Pressemeddelelse søndag den 10. april

Død ko på Rådhuspladsen

En fynsk ko har måttet lade livet og en større armada af skulpturer er læsset på lastbiler for at ind­ta­ge Københavns rådhusplads. Kunstneren Jens Galschiøt deltager i den inter­nationale handels­kam­pagne ’Global Week of Action’ med skulpturmanifestationer fra onsdag den 13. til mandag den 18. april.

Netværket for Retfærdig Verdenshandel der har inviteret den kontroversielle kunstner til hoved­sta­den, vil med forskellige møder, koncerter og aktioner sætte fokus på de uretfærdige internationale handels­reg­ler, der forhindrer udviklingslandene i at træde ind på verdensmarkedet og dermed få mulighed for at ska­be en bære­dygtig økonomisk udvikling. Der er meldt om aktioner i 80 lande i forbindelse med kampag­nen.

Skulpturmanifestationerne starter onsdag den 13. april under koncerten med Blue Foundation, Power­solo, Al Agami & Caroline Henderson, Ibrahim Electric m.fl. kl. 16. Galschiøt vil bruge sin hær af Hun­ger­drenge i kobber, to kæmpemasker og en et ton tung kæmpekvinde (Justitia) der sidder på skuld­re­ne af en ud­hungret afrikansk mand som hejses 9 meter op over Rådhuspladsen som scenografi til koncerten. Skulp­tu­rer­ne illu­strerer ubalancen i verdenshandlen og er før blevet brugt ved større manifestationer i både Paris og London.

Torsdag: Galschiøt lader kæmpekvinden i kobber, der passende hedder Survival of the Fattest stå på Råd­hus­pladsen til mandag på nogle 3 meter høje græske søjler, så hun kan skue ud over de undrende køben­hav­nere, som måske vil genkende sig selv i den selvretfærdige skulptur der netop er lavet for at sætte fokus på den vestlige verdens hykleri omkring verdens­handlen. På søjlerne vil der være påsat en tekst som lyder: Jeg sider på ryggen af en mand, han er ved at segne under byrden. Jeg vil gøre alt for at hjælpe ham, undtagen at stige ned fra hans ryg, således talte Justitia (vestlig retfærdighedsgudinde).

Fredag eftermiddag kl. ca. 13 kommer Galschiøt igen til Rådhuspladsen for at stille en 8 meter høj vægt op. På den ene af vægtens arme vil han hæn­ge den døde ko op i benene og på den anden arm hænges et antal negre (i kobber) op. Skulpturen vil vise det groteske i at hver ko i EU mod­ta­ger 800 US dollars i til­skud for at undgå at de fattige lande skal sælge deres landbrugsvarer på det europæiske marked. De rige landes samlede land­brugsstøtte er på 1980 mia. kr. om året. Det er mere end 5 gange så meget som den vestlige verdens samlede u-landsbistand og koster hver dansk familie 10.600 kr. om året. En grotesk situation der fastholder og uddyber ubalancen i verden, fortæller Galschiøt om sit kunst­værk. Både vægt, ko og negre vil blive stående på Rådhuspladsen indtil mandag.

Fotos og yderligere info: www.aifoh.dk/?categoryID=124 (vil blive løbende opdateret)

Kontakt: Jens Galschiøt, tlf. 6618 4058, mobil 4044 7058

Mail aidoh@aidoh.dk, Internet www.aidoh.dk

Netværket for Retfærdig Verdenshandel: www.handelskampagne.dk

Kontakt: Helle Løvstø Severinsen, tlf. 3022 0318, hls@ms.dk

og Joes Mikkel Christensen, tlf. 2890 8244, jchristensen@ms.dk

Global Week of Action: www.april2005.org


Baggrund om Netværket for Retfærdig Verdenshandel

De involverede danske organisationer i  netværket er: 3F, Arbejderbevægelsens Internationale Forum, ATTAC, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Det Økologiske Råd, Fair Trade Import, Folkekirkens Nødhjælp, Ibis, K.U.L.U., Malerforbundet, Max Havelaar Fonden, Mellemamerika Komiteen (MAK), Mellemfolkeligt Samvir­ke, Radikale Ungdom, SF’s Ungdom.Relevant documents
 • 2005.04.11: Dead Cow and Starving Africans in Danish Capital (PDF) to the version of this document  to the version of this document  
 • 2005.04.13: The concert on the Town Hall sq. in Copenhagen to the version of this document  
 • European Social Forum, Paris 2003 to the version of this document  
 • European Social Forum, London 2004 to the version of this document  
 • new-struct/Happenings-and-Projects/Happenings/Global-Week-of-Action/Pressemeddelelse-15-04-2005.htm

  Level Up

  Next

  2005: Global Week of Action 2005.04.15: Død ko ophængt på Rådhuspladsen to the Danish version of this document  
  Additional Information:
  Categories: 2005: Global Week of Action | Happenings and Art Installations | 2005: International projects
  Themes: Globalisation | Imbalanced wealth distribution | World trade
  Sculptures: Survival of the Fattest
  Type: Press releases
  Dates: 13th April 2005 | 15th April 2005
  Locations: Town hall square, Copenhagen, Denmark
  Co-operators and Helpers: Global Week of Action | Netværket for Retfærdig Verdenshandel