Rio de Janeiro, Brasilien den 19. juni kl. 22.00/20. juni kl. 03.00 dansk tid

Danske NGO’er: Dybt skuffende aftale på Rio+20 – Helle Thorning må følge op

Danske NGO’er, der deltager i Rio+20 konfencen om bæredygtig udvikling i Brasilien, er dybt skuffede over den aftale, der kom ud af topmødet mandag.


”Aftalen er langt fra det, der er nødvendig. Den er fyldt med fine ord og uforpligtende snak, men meget lidt konkret handling”, udtaler Troels Dam Christensen, koordinator for 92-gruppen af danske udviklings- og miljø-organisationer. ”Verdens lande har ganske simpelt ikke vist den nødvendige politiske vilje til at løse de miljø- og udviklingsproblemer, vi står over for på globalt plan”.


Et af de områder hvor der ikke er kommet tilstrækkelige beslutninger, er på landbrug og fødevaresikkerhed. ”Rio+20 er en enestående mulighed for at sætte gang i omlægningen til et bæredygtigt landbrug, som kan brødføde den sultne milliard og sikre småbønder og kvinder deres ret til mad”, siger Kirsten Hjørnholm Sørensen, Mellemfolkeligt Samvirke. ”Men topmødet har på det groveste overset den syvendedel af verdens befolkning, som hver dag går sultne i seng, ved ikke at sætte mere konkrete mål på området”.


Det er heller ikke lykkedes at sætte nye mål for hvornår, en bæredygtig udnyttelse af verdens skove, ferskvands- og havområder skal være nået. Skovene har været voldsomt underprioriteret i forhandlingerne på trods af, at de udgør livsgrundlag for op mod 1,6 mia. overvejende fattige mennesker og er afgørende for klodens biologiske mangfoldighed og klima.  


 “Der kommer intet nyt fra Rio+20 topmødet, som vil stoppe den globale rydning af skovene”, siger Nanna Brendholdt Thomsen, fra organisationen Verdens Skove. ’’Ikke engang et mål for hvornår fældningen af vigtige skovområder skal være stoppet, han man kunnet blive enige om’’.

Der var på forhånd håb om, at topmødet ville beslutte at udfase den omfattende statsstøtte til fossile energikilder som kul og olie, der ødelægger klodens klima. Men den endelige tekst er meget svag.


”Det er dybt problematisk, at verdens ledere ikke griber muligheden for at gøre noget ved kernen til mange af vores klimamæssige problemer’’, siger Marianne Werth, WWF Verdensnaturfonden. ”Det vil være en ubestridt win-win situation for miljøet og økonomien at udfase denne statsstøtte og i stedet bruge de mange penge til vedvarende energiløsninger”.


De danske NGO’er ser også positive elementer fra topmødet, herunder beslutningen om at igangsatte en proces frem mod globale bæredygtighedsmål. ”Vi er glade for beslutningen om at udvikle globale bæredygtighedsmål. Her bliver det blandt andet afgørende, at holde de rige landes regeringer fast på, at ændre deres egne ubæredygtige politikker, der har negative konsekvenser for verdens fattigste", siger Torleif Jonasson fra FN-forbundet.


Selv om topmøde-teksten nu ser ud til at være besluttet, mener de danske NGO’er, at Danmark må fortsætte presset for konkrete resultater på topmødet. ”De næste dage deltager mere end 100 statsledere, herunder Helle Thorning-Schmidt i topmødet. Det er en kolossal politisk beslutningskraft”, siger Troels Dam Christensen. ”Danmark og den danske statsminister må her gå forrest for at skabe nye alliancer og konkrete resultater for bæredygtig udvikling ud over den utilstrækkelige topmødeaftale”.  For yderligere information kontakt:

Troels Dam Christensen, koordinator, 92-gruppen, mobil +45 21 72 79 57, tdc@92grp.dk, lokal mobil +55 (21) 80 76 02 15

Kirsten Hjørnholm Sørensen, Mellemfolkeligt Samvirke, +45 21 78 30 78, kis@ms.dk, lokal mobil +55 (21) 74 80 63 99

Nanna Brendholdt Thomsen, Verdens Skove, +45 30 24 09 20, nbt@verdensskove.org, lokal mobil +55 (21) 80 76 07 32

Marianne Werth, WWF Verdensnaturfonden,+45 20 29 18 36, m.werth@wwf.dk, lokal mobil +55 (61) 83 34 61 25

Torleif Jonasson, FN-forbundet, +45 24 94 90 06, tjo@fnforbundet.dk, lokal mobil +55 (21) 85 49 94 52

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er et netværk af 22 danske udviklings- og miljø-organisationer, se www.92grp.dk