Myten om at der ikke er penge og folkelig opbakning bag Fortællerbrønden

 

Brev til en journalist den 3. okt. 2011

 

Det har undret os at der rundt omkring i pressen bl.a. i Fyens Stiftstidende og fra udtalelser fra diverse politikere er blevet fremhævet at der ikke er hverken folkelig eller økonomisk opbakning bag Fortællerbrønden.

Dette er ikke rigtigt og der er tale om en helt uanstændig forvrængning af historien om Fortællerbrønden.

Især må man formode at politikerne kender det eksakte forløb, de har jo trods alt både stået bag den oprindelige bevilling og stået bag at inddrage pengene igen.  Så når politikkerne udtaler at pengene ikke har været til stede, må man formode at de taler imod bedre vidende.

 

Ang. folkelig opbakning er der tale om et flydende begreb, men en hurtig søgning på Infomedia omkring Fortællerbrønden / Galschiøt / H.C.A. skulptur vil vise at der er helt usædvanlig mange læserbreve og andre udtalelser fra både borgere, politikere og andre der bakker op bag projektet med Fortællerbrønden. En lille forsmag kan ses på www.aidoh.dk/Udklip hvor der er samlet 100-vis af artikler bare fra årene 2004 til 2005.

Ang. økonomi er det decideret usandt at der ikke har været penge nok:

·       Odense byråd bevilgede ved budgetforliget i 2006/7  4 millioner kroner til Fortællerbrønden.

·       K.C. Nielsens fond ved Richard Wilhjelm bevilgede den 4. april 2007  2,5 millioner og fortalte oven i købet mundtligt til Jan Boye og Jens Galschiøt ved meddelelsen om fondsbevillingen at de godt ville betale lidt mere hvis vi manglede.

·       Indsamlingskomitéen har samlet ca. ½ million kroner ind og har ydermere en aftale om at få billigt kobber fra H.J. Hansen. Dette er i øvrigt indsamlet fra Industriens tag i København, hvor det har ligget i hundrede år og H.J. Hansen mente at det kunne være sjovt at bruge det i netop denne sammenhæng.

Alt i alt giver disse beløb 7 millioner som er det Fortællerbrønden vil koste at lave. Så alle pengene har været til stede i flere år - men kommunen har ikke villet pege på en plads så Galschiøt kunne komme i gang med at lave den.

Først efter nogle år blev beløbet decimeret, dels fordi K.C. Nielsens fond gik ned pga. finanskrisen og pga. at kommunen ikke havde sørget for at få pengene udbetalt og dels fordi kommunen sparede 3 millioner væk af dens tilskud til Fortællerbrønden.

Venlig hilsen

Jens Galschiøt