Pressemeddelelse, 18. august 2011

 

Vedr. Fortællerbrønden af Jens Galschiøt

Til vore sponsorer og sympatisører

 

 

Den oprindelige populære model af Fortællerbrønden er en interaktiv skulptur af digteren omgivet af utallige eventyrskikkelser, velegnet til studium og fortællinger på stedet.

Fortællerbrøndens indsamlede beløb på 7 mill. blev kraftigt reduceret på gr. af finanskrisen der ramte K.C. Nielsens fond samt Odense Kommune

Der resterer 2 millioner til udarbejdelse af digterstatue + små elementer.

Efter langvarige forhandlinger med Odense Kommunes borgmesterforvaltning og kulturafdelingen blev det ved et foreløbigt afsluttende møde på rådhuset d. 16. august besluttet at stille sagen i bero.

Der er kun fire lokaliteter her i byen, som kan afses til formålet af forvaltningerne og disse finder Indsamlingskomiteen samt Jens Galschiøt uegnede til formålet.

De er ikke i centrum eller på befærdede steder, hvor odenseanere og turister kan have glæde af eventyrfortællerens univers.

Lokaliteterne er: Heltengen, Erik Bøghs sti, en privat plæne ved Karen Brahes vej samt Muus` plads v. Christiansgade.

For at Fortællerbrønden i sin oprindelige udformning kan blive til virkelighed kræves:

1.     fornyet kapital (p.t. 5 millioner)

2.     anvisning af en egnet placering

Samt god samarbejdsvilje fra Odense Kommunes side

 

Yderligere information kan gives af Indsamlingskomiteen ved

Hanne Nordentoft

6594 1617

 

Se www.Fortællerbrønden.dk