Infobrev 22. september 2011 kan også ses på   infobreve

   - Afmelding af nyhedsbrev, se nederst

H. C. Andersen skulpturen

 skal begraves

 

Lørdag den 8. oktober kl. 14.00-16.30

 Fra Flakhaven til Odense havn

 

Kære  !*FIRSTNAME*!

Du inviteres hermed til at deltage i en lettere humoristisk begravelseshappening, hvor vi sammen med andre gode borgere vil begrave min store H.C. Andersen skulptur fra Flakhaven i Odense. Et lidt vanvittigt projekt, hvor jeg vil begrave den 3 meter høje og 1,5 millioner kroner dyre bronzeskulptur i Odense Havn.

Der bliver gravøl - hornmusik - herrekor og taler, så det kan ikke gå galt.

Beklædning: Da der er tale om en begravelse, vil jeg opfordre dig til at tage mørkt /sort tøj på og evt. mørk hat eller allerbedst en høj hat. I tilfælde af regnvejr foretrækkes sorte paraplyer. Mere verdsligt klædte folk er dog også velkomne.

Jeg forventer at det bliver mere folkefest end begravelse. Så kom i højt humør.

Send gerne denne invitation videre til venner og fjender.

Måske ses vi :-)   Med venlig hilsen

                                                                                                             Jens Galschiøt

 

Facebook - Sponsorer - øl og heste strømmer til.

Vi har oprettet en Begravelsesbegivenhed på Facebook og efter 3 dage er der allerede tilmeldt over 200 deltagere og 330 "måske´er" – På Facebook kan man løbende tjekker hvad der sker i projektet og der sker nye ting næsten hver dag. Så meld dig til og send invitationen videre til dine Facebook venner. Du kan selvfølgelig også kommer uden tilmelding på facebook, det gør de fleste nok.

”Druen og Bønnen” har sponsoreret (fad)gravøl. Banjos Pølsevogn kommer og giver pølser. Brygselv.dk er ved at lave en speciel H.C.A. gravøl med en begravelsesmarch etikette designet af Galschiøt.

Frieserforeningen kommer med 3 flotte frieserheste der vil gå i front af optoget og trække H.C.A. begravelsesvognen.

Jazz-folket er ved at samle et brassband til at spille nogle fede New Orleans  begravelseshymner. Herrekoret er ved at samle sig. Tekstforfattere er i gang med begravelsestalen og vi er ved at finde nogle gode talere.

Folk er begyndt at lægge blomster og tænder lys ved skulpturen på Flakhaven.

Politiet vil ekstraordinært afspærre Thomas. B. Thrigesgade sammen med hjemmeværnet, så marchen med heste, borgere, musikere og H.C.A. skulpturen kan komme sikkert til havnen.

Vi har været lidt overvældet over opbakningen. Kan du byde ind med noget så sig endelig til. Happeningen har tilsyneladende skabt en forløsning under mottoet:

”Selv om det ser sort ud – kan vi da godt holde fest”
*****************


Ny tradition i Odense

Denne lidt muntre begravelseshappening bliver forhåbentlig en begyndelse på en ny Odense tradition, en slags folkefest over tilværelsens ulidelige lethed.

Hvert år på digterens fødselsdag, d.2. april vil vi grave ham op under en genopstandelsesfest. Første gang d.2.april 2012. Derefter bliver skulpturen kørt rundt i Odense, så han kan se om der er sket noget nyt i byen, hvorefter der bliver en ny begravelsesmarch ned til hullet i havnen.

*****************


Hvorfor gå med i begravelsesmarch?

Der kan være mange grunde til at gå med i denne happening, f.eks.:

- træthed af bureaukrati eller politikere

- almindelig nysgerrighed

- træthed af at der er gået koks i Fortællerbrønden

- hvis man bare er dødtræt af H.C.Andersen eller Fortællerbrønden og man derfor gerne ser både ham og projektet begravet

- eller hvis man bare gerne vil have en gratis gravøl og kunne prale overfor vennerne med, at man var med til at starte denne tradition

Uanset motiverne er alle velkomne.

*****************

Program for begravelseshappeningen.

Kl. 14.00: Lørdag d. 8. okt. 2011. Vi mødes på Flakhaven, hvor der vil være taler, hornmusik og et herrekor der synger vemodige sange.

Kl. 14.45: H.C.A. skulpturen løftes op på en vogn og marchen påbegyndes. Vi går i roligt begravelsesoptog ned til Odense Havn. Herrekoret synger og der spilles New Orleans begravelses musik.

Kl. 15.30: Optoget ankommer til Odense havn. H.C.A. hejses højt op i den store kran, hvor han svævende vil overvære begravelsestalen, koret synger mens skulpturen sænkes langsomt og højtidelig ned i graven, og skulpturen vil derefter skifte navn til ”Venter på bedre tider”.

