Bureaukratisk benspænd mod Fortællerbrønden

Der er ’gået Odense’ i Fortællerbrønden. Galschiøt planlægger en storslået afslutning med en spektakulær happening . Du vil blive inviteret i en speciel mail til at deltage. Forhandlingerne med Odense kommune har haft et så grotesk forløb at videre drøftelser er nytteløse. Efter at embedsmændene har trukket sagen ud i 6 år med tilhørende fondskrak og kommunale besparelser har indsamlings-komiteen og Galschiøt sat sagen i bero.

Kommunens embedsmænd vil ikke høre tale om de placeringer Jens Galschiøt har foreslået. Derimod har de peget på 4 perifere pladser langs Odense å og meddelt at det var et ultimativt krav at den skulle stå der - også selv om det lykkedes at samle alle pengene ind til at realisere den store skulptur. Fortællerbrønden er en interaktiv skulptur der kun kan fungere i et byrum med mennesker og det er også det tusindvis af Odense-borgere og et enstemmigt byråd har givet penge til - så derfor er projektet sat i bero, til der måske en dag kommer mere Fortællerbrønds-venlige embedsmænd i Odense kommune.

Vi er ved at lave en samling af dokumenter og artikler på nettet og vil lave en større kronologi om det det forunderlige forløb med Fortællerbrønden.

Der er ’gået Odense’ i Fortællerbrønden. Galschiøt planlægger en storslået afslutning med en spektakulær happening . Du vil blive inviteret i en speciel mail til at deltage. Forhandlingerne med Odense kommune har haft et så grotesk forløb at videre drøftelser er nytteløse. Efter at embedsmændene har trukket sagen ud i 6 år med tilhørende fondskrak og kommunale besparelser har indsamlings-komiteen og Galschiøt sat sagen i bero.

Kommunens embedsmænd vil ikke høre tale om de placeringer Jens Galschiøt har foreslået. Derimod har de peget på 4 perifere pladser langs Odense å og meddelt at det var et ultimativt krav at den skulle stå der - også selv om det lykkedes at samle alle pengene ind til at realisere den store skulptur. Fortællerbrønden er en interaktiv skulptur der kun kan fungere i et byrum med mennesker og det er også det tusindvis af Odense-borgere og et enstemmigt byråd har givet penge til - så derfor er projektet sat i bero, til der måske en dag kommer mere Fortællerbrønds-venlige embedsmænd i Odense kommune.

Vi er ved at lave en samling af dokumenter og artikler på nettet og vil lave en større kronologi om det det forunderlige forløb med Fortællerbrønden.