The Danish Society for A Living Sea

LANDSFORENINGEN LEVENDE HAV

 

Pressemeddelelse:

 

En flygtningebåd med 75 flygtninge

om bord anløber Kolding

Den lægger til kaj fredag den 20. september og bliver der weekenden over

 

 

Nej, det er ikke en virkelig flygtningebåd, men en kunstbegivenhed, der skal mane til eftertanke. De mange flygtninge om bord er kobberskulpturer fremstillet af Odense kunstneren, Jens Galschiøt, og denne kunstbegivenhed er et resultat af et samarbejde mellem Landsforeningen Levende Hav og Jens Galschiøt. Det drejer sig om de mange flygtninge, der opholder sig i Europa eller flygtninge, som banker på Europas dør. Det er mennesker, som befinder sig i en uforskyldt, ekstremt ulykkelig og presset situation.

Målet med ”Flygtningebåden Anton” er at gøre situationen nærværende for den danske befolkning. Vi ønsker at skabe en dialog om dette alvorlige og påtrængende emne. Vi ønsker, at almindelige mennesker skal forlange af vore politikere, at de skal møde flygtningeproblemet i Europa med humanisme, menneskeværdighed og forståelse. Og desuden bør vi alle påvirke Europas politikere til ikke at opsætte hegn og holde de rigtige flygtningebåde borte fra strandene i Sydeuropa, men til at handle konstruktivt angående at forebygge årsagerne til de stigende flygtningestrømme. Disse mennesker flygter ikke for sjov, men af yderste nød. De gør det pga. krige, religiøs ekstremisme, kampe om stadig knappere resurser og som følge af de menneskeskabte klimaændringer. 

 

Oplev en flygtnings rejse til Europa på egen krop! Kom forbi havnen i Kolding lørdag den 21. september mellem kl. 11-16. Her kan du møde DFUNK Outreach, der er en del af Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk. De vil fortælle om flygtninges forhold i Europa og du vil have mulighed for at prøve asylspillet, som tager dig med på en flygtninges rejse til Europa.

 

Besøget i Kolding er betalt af Europa-nævnet og Udvalget for Kultur og Fritid i Kolding. Besætningen på Anton stiller gratis sin arbejdskraft til rådighed.

 

Yderligere oplysninger: skipper Knud Andersen på 2048 7421

www.levende-hav.dk - llh@levende-hav.dk - Formand: knud@levende-hav.dk