Svar fra de danske kunstmuseer

Alle disse 46 kunstmuseer museer har den 23. marts 2013, fået et brev med orientering og tilbud om udstilling af Fundamentalism skulpturen. Den 15. april blev der sendt en rykker med e-mail.

Galschiøt har valgt at sende til disse 46 fordi det er de toneangivende museer i Danmark - Der er en del af disse museer der pga. pladsforhold eller museets specielle karakter ikke er velegnet til at udstille skulpturen, men han har alligevel valgt at sende materialet til dem for at give en orientering om projektet.

Han har ydermere sendt et brev til folketingets medlemmer for at orientere dem om dels Fundamentalism skulpturen og dels besværet med at finde et kunstmuseum der vil udstille hans Fundamentalism projekt.

Museerne er oplistet i alfabetisk rækkefølge og vi har indsat de venlige svar fra dem., der desværre alle indeholder et afslag om udstilling


Arken Museum for Moderne Kunst

Aros, Aarhus kunstmuseum

Har ikke svaret

Bornholms kunstmuseum

Kære Jens Galschiøt.

Tak for dit brev og mail.

Vi hilste på hinanden til folkemødet sidste år.

Desværre må vi afslå dit tilbud om en udstilling.

Iflg. vores fundats skal de udstillinger vi viser have relation til Bornholm, dels er vores udstillingsprogram allerede fyldt op langt hen i 2015.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Kærulf Møller

Museumsdirektør

 

BORNHOLMS KUNSTMUSEUM

Otto Bruuns Plads 1,

DK - 3760 Gudhjem.

 

Charlottenlund Udstillingsbygning

Har ikke svaret

C.H. Pedersen og E. Alfelts museum

Kære Jens Galschiøt

Museet er et kunstnermuseum med en stor samling af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts værker. Vi udstiller primært værker fra den faste samling. Når vi viser særudstillinger med kunstnere 'udefra',  er det med kunstnere som kommer fra kredsen i og omkring Cobra eller kunstnere som på en eller anden måde kan relateres til museet, dets samling og historie.

Vi er af ovenstående grunder derfor ikke interesseret i at udstille din kunstinstallation. Vi ønsker dig held og lykke med projektet.

Venlig hilsen

Carl-Henning Pedersen
& Else Alfelt Museum

Davids samling

Kære Jens Galschiøt,

Havde ikke opfattet at din henvendelse krævede et svar.

Dit projekt er desværre ikke noget for os. Vi beskæftiger os ikke med nutidskunst i Davids Samling.

Tak for henvendelsen

Venlig hilsen

Kjeld von Folsach  Museumsdirektør

 

Den Hirschsprungske samling

Kære Jens Galschiøt,

 Mange tak for din henvendelse vedr. de udstillingsplaner i forbindelse med værket Fundamentalism.

Da vi forventer at der skal igangsættes et større bygningsmæssigt arbejde her på museet i 2014 har vi ikke mulighed for at indgå i den planlagte udstilling.

Beklager

Venlige hilsner

 Marianne Saabye

Museumsdirektør

Den Hirschsprungske Samling

Stockholmsgade 20

2100 København Ø

 

Esbjerg kunstmuseum

Har ikke svaret

 

Fuglsang kunstmuseum Flintinge

Kære Jens Galschiøt,

Mange tak for dit venlige brev med tilbud om visning af kunstinstallationen Fundamentalism. På vegne af museumsdirektør Anne Højer Petersen skal jeg viderebringe det svar, at vi desværre ikke har mulighed for at indgå i projektet, da det ligger for fjernt i forhold til museets udstillings- og samlingsprofil jf. Vi håber, at du får mulighed for at realisere det i andet regi.  

Med venlig hilsen | Yours sincerely

Gertrud Oelsner

Museumsinspektør | Curator

 Fuglsang Kunstmuseum | Nystedvej 71 | DK-4891 Toreby L

 

Fyns Kunstmuseum

Kære Jens Galschiøt.

mange tak for dit udstillingsmateriale, som ganske rigtigt ligger på mit bord og venter på et svar. (Er forskningsfrikøbt, så der er lidt forsinkelse på besvarelser).

Vi er jo på vej ind i fusionens afgørende fase, idet vi sammen med fotomuseet og kunsthallen på Brandts får ny direktør pr. 1.5. og fusionen gennemføres endeligt fra 1.7. - 31.12. 2013.

Vi lægger ikke udstilllingsplaner for FKM og det nye sted, da vi sammen skal sætte den fremtidige kunstfaglige kurs med den nye direktør.

Jeg bliver derfor nødt til at bringe din og andre tilbud om udstillinger med i den sammenhæng og drøfte det med de nye kolleger på Brandts også.

Jeg beklager virkelig meget, at jeg ikke kan give dig et mere klart svar lige nu, men det er jo

en lidt usædvanlig situation at befinde sig i.

Bedste hilsner

Gertrud

GERTRUD HVIDBERG-HANSEN
OVERINSPEKTØR / KUNST // CURATOR / ART

ODENSE BYS MUSEER / OVERGADE 48 / DK 5000 ODENSE C. / MUSEUM.ODENSE.DK

Fåborg museum for Malerkunst

Har ikke svaret

 

HEART Herning kunstmuseum

HEART har været meget positiv og indgik oprindeligt en aftale om at udstille skulptere, men måtte trække sig fra udstillingen,  da de skulle skære ned pga økonomiske problemer.

Kære Jens Galschiøt

 

Vi har jo været i dialog tidligere og forholdene har ikke ændret sig.

HEART kan ikke påtage sig opgaven at vise, formidle og kommunikere

Fundamentalism.

