Pressemeddelelse 16. januar 2005

Balanceakten til Indien

To kobberskulpturer balancerende på en ekstrem tynd 6 meter høj kulfibermast er på vej til FN konference i Indien. Skulpturerne er lavet i kobber af Jens Galschiøt og skal bruges som blikfang for den danske del af FNs tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Det er Øko-net´s leder Lars Myrthu-Nielsen der står bag den danske del af FN-kam­pagnen og det er også ham der vil opstille skulpturerne på kon­fe­rencen i Ahme­dabad i Indien, 18-20 januar, hvor der bl.a. disku­teres hvor­dan bæredyg­tig udvikling skal integreres i under­visningen. Vi må lære, hvis jorden skal bære er et af sloganerne for den danske kampag­ne, der vil eskalere efter Indi­en i møder, rock­koncer­ter og opstilling af skulpturer i det offentlige rum.

Den kontroversielle fynske billedhugger Jens Galschiøt står for den skulpturelle del af kampagnen. Skulpturerne fremstilles som menneskeskikkelser der laver en tilsyneladende umulig balance­akt på top­pen af en 5 til 15 meter høj og tynd kulfiberstang der placeres i det offent­lige rum. Nogle af skikkelserne vil være i perfekt ba­lan­ce, f.eks. ved at stå på hovedet eller på et ben på de lange stæn­ger. Andre vil være lige ved at miste balancen og falde ned.

Skulpturerne vil svaje frem og tilbage på toppen af master­ne og det vil se ud som om de konstant er i fare for at miste ba­lancen og falde ned eller at knække masten. Kulfiber­mate­ri­a­let vil imid­lertid rette sig op til lodret igen og være i balan­­ce, fortæl­ler Galschiøt og fortsætter: De menne­ske­lig­nende skulp­tu­rer på spidsen af stæn­ger­ne symbo­li­se­rer hårfin balance. Kommer de til at lave en lille uover­ve­jet bevæ­gel­se, falder de ned og slår sig ihjel. Kun ved konstant at kompen­sere for ubalancen kan de holde sig i balance på spid­sen af masten. Det er netop denne ’balance kontra ubalan­ce’ der er vigtig at integrere i uddan­nel­serne.

Det er Lars Myrthu-Nielsen der er initiativtager til at inddrage kunstnere i kampagnen. Mange vil måske ikke umiddelbart sætte skulpturerne i forbindelse med bæredygtig udvikling. Men de vil hos besku­e­ren ska­be bil­le­der og sæt­te tanker i gang, der senere når initiativet bliver mere kendt vil manifestere sig som større årvå­gen­­hed over for kam­pagnen om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, siger Myrthu-Nielsen der også var an­ker­mand bag sid­ste års mu­sik-cd Bære­klang hvor et stort an­tal dan­ske musi­ke­re, bl.a. Kim Larsen med­vir­ke­de.

For yderligere oplysninger:

Fotos kan rekvireres gratis hos kunstner Jens Galschiøt

 6618 4058 aidoh@aidoh.dk, internet www.aidoh.dk

Sekretariatsleder Lars Myrthu-Nielsen

6224 4324, lmn@eco-net.dk

Øko-net: www.eco-net.dk

Dansk Åbningskonference for FN-tiåret: www.ubu10.dk

Konferencen i Indien: www.ceeindia.org/esf/index.htm

Bæreklang: www.cdbu.dkRelevant documents
 • 02. ESF Conference, Ahmedabad, India, 18-20 January 2005 to the version of this document  
 • Balanceakten til Indien, pressemeddelelse 16. januar 2005 (PDF) to the version of this document  
 • Level Up

  2005-2014: Balancing Act - a Sculptural Manifestation on Sustainability
  Additional Information:
  Categories: 2005-2014: Balancing Act - a Sculptural Manifestation on Sustainability | Happenings and Art Installations | 2005: International projects | 2009: Seven Meters | Activities related to environment and climate
  Themes: Ecology - sustainable development | Schools involved
  Type: Press releases
  Dates: 2005 | 18th January 2005 | 10th March 2005 | 11th March 2005
  Locations: Christiansborg (Parliament), Copenhagen, Denmark | Vartov, Copenhagen, Denmark | ESF Conference, Ahmedamad, India
  Co-operators and Helpers: CEE - Centre for Environment Education, India
  Partners: Øko-net
  Related Persons and Entities: UN (United Nations) | UNESCO