Politianmeldelse vs. kunstanmeldelse

Af Peter Michael Hornung

 

Jens Galschiøt er ikke som andre billedhuggere. Bl.a. laver han indimellem nogle tænderskærende grimme skulpturer. De er lavet ud fra intentionen om at skabe debat og gøre verden til et bedre sted. Men det officielle kunstliv er bedøvende ligeglad med den smukke formålsparagraf. Derfor har Galschiøt - og hans biograf - taget sagen i egen hånd.

Erik Meistrup: Jeg anklager. Om kunstneren Jens Galschiøt. Forlaget AIDOH, 176 sider, ill., 198 kr.
 

»Jeg anklager den officielle og bestemmende del af den danske kunstverden for hykleri«.
»Det gør jeg, fordi den ene dag bruger man betegnelser og værdisæt til at rose kunstnere, som man har bestemt sig for, er værd at støtte«.
»Den anden dag bruger man de samme typer af betegnelser og værdisæt mod de kunstnere, man ikke bryder sig om«.

Så heftig indleder Erik Meistrup sin bog om samfundskritikeren, skulpturfabrikken, debattøren, billedhuggeren m.m. Jens Galschiøt.
Og ikke så lidt er der om anklagen, al den stund det er enhver anmelders opgave at være selektiv ud fra en kritisk og - naturligvis - subjektiv vurdering.

Stjålne skulpturer
Men fænomenet Galschiøt er noget særligt. For han falder uden for stort set alle kategoriseringer, som anmeldere ellers arbejder ud fra.

Han er ikke repræsenteret på et museum, der kan eksponere hans ting og sætte dem ind i en sammenhæng. Han har ikke noget galleri, der kan forhandle, formidle og præsentere hans ting. Han er ikke medlem af en sammenslutning eller andre af kunstlivets officielle stormtropper.

Når han viser sine ting, er det heller ikke i kunstbygninger eller -haller. Nej, det er midt på gaden. Og han er ikke typen, der venter på, at en kommune eller en borgmester skal give ham lov til at gøre det.

Han gør det bare, ikke bare én skulptur, men mange, hundredvis. Måske derfor bliver hans skulpturer ofte molesteret eller fjernet. Femten skulpturer er stjålet alene i år. Og kunsttyverier giver omtale i medierne. Men en anmeldelse til politiet medfører ikke automatisk en kunstanmeldelse.

Skamstøtten
Af alle de kunstnere, der aldrig bliver anmeldt, er Jens Galschiøt langt den mest kendte. Efter al sandsynlighed har De også hørt om hans Skamstøtte. Den har været rejst mange steder i verden. Den første blev opstillet lige før, at den gamle britiske kronkoloni Hongkong blev indlemmet i Folkerepublikken Kina.

Et vist postyr var resultatet, og en lokal udstillingsleder udtalte de ord, der i diverse nuanceringer er blevet gentaget hver gang, Galschiøts figurer har banket på kunstinstitutionens lukkede porte: Et værk bliver ikke et bedre kunstværk, fordi der bliver politisk postyr omkring dens placering.

Skamstøtten eksemplificerer et andet træk ved Galschiøts arbejde som billedhugger: hans figurer optræder næsten altid i flertal, som en figurativ invasion, som et kollektiv af kopier. Og de bliver ikke stillet op for at pynte på noget.

Skamstøtten har, som teksten påpeger, vakt ubehag i de danske kunstinstitutioner og nærmest overalt i denne verden - altså kunstinstitutionens - er den blevet afvist. Resten af verden har været relativ mere åben.

Indiskret påmindelse
Reaktionen er typisk for den medfart, som ofte er blevet Galschiøts værker til del. De har heller aldrig været tænkt som noget mål i sig selv. De er et middel, et mellemled. Målet er både større og mere utopisk: værkerne skal gøre opmærksom på lidelsen, smerten og skammen på vor klode, på alle de menneskelige overgreb og omkostninger, som magt og storpolitisk kynisme har ført med sig.

Kunsten skal bruges som en indiskret påmindelse, den skal bombardere den dårlige samvittighed, den skal være en spærring i menneskers synsfelt, der kan udløse vrede, forargelse, kritik, debat og måske også en forandring til det bedre.

Hvis situationen kan vurderes ud fra nogle af vor tids største udstillinger om samtidskunst, Documenta i Kassel og Biennalen i Venedig, er det lidt den samme rolle, som en voksende del af seneste internationale kunst har taget på sig.

I det øjeblik, Documenta 11 inviterede den tredje verdens lande med, blev der lukket op for udtryk, der havde en langt vigtigere dagsorden end at tilfredsstille kunstinstitutionernes kulinariske behov for stadig større nyheder og mere komplekse udsagn.

