Et flygtningeskib anløber din havn

 

Blandt smukke veteranskibe og prangende lystyachter opdager folk pludseligt et fartøj fyldt til bristepunktet med 70 bådflygtninge (kobber­skulpturer). Et overraskende, næsten anakronistisk element: En bådfuld flygtninge midt i sommerhavnens idyl.

De står tæt på dækket, de står på styrehusets tag og bakken på kutteren. Til tops i bådens lossebom hænger et kæmpeansigt i kobber, som fører tanken hen på vores verdens moralske forpligtelse overfor vore artsfæller i syd, som er født ind i et liv i udsigtsløs fattigdom. Et banner mellem masterne angiver tallet ’2015’.

M/S Anton besøger danske havne, hvor vi knytter an til en kultur­begiven­hed. Der er således i forvejen forsamlet mange mennesker på havnen.

På havnekajen er der opstillet et udstillingstelt og en informationsbod. Også her er der bannere, der gør opmærksom på FN’s 2015 fattigdomsmål og flag, der synliggør begivenheden. Nogle af de smukke, men også meget skræmmende flygtningeskulpturer står rundt omkring på kajen og i nær­heden af teltet, andre stiller sig til skue på byens torv og andre markante steder. Der uddeles plakater og tryksager til publikum.

Det er billedhuggeren Jens Galschiøt der har udsmykket Levende Havs kutter, ’M/S Anton’, så den fremtræder som et flygtningeskib fyldt til randen med bådflygtninge. Galschiøts vision er et søværts overraskelses­angreb på den danske offentlighed midt i al idyllen. Den kunstneriske fremstilling af bådflygt­ningenes tragedie vækker opsigt og trænger gennem informations-muren, som omgiver det i al almindelighed velvillige og velmenende menneske.

Den ekstraordinære og overraskende begivenhed - gør rig-fattig / nord-syd konflikten nærværende. Eventen skal åbne vejen for en erkendelse af, at vi alle har et moralsk medansvar for at handle. Udstillinger og tryksager viser vejen frem mod konstruktive handlemuligheder for den enkelte og for det danske og det globale samfund.

Hver af de 70 unikke kobberskulpturer er en slags buste bestående af hoved og skuldre. Busten er placeret på en stang der fastsættes på dækket. Resten af kroppen består af et klæde der hænger ned fra skulpturen. Flygtningene er i forskellige størrelser fra 1,5 til 2,5 meters højde med tøj. De har især afrikanske og asiatiske træk.

Under COP15-mødet ved Bella-centret brugte Galschiøt også denne konstruktion til 10 meter høje skulpturer. Stoffets flagrende bevægelser giver en meget levende fremtoning. Konstruktionen har gjort det muligt at fremstille de mange skulpturer inden for en økonomisk acceptabel ramme.

Skulpturerne er ikke særlig tunge, så de kan let flyttes op på kajen og bæres rundt og udstilles inde i byen under eventen.

Presse: Vi forventer omfattende medieomtale såvel i lokalpressen som i landsdækkende medier. Plakaten / informationsfolderen, som indgår i projektet, er udformet således, at den også er relevant efter kampagnen.

Galschiøt påtager sig størstedelen af pressearbejdet. Han sender ud til sin mailliste i Danmark, ca. 6.000 medier, NGO’er og personer. Nyheder og fotos vil til stadighed blive lagt på internettet: www.aidoh/UN2015

Projektet møder ikke blot de tusinder, som er mødt frem på havnen, men inddrager også befolkningen i et meget større omfang via medierne. Diskussioner sættes i gang, og fokus rettes mod verdens fattigdoms­problemer og dermed FN’s 2015-mål.

Flygtningeskibet sætter fokus på den kampagne, som NGO’er tilknyttet Projektrådgivningen og NGO-Forum gennemfører i sommeren/efteråret 2010 og foråret 2011.

Levende Hav inviterer alle græsrødder der mener noget om fattigdoms­problematikken og den globale ubalance, både miljømæssigt og socialt, til at deltage i projektet. De lokale ngo´er der bakker op omkring begiven­heden bruger den til at fortælle om deres aktiviteter og deltage i debatten. Alle der har lyst til at deltage eller vil foreslå at ’Flygtninge­skibet’ lægger til i deres by kan kontakte Knud som er koordinator på projektet.

 

Kontakt:

Foto og info omkring flygtningeskib: www.aidoh/UN2015

Jens Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N, tlf. 6618 4058

E-mail: aidoh@aidoh.dk, Info: www.aidoh.dk

 

Koordinator af projektet og skipper på M/S Anton

Knud Andersen, tlf. 2048 7421

E-mail: llh@levende-hav.dk, info: www.levendehav.dk