Pressemeddelelse – 09.11.10

 

Anbefaling: hold løfte og vis handling

 

Danske miljø- og udviklingsorganisationer fra 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling - kommer med en række anbefalinger om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) til regeringen og folketinget, om initiativer i den sidste halvdel af FN-tiåret.

Anbefalingerne kommer i anledningen af at FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014) i 2010 er halvvejs. Tiåret blev vedtaget som en udløber af FN-verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 2002. Erfaringerne viste dengang, at arbejdet med en bæredygtig udvikling ikke kan lykkes uden en kraftig intensivering af uddannelse for bæredygtig udvikling. En indsats hvor handlingskompetencer er vigtige, og der derfor lægges vægt på samspillet mellem teoretiske kundskaber, praktiske færdigheder og værdiprioriteringer og holdninger. Uden en sådan indsats kan vi ikke nå frem til en bæredygtig udvikling, hvor kommende generationer har samme muligheder som os.

FN-tiåret blev besluttet i 2002, ved FN’s generalforsamling, og indeholder, ud over et bredt spekter af aktiviteter i forskellige lande og på forskellige niveauer, også konkrete aktiviteter, som hvert deltagende land skal gennemføre. 

Danmark har tilsluttet sig tiåret, bl.a. via UNECEs (FN’s økonomiske kommission for Europa) strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, der blev vedtaget ved høj-niveau mødet i Vilnius mellem uddannelses- og miljøministre den 23. marts 2005.  Regeringen fremlagde i slutningen af 2008 en dansk strategi for tiåret, men ellers har det ind til nu været meget begrænset med konkrete initiativer i Danmark i forbindelse med tiåret.

92-gruppen mener, at der er behov for en alvorlig opprioritering af den danske indsats i forbindelse med tiåret, og har i den forbindelse udarbejdet følgende anbefalinger til den danske regering, Folketinget og andre beslutningstagere.

De 7 anbefalinger er:

1. En national handlingsplan skal lanceres nu! (HOLD LØFTER)

2. Staten skal gå foran! (VISE AT DET ER ALVOR)

3. Bæredygtig udvikling er god økonomi – sæt penge af! (LANGSIGTET INVESTERING)

4. Et folkeoplysningsprogram for bæredygtig udvikling! (OPLYSNING OG DELTAGELSE)

5. UBU-uddannelse for alle – på hele kloden! (GLOBALT PERSPEKTIV)

6. Styrk det nordiske samarbejde! (SAMARBEJDE)

7. FN-tiåret er en start! (VEDVARENDE INDSATS)

Anbefalingerne præsenteres ved en halvvejskonference på Christiansborg i Fællessalen onsdag d. 10. november kl. 12-17.

Titlen på konferencen er:

Uddannelse for en nødvendig bæredygtig omstilling – hvad skal Danmark gøre?

 

Anbefalingerne med uddybende beskrivelse og programmet for konferencen er vedhæftet i pdf-format.

 

Yderligere oplysninger hos:

Lars Myrthu-Nielsen, sekretariatsleder, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis / Øko-net: mobil tlf.: 4073 4324

Øko-net er medlem af paraplyorganisationen “92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling” der har 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer som medlem.

 

Troels Dam Christensen, koordinator, 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling: 3524 5090