Kl. 16.00: Galschiøt skænker gravøl og musikken spiller op.

Kl. 16.30: Begravelsen er overstået og vi forlader havnen i god ro og orden efterladende den undrende H. C. Andersen på havnen.

*****************

 

Min begrundelse for at begrave skulpturen

Efter 6 års arbejde har både jeg, kommunen og indsamlingskomiteen sat Fortællerbrønden i bero. Det er skuffende at visionen om at skabe en vandskulptur, der kunne illustrere alle H.C.Andersens eventyr foreløbig er kuldsejlet.

Der har ligget mange forhåbninger og der er brugt meget energi på dette projekt, så det kræver også en ordentlig begravelse. H.C.A. skulpturen på Flakhaven koster 1,5 million og jeg kunne måske have solgt den til en anden by. Men jeg synes at dens historie er tilknyttet Odense, og har derfor besluttet at den foreløbig skal være her, uanset om Odense vil have den eller ej.

Og hvem ved, måske kan det i virkeligheden blive starten på en ny turistattraktion i Odense, som oven i købet kan trække folk ned til den lidt mennesketomme havn.

*****************

 

Fortællerbrøndens historie er i sig selv en moderne H.C. Andersen historie 

- Først samlede borgerne penge ind.

- Derefter bevilligede byrådet enstemmigt 4 millioner og en lokal fond gav 2,5 millioner.

- Hvorefter byens administratorer blev sat til at finde en plads til det mageløse kunstværk.

- Så gik alt i stå i flere år, mens byens embedsmænd arbejdede.

- Så efter 2 år kom finanskrisen og den lokale fond gik ned pga. aktiespekulationer, og da de kloge politikere og deres embedsmænd ikke havde sørget for at få udbetalt de 2,5 millioner kroner, forsvandt de bare. 

- Men så opdagede kommunen, at de også manglede penge i kassen og tog 3 millioner fra skulpturkassen.

- Nu havde embedsmændene efter 4 år endelig fundet nogle pladser. Men! Nu var pengene væk, der var 2 millioner tilbage og skulpturen skulle decimeres til at kun at være en skygge af sig selv.

Desuden var kommunens forslag til pladser langt fra centrum og kunne derfor ikke honorere hverken indsamlingskomiteen, borgernes eller kunstnerens hensigter om, at lave en levende fortællertradition i byens centrum.

- Så blev hele projektet sat i bero august 2011.  

- Og så begravede kunstneren skulpturen i Odense havn.

*****************


Baggrund for det hele

Forhandlingerne med Odense kommune har haft et så grotesk forløb at videre drøftelser er nytteløse. Efter at politikerne og deres embedsmænd har trukket sagen ud i 6 år med tilhørende fondskrak og kommunale besparelser, har indsamlings-komiteen og Galschiøt sat sagen i bero.

Kommunen vil ikke høre tale om de placeringer Galschiøt har foreslået. Derimod har de peget på 4 perifere pladser langs Odense å og meddelt at det var et ultimativt krav at den skulle stå der - også selv om det lykkedes at samle alle pengene ind til at realisere den store skulptur.

Fortællerbrønden er en interaktiv skulptur der kun kan fungere i et byrum med mennesker og det er også det tusindvis af Odense-borgere og i sin tid, et enstemmigt byråd har givet penge til - så derfor er projektet sat i bero, indtil Odense kommune måske en dag vil være mere Fortællerbrønds-venlig..

Vi er ved at lave en samling af dokumenter og artikler på nettet og vil lave en større kronologi om det forunderlige forløb med Fortællerbrønden.
Se Der gik koks i Fortællerbrønden .  

Indsamlingskomiteen kan kontaktes ved: Hanne Nordentoft, tlf.: 6594 1617


 

 

  

Følg med på:    Galschiøt på Facebook  og   Follow Galschiøt on Twitter

Se tidlige: Infobreve                                       

Tilmelding til infoliste: skriv navn, by og land til Infolisten: aidoh@aidoh.dk

Kontakt til Galschiøts værksted:

Jens Galschiøt
Banevænget 22
5270 Odense N
Tlf.+45 6618 4058
Fax +45 6618 4158
Webside: http://www.aidoh.dk/
Email: aidoh@aidoh.dk

***************************************************

Afmelding af nyhedsbrev:

Vil du slettes af infolisten så tryk på "besvar" og skriv "Nej tak" i emne-boksen, så vil dit ønske straks blive imødekommet.

Men det er måske en tanke værd at denne mail ikke er dækkende for alt hvad vi sender ud. Emnerne er mangfoldige: arrangementer i galleriet, menneskerettigheder, verdens ubalance, kvinders og børns rettigheder, racisme, krig og fred, kunstdebat o.m.a.

Denne mail er sendt til !*EMAIL*!