Jeg ønsker dig held og lykke, dit store arbejde fortjener at få opmærksomhed !

 

Venlig hilsen

 

Holger Reenberg

 

Horsens kunstmuseum

Har ikke svaret

 

J.F. Willumsens Museet

Kære Jens Galschiøt,

vi har nu ikke modtaget noget brev fra dig på Herregården Odden. Desværre er vi ikke i stand til at reflektere på forslaget, Odden er ikke et anerkendt museum, stedet drives med et helt minimalt budget  og takket være frivilige. Der er derfor heller ikke vekslende udstillinger, alene Willumsen-samlingen vises permanent.

 Med venlig hilsen

 Troels Andersen

 

Johannes Larsen Museet

Har ikke svaret

 

Kastrupgårdsamlingen

Kære Jens Galschiøt.

Vi har nu haft dit udstillingsforslag oppe i bestyrelsen. Men jeg må desværre meddele dig, at det ikke fandt genklang. Derfor må jeg meddele dig at det desværre ikke kan vises på Kastrupgårdsamlingen. Skal jeg returnere dit materiale, eller kan jeg lægge det i vores arkiv til eventuelt senere brug?

Hilsen                                            

Inge Dybbro

Kastrupgårdsamlingen

 

Kunstmuseet Trapholt

Har ikke svaret

 

Kunsten Museum of Modern art Aalborg

Har ikke svaret

 

Køs Museum for kunst i Det Offentlige Rum

Har ikke svaret

 

Louisiana Museum for Moderne Kunst

Kære Jens Galschiøt

Mange tak for din henvendelse om dit nye store værk Fundamentalism, som vi har set på i dag.

Vi ser ikke projektet på Louisiana, men ønsker dig held og lykke med færdiggørelsen – noget af en kraftpræstation – og udstillingen af installationen andetsteds.

Bedste hilsner,

Tine Colstrup

 

Tine Colstrup
Museumsinspektør | Curator

http://www.louisiana.dk/img/standard.jpg

 

Museet for Religiøs knust

MUS E E T FOR R E L IGIØS KUNS T

S T R A N D V E J E N 1 3 , D K - 7 6 2 0 L E M V I G

T L F 9 7 8 1 0 3 7 1 – F A X 9 7 8 1 0 0 6 7

WWW. M F R K . D K

Lemvig, den 16. april 2013

 

Kære Jens Galschiøt,

Tak for din henvendelse til museet vedr. dine værker.

Vi får rigtigt mange henvendelser, og alle bliver læst. Hvis et samarbejde

bliver relevant, vil vi vende tilbage, og derfor har vi tilladt os at gemme

din henvendelse og evt.medsendte materiale.

Med venlig hilsen                                

Museet for Religiøs Kunst

Gerd Rathje

museumsleder

Museet for samtidskunst palæet

Har ikke svaret

 

Museum Salling, Skive kunstmuseum

Har ikke svaret

 

Museerne Vordingborg, Gåsetårnet

Har ikke svaret

 

Museum Sønderjylland, Kunstmuseet i Tønder

Har ikke svaret

 

 Nivaagaards Malerisamling

Har ikke svaret

 

Ny Carlsberg Glyptotek

Har ikke svaret

 

Ordrupgaard

Kære Jens Galschiøt,

Mange tak for dit brev vedrørende din kunstinstallation Fundamentalism.

Desværre har Ordrupgaard ikke mulighed for at udstille installationen, da vores program er fuldt. Men jeg ønsker dig held og lykke med det videre arbejde med projektet.

 Vi takker mange gange for din interesse for museet.

 De bedste hilsner

 Anne-Birgitte Fonsmark

 

Randers kunstmuseum

Har ikke svaret

 

Ribe kunstmuseum

Har ikke svaret

Rudolph Tegners museum

Har ikke svaret

 

Silkeborg kunstmuseum

Har ikke svaret

 

Skagens museum

Kære Jens,

Tak for fremsendte – både pr mail og pr post, som jeg har kigget på.

Det har ikke interesse for Skagens Museum, at indgå i et udstillingssamarbejde.

Held og lykke med projektet.

 Kh Lisette

 Lisette Vind Ebbesen
Direktør
SKAGENS MUSEUM
Brøndumsvej 4

DK- 9990 Skagen

 

Statens Museum for kunst

Har ikke svaret

Thorvaldsens museum

Vejen kunstmuseum

Har ikke svaret

 

Vejle kunstmuseum

Har ikke svaret

 

Vendsyssel kunstmuseum

Kære Jens Galschiøt
Tak for fremsendte brev og mail og din forespørgsel om udstilling.
Desværre har vi ikke mulighed for at realisere projektet her på kunstmuseet. Vi har lagt udstillingsplaner langt frem i tiden og har derudover mange projekter på bedding.
Venlig hilsen Sine Kildeberg  


Sine Kildeberg

Museumsdirektør

Vendsyssel Kunstmuseum

P. Nørkjærs Plads 15

DK-9800 Hjørring

 

Århus kunstbygning

Kære Jens Galschiøt

Tak for din mail. Jeg var leder af Århus Kunstbygning fra 1986 til den blev til en selvejende institution i 2006. Århus Kunstbygning hedder nu Kunsthal Århus på www.kunsthalaarhus.dk hvor du også kan se hvem og hvor du skal søge. Du må dog vide, at institutionen er i forandring. Hele bestyrelsen er lige blevet udskiftet – og den nye bestyrelse havde sit første møde i går. Direktøren Joasia blev fyret af den gamle bestyrelse, så hvad der sker nu – det ved ingen.....

Gode hilsner fra

 

Helen Lykke-Møller