Bemærk:

 

Er du, din organisation eller by interesseret i at få besøg af flygtningeskibet eller være med på skibet, så kontakt Knud Andersen på 2048 7421. Han er koordinator op hele projektet og skipper på M/S Anton’.

Dette brev er udsendt af levende hav til en masse NGO’er under projektrådgivningen, men alle andre er også velkomne.

 

Venlig hilsen Jens Galschiøt, 1. juni 2010

 

Se beskrivelsen af hele projektet på www.aidoh.dk/Flygtningeskibet

 

******************************

                                 

 Norddjursland den 10. maj 2010

 

 

Til organisationer tilsluttet Projektrådgivningen.

                 Skrivelsen udsendes også til andre organisationer, som eventuelt kunne være have interesse i indholdet.

 

 

Landsforeningen Levende Hav, som også er medlem af Projektrådgivningen, vil som rigtig mange andre deltage i at realisere kampagnen omkring FNs fattigdomsbekæmpelsesmål. Kampagnen løber som bekendt af stabelen i eftersommeren.

 

I Levende Hav besluttede vi at forsøge at gøre noget ekstra. Vi fik en idé og drøftede den med kunstneren Jens Galschiøt. Levende Havs fartøj, kutteren Anton, skal på kunstnerisk vis omdannes til en flygtningebåd, som så skal anløbe havne rundt om i Danmark, som en del af den overordnede kampagne. Det forventes at blive en særdeles opsigtsvækkende begivenhed, hvor vi kommer frem. Vores ophold i havnene skal kombineres med opstilling af Levende Havs udstillingstelt og vores tidligere farverige fiskekøkken, som her vil tjene som oplysningsbod. I og udenfor teltet, som vil stå umiddelbart i nærheden af det eftertænksomhedsmanende flygtningefartøj, vil der være god plads til at præsentere dels det overordnede kampganetema og også forskellige medvirkende organisationers særlige indgangsvinkler til det fælles tema om 2015-målene.  

 

Det siger sig selv, at planerne er grundigt gennemdrøftede med såvel Projektrådgivningen som ledelsen af den overordnede kampagne. Vi kan oplyse, at vi fra Udenrigsministeriets oplysningsmidler har fået tilsagn om mere en halvdelen af de nødvendige midler til gennemførelse af planerne.

 

Vi regner med, at det bliver en slags ”sejlende karavane” for de Projektsrådgivningsorganisationer, som ønsker at stille sig bag. Levende Hav efterlyser med andre ord partnere, som kan styrke de lokale aktiviteter i hver enkelt havn ved fx at medvirke til at lave pr. og synliggørelse, ved at bidrage med materialer, stande eller udstillinger om jeres egne aktiviteter i forhold til de overordnede 2015-mål og den fælles kampagne og måske ved at stå for lokale events, som kan understøtte arrangementet og skabe mere opmærksomhed om kampagnen. I vil også få mulighed for, at nogle af jeres frivillige kan deltage på sejladserne med flygtningeskibet.

 

Vi har samtidig brug for jeres indirekte økonomiske støtte. Projektrådgivningen har afsat en del midler til at understøtte 2015-kampagnen, som kan søges af Projektrådgivningens medlemmer. Hver organisation kan søge op til 25.000 kr. Hvis I vil stå for et af de lokale besøg, beder vi jer samtidigt om at søge penge i denne pulje. Pengene skal så bruges dels til jeres egne aktiviteter, dels til at betale Levende Havs omkostninger ved at komme. Hvis mange organisationer bakker op, har vi en forventning om at få positiv opbakning fra Projektrådgivningen. 

 

I Levende Hav håber vi, at I vil deltage. Jeg regner med, at I vil have mange spørgsmål. I er meget velkomne til at ringe eller maile til mig.

 

 

Venlig hilsen

 

 

Knud Andersen

formand

Levende Hav  

86386418 / 20487421

knud@levende-hav.dk