Men natten til fredag den 27. februar kom der endnu et hold kunstinteresserede tyve på besøg, som denne gang med alarmerne kimende i baggrunden koldblodigt fjernede 9 skulpturer og forlod gerningsstedet med værdier til 60.000 kr.

- Vi vidste godt at Galschiøt var populær, men ikke at han også var populær blandt tyveknægte, siger formanden for kunstforeningen Hanne Nordentoft.

Kunstneren er især kendt for sine provokerende happenings, f.eks. Min indre Svinehund, en 8 meter høj Skamstøtte opstillet i Hongkong, Mexico og Brasilien. Netop nu er han midtpunkt i en strid på Fyn om en ny H.C. Andersen skulptur, en strid der formentlig ender med at en komite af borgere og organisationer samler penge ind og forærer Galschiøts skulptur Fortællerbrønden til Odense Kommune.

Også auktionshuset Bruun Rasmussen har besluttet at satse på den kontroversielle kunstner og vil lancere hans skulpturer på den kommende auktion i Vejle. Der vil de mere ærlige borgere få mulighed for at erhverve sig kunstnerens værker.

Det er ikke første gang den fynske billedhugger har fået stjålet sine skulpturer. De sidste 10 år er der ved indbrud på gallerier og udstillinger blevet fjernet for over en million kroner. Han står helt uforstående overfor de omfattende tyverier, da det det er meget svært at sælge kunstværkerne. De er  alle er registrerede og efterlyste af politiet. I øvrigt er den slags tyverier usædvanlige. Normalt er det kun afdøde kunstnere i verdensklasse der bliver stjålet.

Galschiøt kommenterer det skete med et skævt smil ”Måske skulle jeg til at lave nogle skulpturer der ikke er så tyvetækkelige. Men det er måske bedre at de stjæler dem, end at de brænder dem af som hos Trampedach”

Kunstneren har på sin hjemmeside lavet en beskrivelse med fotos af de stjålne skulpturer.

Yderlige information om tyveriet kan fås hos:

Korup sogns Kunstforening: Hanne Nordentoft tlf. 6594 1617

Kunster: Jens Galschiøt, Banevænget 22, Odense tlf. 6618 4058 eller 6614 4038

Fotos og yderlige information om Galschiøt kan hentes på internettet: www.aidoh.dk 

Fotos af de sidst stjålne skulpturer vil blive lagt op på www.aidoh.dk i løbet af dagen.


Photos of the sculptures stolen in Korup

To the index page for stolen sculptures

To galschiots homepage   |    to aidoh front

Level Up

Stjlne skulpturer / Stolen Sculptures
Additional Information:
Categories: Stjlne skulpturer / Stolen Sculptures | About Jens Galschiot | Happenings and Sculptures
Type: Press releases
Dates: 27th April 2004
Locations: Odense, Denmark
Co-operators and Helpers: Korup Sogns Kunstforening