Det var en samtidskunst, hvis behov for at placere menneskets vilkår i centrum og sætte problemer under debat overstrålede alle de målsætninger, man normalt møder i Vesten.

Kunstens rolle
Synspunktet bag denne kunstfilosofi kunne være: Så længe kloden ikke er et trygt sted at være for alle, kan en ansvarlig samtidskunst ikke nøjes med at betjene markedets behov, kunstens institutioner og kunstnerens egne karriereovervejelser.

Hvis nogen siger til kunsten, at den bare skal holde kæft og være smuk, forstår de heller ikke den oppositionelle og politiske rolle, som kunsten har spillet mange gange i løbet af sin konfliktfyldte historie, hos eksempelvis Goya, David, Manet etc. Deres langt større kvalitet ufortalt.

Med andre ord går diskussionen ikke på at flytte kunstens grænser endnu længere ud i ukendt ingenmandsland. Den går på, hvorvidt det er kunstens opgave at påvirke og udvide menneskets politiske bevidsthed. Det mener Galschiøt. Men det mener hans kritikere ikke.

For dem - og nærværende anmelder er ingen undtagelse - er et kunstværk interessant, hvis dets form, dets udtryk er interessant, dvs. nyskabende, umiskendeligt, personligt. Det hjælper ikke stort på dets kunstneriske status, dets værdi og betydning, at det vil bekæmpe undertrykkelsen, afskaffe hungersnøden, nedbringe børnedødeligheden etc., hvis dets form ikke overbeviser i sig selv.

Kunst og moral
Men det er slet ikke Galschiøts formål med den kunst, han laver: »For mig har skulpturen ikke noget med politik at gøre, men med etik«. Han opfatter ikke sine værker som stilistisk grænsebrydende, i hvert fald ikke mere end Rodin, Rudolph Tegners og Wiig Hansens er det i 2004.

Begrundelsen for at lave et værk handler ikke så meget om værkets form som om de tilstande i det politiske rum, der forener kunstner og beskuer. Det er derfor, at han har stillet sin 'Skamstøtte' op alle de steder, hvor skammen har vækstbetingelser, og sin skulptur 'Min indre svinehund' der, hvor svinehunden har frænder.

Han er ikke så naiv at tro, at de opstillede værker alene kan løse verdens problemer. Men han forventer, at de mere effektivt end noget andet middel kan gøre opmærksom på lidelsen og smerten. Og så forventer han, stadig mere insisterende, at han som kunstner bliver krediteret for at gøre noget, som ingen gør i samme omfang som ham selv.

»Når jeg blander moral med kunst, så kalder man det politik og mener ikke, at det kan være kunst ... Man vil ikke støtte en mand, der generer systemet. Men i en verden, hvor italieneren Piero Manzoni kan skide i en dåse og ende på alverdens museer og i allehånde lærde afhandlinger, så kan jeg ikke se den store forskel på min Svinehund og hans efterladenskaber ... Mit arbejde er lige så banebrydende som Manzonis«.

Debat for enhver pris
Det er slet ikke Galschiøts etiske eller ideologiske ambitioner, der undergraver den kunstneriske værdi af hans produktion. Det er heller ikke brugen af værket som samfundskritik rambuk.

Nej, det er den kunstneriske udførelse, især i værker som 'Forretningsmanden', 'Kærlighed' og mange andre. De er bare dårlige skulpturer, som er sat til at agere inden for rammerne af en sympatisk dagsorden. Og det er ikke altid sådan, at hensigten helliger midlet.

Bogen om Galschiøt havde stået sig ved at være underkastet en grundigere korrekturlæsning. Men det er lige før, at fejlene harmonerer med det projekt, der beskrives.

Ligesom der for nogen er vigtigere ting end at fremstille kunst, der løfter sjælen eller forædler gadebilledet, er der også bøger, der har en højere prioriteret målsætning end at tilfredsstille stavekontrollen og kravet til smukt boghåndværk. Det er debatten, det drejer sig om. Debatten for enhver pris.Relevant documents
 • 2004: Leo Tandrup i Politiken: Hornungs horrible hakken på Galschiøt to the version of this document  
 • new-struct/forlaget-aidoh/jeg-anklager/MagasinetKunst-Lindboe.htm

  Previous

  Level Up

  Next

  Lars Svanholm - Politisk indignation i plastisk form to the Danish version of this document   2004: Jeg anklager - bog af Erik Meistrup Magasinet Kunst, Ole Lindboe: Kunstneren som offentlig anklager to the Danish version of this document  
  Additional Information:
  Categories: 2004: Jeg anklager - bog af Erik Meistrup | Writings about Jens Galschiot | 2004: Local events | Free E-books
  Themes: Arts debate
  Sculptures: My inner Beast - concrete | Pillar of Shame
  Type: Reviews
  Dates: 2004
  Related Persons and Entities: Peter Michael Hornung