Jens Galschiøt, Billedhugger, Banevænget 22, DK-5270 Odense N

Tlf. (+45) 6618 4058, privat (+45) 6614 4038, Fax (+45) 6618 4158

E-mail: aidoh@aidoh.dk, Internet: www.aidoh.dk

 

 

 

Forslag til monument om

de danske slavetransporter

Foreløbig arbejdstitel: Afro-Danes

 

Odense, 12. maj 2010

 

 

Baggrund/idé:

Opførelsen af Danmarks første og eneste monument over de 96.100 slaver, som fra 1600-tallet og op gennem hele den florissante periode blev transporteret over Atlanten under dansk flag.

Jeg arbejder ud fra en grundidé om at opbygge skulpturen udelukkende ved hjælp af afrikanske kroppe. Kroppene placeres så de står helt tæt - på samme måde som de lå pakket i slaveskibene under transporterne.

 

Størrelse:

Selve skulpturen udformes som en rektangulær ’klods’ som er ca. 4 meter lang, 1,70 meter bred og 1,80 i højden. Denne menneske-klods placeres på en sten/cement-sokkel i 1,70 meters højde. Størrelsen af monumentet vil i sidste ende afhænge af pladsen det skal stå på.

 

Tidshorisont:

Opmodellering og støbning af monumentet vil tage fra ½ til et år.

 

Materialer:

Skulpturen fremstilles, som de fleste andre af mine skulpturer, i uforgængelige materialer. Selve skulpturen støbes i kobber med en indre støttearmering i rustfrit stål. Soklen fremstilles af svensk granit. Inskriptionerne på skulptursoklen af ’navnene’ på slaverne ætses på bronzeplader.

 

Skulpturbeskrivelse:

Se skitsefoto: http://www.aidoh.dk/Afro-Danes

Skulpturoverfladen består udelukkende af helt tæt-stillede afrikanske mænd og kvinder. Hver anden af kroppene vil være vendt på hovedet, således at det er muligt at pakke dem endnu tættere. Det var den måde som de blev pakket på under slavetransporterne. Kroppene skal være i fuld menneskestørrelse og modelleres op, så man kan skelne de forskellige ansigtstræk og karakteristika fra de afrikanske stammer som blev mest udsat for de danske slavetransporter. I alt vil skulpturen bestå af omkring 26 kroppe.

Jeg vedlægger nogle foto så det er muligt at få en fornemmelse af hvordan monumentet vil virke. På fotoet er der ikke tale om de rigtige kroppe. Det er blot nogle skulpturer som jeg havde i forvejen og har sammenstillet for at give en idé om monumentets udseende.

Ved at placere de sammenpressede kroppe helt tæt og ved at vende hver anden på hovedet opnås en visualisering af ydmygelsen, menneskesynet og den tingsliggørelse af vores medmennesker som var baggrunden for at man kunne gøre andre mennesker til slaver.

På skulpturens sokkel placeres store bronze­plader på 1x1 meter hvori der er indgraveret de historiske data fra de 96.100 sorte der blev indfanget og transporteret ud fra Afrikas kyster.

 

 

Placering:

Skulpturen skal placeres på en central plads i hovedstaden, helst med historiske referencer.

Aktuelt arbejder jeg med en idé om at placere monumentet på soklen til Istedløven der bliver ledig da løven skal flyttes tilbage til Flensborg. Men også andre placeringer kan komme på tale.

Afro-Danes monumentet opfylder Kulturministeriets og ekspertudvalgets kriterier om at skulpturen skal harmonere og passe ind i de historiske omgivelser. Pladsen er jo netop bygget oven på den gamle krigshavn fra 1620, og man må formode at netop i denne havn har nogle af de danske slaveskibe ankret op.

Istedløven var lige så meget et gravmonument som et sejrsmonument, for vi mistede dobbelt så mange mænd som tyskerne og i 1864 - to år efter statuen blev sat op - blev den taget ned af tyskerne som havde indlemmet hertugdømmerne Slesvig og Holsten.

Det vil være et stærkt udtryk for sund national selvransagelse at udskifte den med en mindetavle for de afrikanske ofre for udviklingen af vores velfærdsstat.

Et sådant ombytnings-projekt vil udfordre vores uangribelige selvopfattelse som milde og humane. Projektet vil have en åbenlys reference til det danske mindretal i Sydslesvig, som har en fremtrædende betydning for vores nationale selvforståelse, og som derfor modtager berettiget moralsk og økonomisk støtte fra Danmark. Skal vores selvforståelse være helstøbt, må vi imidlertid også forholde os til de mørke sider af vores historie. Et monument for slaveriets ofre vil være en tiltrængt påmindelse om et mørkt kapitel som vi alt for længe har fortrængt.

 

Pris:

Prisen afhænger selvfølgelig meget af størrelsen, og størrelsen afhænger af hvor skulpturen skal placeres. Men med mange opbygninger af lignende udsmykninger i bagagen, antager jeg at monumentet ’Afro-Danes’ vil kunne fremstilles og opsættes inden for en beløbsramme på ca. én million kroner. Den relativt lave pris skyldes at jeg har mine egne støberier i Odense og derfor sparer en del penge på eksternt arbejde.

 

 

Budget:

Fremstilling af menneskekroppene i voks             450.000 kr.

Afbinding i silikone                                          100.000 kr.

Støbning i kobber                                             350.000 kr.

Stensokkel i granit                                              30.000 kr.

Transport af skulpturer og stensokkel                    28.000 kr.

Montering, sammensvejsning m.v.                        35.000 kr.

 

I alt                                                                 993.000 kr.

 

 

Jens Galschiøt, maj 2010