FLASH-BACK-MANIFEST

 

Politik er det muliges kunst - Kunst er det umuliges politik

FLASH-BACK er en ny europæisk satsning i det internationale kunstliv til udvikling af den kreative demokratiske bevidsthed.

 

Med udgangspunkt i AUGUSTIANA vil vi udbygge og intensivere et udvekslingssamarbejde med livskunstnere i EU, der vil arbejde for det demokratiske frie møde i en tid, hvor frygten er blevet den snæversynede drivkraft i alle politiske beslutninger.

 

AUGUSTIANA skal være et centrum for dette europæiske samarbejde, hvor vi kunstnerisk vil arbejde med vigtige temaer for udviklingen af en international sameksistens med mennesket i centrum – ikke kun inden for EU, men for et globalt demokratisk EU til forskel for det nuværende politiske EU.

 

Vi ser EU som en historisk nyskabelse, der har et stort humanistisk-demokratisk potentiale i sig, og som FLASH vil være med til at inspirere i sin internationale nytænkning, befriet for national selvgodhed.

 

Vi vil ændre EU fra at være et politisk projekt til at blive et kreativt udviklende demokratisk projekt, uafhængig af landegrænser, etniske tilhørsforhold og religion. Menneske er ikke noget du er, men en empatisk tilstand du må udvikle.

 

Oplysningstiden var indledningen til den europæiske dominans af kloden. Den har ført til ekstrem kolonial elendighed og undertrykkende udbytning, MEN ! Også startet udviklingen af det empiriske moderne menneskes anskuelser om demokrati.

 

Som europæer skal vi tage ansvar og ikke lade os kue af fortidens fejltagelser, men rette os mod fremtiden. For det er dér vi kan udvikle os.

 

Vi vil ikke styres af dårlig samvittighed og i lammende fortvivlelse over vores forældregenerationers fejltagelser, resignere i skyldfølelse og dårlig samvittighed og fortabte vende blikket mod himlen efter tilgivelse og frelse.

 

Som menneske vil vi selv tage ansvar.

 

Vi anerkender ikke syndefaldet! Det er en undertrykkede myte, der paralyserer mennesket i en tilbageskuende længsel efter det tabte Paradis.

 

Vi fødes i tidens malmstrøm og må udvikle os som menneske, der skuer fremefter i livets øjenhøjde.

 

Der er ingen belønning efter livet. Belønningen er i livet, hvor du kan gøre en forskel i det menneskelige livsværk.

 

Mennesket er ikke skabt af Gud. Gud er skabt af mennesket. Derfor kan mennesket udvikle sit potentiale og sin identitet uden at stå til ansvar over for en skaber hinsides.

 

Livet er helligt i sin enestående udfoldelse af medmenneskelighed. Derfor er livets mening for hin enkelte, at skue fremad og generøst give demokratiets depeche videre til udvikling af næste generation.

 

Mennesket er fællesskabelse og har i sin sociale, empatiske indsigt og visdom indset at demokrati skaber de bedste muligheder for hin enkelte til at udfolde sig frit under ansvar.

 

Livet er her og nu på jorden. Det er helligt og udvikler sig bedst ved at individet tager ansvar for sin selvudfoldelse i en vedvarende demokratisk proces.

Demokrati er ikke en politisk idé, men en idé om menneskets unikke stilling i verden. (Formuleret af den franske sociolog Marcel Gauchet.)

 

Med AUGUSTIANA som hjemstedshavn, vil FLASH gå i viking og sende kunst- og kulturskibe ud på de europæiske floder, ikke som vore forfædre for at plyndre og voldtage, men for at inspirere og samtale i kunstens fritænkende sprog om demokratiets kreative udviklende idé for et globalt EU.

 

Jan Jensen

Båring d. 17.november 2010