INVITATION
 
I anledning af udgivelsen af "Uddannelse for bæredygtig udvikling -
strategi for FN's tiår 2005 - 2014" inviterer Undervisningsministeriet til
et arrangement onsdag den 4. marts 2009 kl. 13 - 16.30. Mødet starter på
Christiansborg Slotsplads, hvor der vil være officiel opsætning og
fernisering af Balanceakten, den første af 10 skulpturer, der symboliserer
Uddannelse for bæredygtig udvikling. Derefter fortsættes arrangementet på
Borups Højskole.
 
Program med information om arrangementets indhold kan findes i vedhæftede
fil. (See attached file: UBU program 4k.pdf)
 
Tilmelding bedes foretaget senest tirsdag den 24. februar 2009 via dette
link: http://www.service.uvm.dk/tilmelding/ubu.nsf/doc?openform
 
Publikationen, der præsenterer Undervisningsministeriets strategi for,
hvordan den danske uddannelsessektor kan bidrage til realiseringen af FN’s
tiår for uddannelse for bæredygtig udvikling, findes på dette link:
http://pub.uvm.dk/2008/ubustrategi/hel.html
 
Yderligere informationer om Balanceakten findes på dette link:
http://www.balanceakten.dk/index.php?lang=dk
 
 
Undervisningsministeriet
Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde
Den danske UNESCO-nationalkommission
 
Frederiksholms Kanal 26. DK-1220 København K.
Telefon (+45) 3392 5216. E-mail: UNESCO@uvm.dk