Organisation og navn

Titel / Funktion

Datoer i Rio

Mail

Tlf. DK

AIDOH (www.aidoh.dk/Rio)

 

 

 

 

Jens Galschiøt

Kunstner, projektleder

18-24/6

aidoh@aidoh.dk

4044 7058

Lasse Markus

Projektleder - Rio

27/5 - juli

Lasse@markus.dk

6170 3083

Niels Madsen

Leder af kamerahold

11-24/6

nillermadsen@mail.tele.dk

4021 5415

Dorte Laursen

Kamera og div

11-24/6

dotlaursen@hotmail.com

2142 0436

Sofus Ninja Markus

Medarbejder

11/6 - juli

Sofus@markus.dk

 

Mette Grøndahl Hansen

Projektleder - Folkemødet

  ---

megrha@ruc.dk

2232 5226

Knud Andersen

Folkemødet (www.levende-hav.dk)

   ---

llh@levende-hav.dk

2048 7421

 

 

 

 

 

Øko-net (www.eco-net.dk med 92gruppen og AIDOH)

 

 

 

 

Lars Myrthu-Nielsen

Leder af Øko-net

11/6-juli

lmn@eco-net.dk