M/S Anton besøger Bornholm i forbindelse med Folkemødet 2011. Læs mere på www.levendehav.dk. Eller ring til skipper Knud Andersen på telefon 20 48 74 21

 

Flygtninge = affolkning

Flygtninge. Bådflygtninge forlader altid et sted og stedet affolkes. Tilbage bliver de svageste de gamle, kvinderne og børnene. M/S Anton flygtningeprojekt handler om dem, der flygter, men vi glemmer ikke dem, der bliver ladt tilbage. Nu er vi på Bornholm, og foruden vores udstillinger medbringer vi vore historier fra dansk fiskeri. Og de historier deler vi med befolkningen på Bornholm. Folk er ikke flygtet fra Bornholm, som vi ser det i den fattige verdens flygtningestrømme - men Bornholm affolkes.

Affolkningen. Siden 1990 er befolkningstallet faldet med 12 % og prognoserne frem til 2020 viser, at befolkningstallet vil falde med ca. 3000 (kilde: www.brk.dk). I 2020 vil Bornholms befolkning så være faldet med 25 %, siden dengang Bornholm var en af de helt store regioner i dansk fiskeri. I dag er der ca. 35 aktive fiskefartøjer tilbage i det bornholmske fiskeri; før var der flere hundrede. Før var der en stor bornholmsk fiskeriindustri, den er også forsvundet – fra Bornholm.

Bornholm. For fiskeriet i Østersøen er ikke slut, tværtimod er fiskeriet i fremgang. Torskefiskeriet er i så god stand, at det har fået det internationale blå MSC stempel. Fiskeriet er bæredygtigt og det blå mærke garanterer, at det er bæredygtigt i fremtiden. Der fanges altså mange fisk i Østersøen, men fiskeriet er forsvundet fra Bornholm. Og på det punkt ligner fiskeriets historie på Bornholm de historier vi kender fra Afrika. De fattige afrikanske landes korrupte regeringer og styrer sælger fiskekvoter og rettigheder til de internationale fiskerier, herunder EU. Og salget tvinger fiskerne på flugt, mod store byer og andre lande.

Afrika. Med rette forarges vi i Danmark og den vestlige verden, når de hører at korrupte regeringer i Afrika sælger deres fattige befolkningers historiske rettigheder og fjerner livsgrundlaget for millioner af mennesker. Men det er en forargelse, som den danske befolkning med større ret burde rette mod bl.a. den danske regering og dets myndigheder, som er med til at underminere det lokale fiskeri. Og det samme er faktisk sket i Danmark. I 2005 vedtog VKO, at kvoter og rettigheder skulle overdrages til de fås ejendom. Og konsekvenserne i de fiskeriafhængige kommuner, som f.eks. Bornholm, er meget værre end det værste man møder i Afrika. I løbet af blot fem år er dansk fiskeri blevet overtaget af store fartøjer og deres nyoprettede selskaber. De danske partsfiskere blev smidt i land og i dag kommer besætningerne fra Østeuropa, hvortil fiskeindustrien også er flyttet.

Forklaringen. Salget af dansk fiskeri og de tusinde af arbejdspladser i ”Udkantsdanmark” har samme årsag som afviklingen af de afrikanske fiskerier – de store penge. Den politiske magt i Danmark rottede sig sammen med den privatøkonomiske og de skabte det system, som i dag har affolket Bornholm og det danske fiskeri.

Løsningen: Et naturskånsomt, kystnært fiskeri, båret af fiskernes egne interesser og ansvar. Det kan virke som en fjern drøm i dag, men international kapital og statsstyret udsultning af lokale befolkninger, har aldrig løst verdens bæredygtighedsproblemer.