Møde på rådhuset d. 16. august 2011-08-15 Deltagere: Jens Galschiøt, Merete Næsted, Hanne Nordentoft

 

Henrik Poulsen, Bo Hune, Malen  

 

 

 

Godt det er et dialogmøde, så vi kan udveksle spørgsmål og få svar. Vi har nogle spørgsmål, som vi regner med at I let kan besvare.

 

Jeg havde ventet en saglig begrundelse for at ingen af de lokaliteter, JG anviste ved sidste møde, blev afvist.  Endvidere er det påfaldende at den plads, jeres rådmand Jan Boye anbefalede, Pantheonsgade/Vestergade –krydset, slet ikke er nævnt af de tilstedeværende.

Så spm. 1 er: kan vi få en forklaring på, hvorfor hverken Jan Boyes forslag eller Jens Galschiøts forslag er bedømt endsige godkendt??

 

Spørgsmål 2

 

I sidste mail forudsættes det som en ”præmis” for at den sidste million kan tildeles os, at JG og komiteen godkender en af de pladser, I har anvist.

 

I begrundelsen for tildelingen af byrådet i 2007 nævnes intet om nogen præmis af den art. Det er undersøgt nøje af os og andre.

Hvor står den ”præmis”?

Det vil interessere vore sponsorer og mange andre i den kommende tid. MIT gæt er at den er opfundet til lejligheden – af de tilstedeværende embedsmænd. ???

 

Der resterer p.t. 2 mill. til udførelse af en skulptur der slet ikke har med den oprindelige model at gøre. Det er imidlertid så heldigt at jeg er i forbindelse med en særdeles kunstinteresseret rigmand, der nok kan tænkes at sponsorere et beløb for at hædre den by hans farmor voksede op i .

Derfor holdes vores komitearbejde i gang.

 

MEN som det ser ud lige nu er Odense blevet den store taber.

En unikt udtænkt skulptur til ære for verdens eventyrkonge – en turistattraktion, et samlingspunkt for byen, ja, det er p.t. tabt –

 

Der er ingen mulighed i de 4 lokaliteter, I har villet have os til at acceptere. 

 

 

I diskussionen:

Har der været politikere indblandet i den sidste tids drøftelser af pladser?

Er det en politisk beslutning at der skal være en ”præmis” med hensyn til fastlæggelse af lokalitet?