Til minde om Szeto Wah

- demokratiforkæmper fra Hongkong

Der har netop været afholdt en række større offentlige mindehøjtideligheder i Hongkong. Tusindvis af kinesere har deltaget for at ære og mindes digteren, parlamentsmedlemmet og demokrati­forkæm­peren Szeto Wah der døde den 2. januar. Mange kinesiske dissidenter har forsøgt at komme til Hongkong for at deltage i mindehøjtideligheden, men desværre har Kina nu fået så stor indflydelse i området, der har fået lovet selvstyre, at mange rejser forgæves og er blevet afvist i lufthavnen.

Også inden for europæiske kunst- og græsrodsbevægelser har Szeto Wah trukket sine spor. Det var Szeto Wah der i egenskab af formand for The Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China modtog den danske kunstner Jens Galschiøts 8 meter høje Skam­støtte­skulptur der blev opstillet i Hongkong i 1997 som et permanent mindesmærke for Tienanmen-massakren i Beijing 1989. Skulpturen er desuden blevet symbolet på at ytringsfriheden og menne­ske­rettighederne i Hongkong er truet på grund af den kinesiske overtagelse af Hongkong i ’97. Skulpturopstillingen har skabt så stor vrede i Beijing af den danske kunstner er sortlistet i Kina og flere gange er blevet afvist i Hongkong på trods af aftale om visumfri indrejse for europæere. Dette er også baggrunden for at Jens Galschiøt ikke kan deltage i mindehøj­tidelig­hederne for Szeto Wah. Det er i øvrigt Szeto Wah der har givet både ’Skamstøtten’ og dens ophavsmand Jens Galschiøt deres kinesiske navne.

Jens Galschiøt og hans søn Lasse Galschiøt udtaler i forbindelse med begravelsen den 29. januar

”Vi havde æren af at arbejde sammen med Szeto Wah ved flere lejligheder. Vi oplevede hans evner til at mestre symbolernes sprog og bruge kreativitet til at skabe debat og interesse for kampen for et mere humanistisk samfund.

For eksempel forstod han at bruge den vestlige kunst, i form af Skamstøtten, til at internationalisere kampen for et demokratisk Hongkong og fastholde at Beijing ikke har ret til at indskrænke ytringsfriheden i Hongkong. Og da vi under en kunsthappening ’TheColorOrange’ der skulle sætte fokus på menneskerettighedssituationen i Kina under OL i 2008 blev nægtet adgang til Hongkong var han i stand til at vende nederlag til sejr ved sammen med andre demokratiforkæmpere selv at male Skamstøtte orange og derved gøre opmærksom på den manglende ytringsfrihed i landet.

Vi vil huske Szeto Wah som en ven og fælle i kampen for en mere humanistisk verden.

Kampen er langt fra vundet, men alverdens fortalere for en mere human verden, vil mindes Szeto Wah med ære og respekt. Og hans visioner og brug af symbolsprog vil være en evig kilde til inspiration for os der fortsætter kampen.

Szeto Wah’s minde vil være kilde til inspiration for kommende generationer af demokratiforkæmpere.

Jens Galschiøt, billedhugger, Danmark og

Lasse Galschiøt Markus, organisator og kommunikationsmedarbejder

 

 

Info/kontakt:

Kontakt og info om Jens Galschiøt: www.aidoh.dk, tlf. + 45 6618 4058, aidoh@aidoh.dk 

Kontakt: Lasse Markus: +45 6170 3083, lasse@markus.dk

Info/foto om Szeto Wah: Vi har samlet en lang række links og foto på: http://www.aidoh.dk/Szeto

Info: Om kunsthappeningen i forbindelse med OL i Kina TheColorOrange, http://www.thecolororange.net/uk/

Info : Om Skamstøtte skulpturen, http://www.aidoh.dk/?categoryID=62

Info: om The Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China      http://www.alliance.org.hk/english/index.html

Info omkring Tiananmen Massakren: http://en.wikipedia.org/wiki/Tiananmen_Square_protests_of_1989

Info og dokumentation: omkring Tiananmen Massakren: http://www.aidoh.dk/4June89