Jens Galschiøt, Billedhugger, Banevænget 22, DK-5270 Odense N

Tlf. (+45) 6618 4058, privat (+45) 6614 4038, Fax (+45) 6618 4158

E-mail: aidoh@aidoh.dk, Internet: www.aidoh.dk

 

Priser på materiale og støbning på bronze-/sølvskole

ved brug af Vakuum og slyngestøbningsmetode

Man får mest udbytte af metoden med vakuum og slyngestøbning hvis man fremstiller lette, mindre, tynde (bedst indtil ca. 2 cm i diameter), meget komplicerede /detaljerede skulpturer og smykker. Normalt arbejder vi med kyvetter (stål-støberør) med en diameter på ca. 10 cm og en højde på i alt 20 cm. Emnerne som vi arbejder med på kurset skal derfor kunne være inden i disse rør.

-OBS- OBS-  Hvis man er interesseret i at lave mere ’almindelige’ skulpturer kan det normalt svare sig at bruge den klassiske ’cire pedue’ metode med påsatte indløbs- og udluftningskanaler, som vi ikke underviser i på dette kursus. Man får med denne metode mere renovering af emner, men til gengæld er maskineriet, udstyret og gipsen meget billigere og også mere alment tilgængeligt.

Materialepriser

Hvis kursisten har støbt et emne der alligevel ikke falder i dennes smag, betales der ikke for emnet.

For at give kursusdeltagerne mulighed for at producere så mange emner som de ønsker, uden anden begrænsning end den tidsmæssige, har vi valgt at have en fast materialepris, der inkluderer brug af værktøj, gips, evakuering, div. maskiner, polermidler, metaller, støbeanlæg m.m.  

Prisen er udregnet pr gram på færdigstøbt og færdigbearbejdet emne, der betales således ikke for spild m.v.

Sølvstøbninger

·        Dagsprisen (vores indkøbspris) for sølv + 2 kr. (f.eks. sølvpris (18. april ’09) 2,50 kr. pr gram + 2 kr. = 4,5 kr. + moms (5,63 kr.)

Bronzestøbning

·        For mindre emner, smykker m.m. under ca. 50 gram, betales 1,60 kr. + moms (2 kr.) pr gram

·        For større emner imellem 50 og 300 gram betales 0,80 kr. + moms (1 kr.)

·        For emner over 300 gram betales 0,60 kr. + moms (0,75 kr.)

 

 

Jens Galschiøt den 20. april 2009