Flygtningeskibet M/S ANTON

 

Set-up:

Da bådflygtningene nåede frem til Københavns Havn..

2012 – det år Danmark overtog formandskabet i EU ankom den første fiskekutter med afrikanske bådflygtninge i Københavns Havn. Oprindelig var målet med rejsen Malaga i det sydlige Spanien, men de omskiftelige og uforudsigelige vejrsystemer, der hærger kloden som følge af klimaforandringerne, førte af uforklarlige årsager M/S Anton og 70 fattige afrikanere til Danmark.

 

Flygtningeskibets fysiske tilstedeværelse og det faktum at Danmark har formandskabet i EU, tvinger danske politikere til at gå i dialog med sig selv og de organisationer, der ved noget om illegale fattigdomsflygtninge. EU fællesskabet kan ikke mere vende det blinde øje til, at det kun er de sydlige medlemslande, der alene bærer byrden af de mange desperate, der næsten dagligt prøver at komme illegalt ind i det forjættede EU.

 

Skipperen på M/S Anton inviterer til debat om konstruktive, bæredygtige løsninger ombord på Flygtningeskibet. Debatten transmitteres live på storskærme inde på kajen samtidig med at man kan følge med på internettet via Altinget.dk

 

Begivenheden får stor opmærksomhed i flere af de landsdækkende medier, og senere bliver en dokumentarfilm om den skelsættende begivenhed vist på lokale tv-stationer i det meste af landet.

 

Afvikles fredag den 16. december 2011.

 

 

 

Projektbeskrivelse:

 

Problem: Illegale fattigdomsflygtninge – et fælles europæisk problem.

 

Når Danmark overtager EU-formandskabet i 2012 er der mange og store udfordringer. En af dem der sandsynligvis ikke står og blinker øverst, når medierne første gang møder den nye formand, er spørgsmålet om hvor ansvaret er for de mange mest afrikanere, der illegalt prøver at nå ind i EU.

Af og til når der en historie frem til danske medier om at en lille åben båd med illegale flygtninge er druknet i Middelhavet, men det er ikke rigtig vores problem. Det er noget de må klare i Sydspanien, Italien og Grækenland, hvor de i forvejen kæmper med dårlig økonomi og stor arbejdsløshed.

 

De Radikale har prøvet at rejse en debat i Danmark om solidariske løsninger inden for EU-fællesskabet, ind til videre uden held. Men situationen i Nordafrika og grænsekonflikten mellem Italien og Frankrig har aktualiseret problemet, og da de Radikale nu er en del af regeringen, vil problemet sandsynligvis komme på den politiske dagsorden et i forbindelse med EU formandskabet.

 

Event:

2 timers direkte TV-maraton omkring bådflygtningene i Nyhavn

 

Da bådflygtningene nåede frem til Københavns Havn” skal være en debatskabende event hvor

Flygtningeskibet M/S Anton har den visuelle hovedrolle.

Flygtningeskibet er et samarbejde mellem landsforeningen Levende Hav, der bl.a. støtter fattige fiskersamfund i Østafrika, og billedhugger Jens Galschiøt som har skabt 70 skulpturer af flygtninge, der er monteret på fiskekutteren.

M/S Anton kaster anker i Københavns Havn. Her inviteres folketingsmedlemmer og EU-parlamentarikere ombord for sammen med Ngo’er der arbejder med problemstillingen, at diskutere

konstruktive og bæredygtige løsninger.

 

Debatten transmitteres live på storskærm inde på kajen, og kan samtidig følges på live på Internettet over www.altinget.dk . De medvirkende politikere skal dække politisk bredt og være fra første geled i deres partier.

 

NGO’erne skal være fra bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Mellemfolkeligt Samvirke.

 

Intervieweren er forfatteren Knud Vilby, tidligere formand for Mellemfolkeligt Samvirke og forfatter til flere bøger omkring fattigdomsproblematikken, flygtninge og verdens sociale ubalance.

 

 

Debatten brydes op med baggrundsreportager, dels egenproduktion, men også videoreportager fra den engelske dokumentargruppe Journeyman Pictures, der har fulgt fattige vestafrikanere, der prøver at nå frem til de Kanariske Øer i små overfyldte både der sejler på Atlanterhavet i flere døgn.

 

Da eventen finder sted i København skal der satses på dækning i landsdækkende medier, både de trykte og de elektroniske.

Der produceres en dokumentarfilm om projektet til visning på lokale tv-stationer.

 

Eventen afvikles fredag den 16. december imellem kl. 11.00 og kl. 13.00 2011.

 

Dokumentarfilm oplæg sendes på landsdækkende lokal-tv og i hovedstaden, Østjylland og Fyn i december 2011. 

 

Projektet har fået støtte fra Europanævnet i Danmark.