Læserbrev til Information, sendt 9. juni 2011

En pedantisk og uværdig benægtelse

Kristoffer Kræn (KK) bringer mandag den 5/6 under overskriften ”Myten, der ikke vil dø” en mildest talt relativistisk analyse af massakren på Den Himmelske Freds Plads; en massakre han direkte betegner som en myte, idet han ganske uden kritik og uden at inddrage andre synsvinkler viderebringer Clemens Stubbe Østergaards benægtelse af massakren.

Ganske vist nævner KK til sidst i artiklen at adskillige journalister har beskrevet, hvordan soldaterne gik til angreb på de studerende, men yderligere anføres ikke. Desuden bærer hele sprogbrugen præg af, at massakren ikke er andet end en medieskabt begivenhed. Formuleringer som: ”… dagen efter massakren skulle have fundet sted” mere end antyder at KK er afklaret i sin holdning. Artiklen er en nedrig relativering af den forfærdelige undertrykkelse af det kinesiske folk, der fandt sted for 22 år siden.

Hvor mange mennesker skal der skydes, før det kaldes en massakre?

Ordet ”massakre” betyder jf. Gyldendals ordbog: lemlæstelse eller drab af mange mennesker på én gang. Den perverse opfattelse, at 200-300 (Røde Kors mener dog omkring 2.600 døde, men Clemens Stubbe Østergaard ved nok bedre) menneskeliv ikke kan retfærdiggøre betegnelsen massakre, bunder muligvis i en opfattelse af, at kinesiske døde tæller mindre end europæiske døde da de er så mange flere mennesker i Kina. Den afstumpede trumf spiller Clemens Stubbe Østergaard da han anfører at det berømte billede hvor en enlig kineser trodsigt tilbageholder en kolonne af kampvogne først blev taget dagen efter massakren (af Østergaard betegnet ”episoden”), som om en massakre har et fastlagt begivenhedsvindue på maks. 24 timer.

Galschiøts værksted gennemfører hvert år en kampagne til verdens uddannelses-institutioner med titlen ”Giv de kinesiske studenter deres historie tilbage” hvor vi opfordrer til at man downloader de originale Tiananmen-dokumenter fra 1989, fra værksteds hjemmesider på engelsk og kinesisk. Når vi fra Danmark laver så stort et arbejde for at oplyse om denne historie, er det pinligt at en god dansk avis som Information bringer en uvederhæftig artikel der understøtter det kinesiske regimes fortælling om deres egen forbrydelse.

Dokumentation fra Tiananmen ’89 og bl.a. Roger Waters sang og video om massakren kan hentes på vores hjemmeside: www.aidoh.dk/4june89

 

Jens Galschiøt, billedhugger og skaber af monumentet ”The Pillar of Shame” i Hongkong der er et mindesmærke for Tiananmen-massakren.

Anders Myrhøj Jensen, folketingskandidat for SF i Vejle