Et søværts angreb og en kunsthappening er i gang

I havnen opdager folk pludseligt blandt smukke veteranskibe og prangende lystyachter et fartøj fyldt til bristepunktet med bådflygtninge. I én af masterne hænger et 3 meter højt bronzeansigt. Et banner mellem masterne viser tallet 2015. Skibet lægger til og flygtningeskulpturerne spreder sig oppe på kajen, ud på byens pladser og i butikkerne.

En kunsthappening er i gang, et søværts angreb på byen der skal gøre opmærksom på vores moralske forpligtelse overfor vore artsfæller i syd, som er født ind i et liv i bundløs fattigdom.

 

En flydende kunstinstallation sætter fokus på FN’s 2015 mål: Det er billedhuggeren Jens Galschiøt der sammen Levende Hav og Projektrådgivningen bestående af 250 udviklings-organisationer har omdannet Levende Havs kutter M/S Anton til denne flydende kunstinstallation med over 70 bronze-skulpturer.

Kunstinstallation vil dukke op i havnebyer og sætter fokus på FN’s 2015 mål, som er verdens samlede plan for bl.a. at halvere fattigdom og sult inden år 2015. Kampagnen støttes af det danske udenrigsministerium.

 

400 millioner mennesker løftet ud af fattigdom: Mange tror ikke det på at det nytter noget og at udviklingen står stille - det passer ikke! Selv om der stadig er langt igen, er over 400 millioner løftet ud af fattigdom siden 1990, langt de fleste børn i u-landene går i skole, flere har rent drikkevand og færre spædbørn dør.

Vi har i vores generation mulighed for at udrydde fattigdom og skabe en verden i bedre balance, hvor alle mennesker kan vokse op og leve i nogenlunde trygge omgivelser uden at skulle bekrige hinanden eller flygte for at overleve. Men det vil kræve at vi alle er med til at understøtte den gode udvikling.

 

De rige lande skærer ned på bistanden: Finanskrisen har betydet at flere vestlige regeringer har besluttet at skære ned på hjælpen til u-landene. Det er helt urimeligt! Vi skal tværtimod øge bistanden, eftergive gælden og nedbryde de handelspolitiske forhindringer vi har sat op omkring den rige verden, så udviklings­landene kan få bedre adgang til at afsætte deres vare og på den måde selv arbejde sig ud af deres fattigdom.

Det er grundlæggende menneskelig anstændighed, at de rige hjælper de fattige ud af deres fattigdom. Og hvis man er uenig i dette, kan der også være helt egoistiske grunde til at hjælpe, da netop fattigdommen og den sociale ubalance er en af hovedårsagerne til krige, ekstremisme og flygtninge-strømmene.

 

Hvorfor et flygtningeskib?: Jeg har valgt at omdanne M/S Anton til et flygtningeskib, for at sætte fokus på at hvis vi ikke hjælper den tredje verden med at komme ud af fattigdom, vil konsekvensen blive endnu større flygtningestrømme i fremtiden, fortæller Galschiøt om baggrunden for projektet. Jeg har også valgt at modellere hver enkelt flygtning med en smuk, stolt og individuel udstråling, for at understrege at disse personer er mennesker som dig og mig og derfor, som os, har krav på et anstændigt liv.

 

Græsrodsorganisationer på skibet og i havnen: At udrydde fattigdom og bringe jorden i social balance er en udfordring både lokalt i u-landene, og for os i den rige verden der skal understøtte og skabe den optimale ramme for denne udvikling.

Der findes ingen smarte, universelle løsninger - ingen teknologiske fix, der med et snuptag løser verdens problemer. Men der findes en masse tiltag der tilpasset de lokale forhold kan sætte en udviklingsspiral i gang. Der er allerede begået mange fejl, hvor gode velmenende projekter er gået til i korruption og slendrian - også i fremtiden vil der blive begået fejl. Men disse fejl skal ikke overskygge og forhindre de mange projekter der fungerer.

Flygtningeskibet M/S Anton vil derfor give plads til og præsentere nogle af de lokale græsrodsbevægelser og udviklingsorganisationer, der hver især laver et kolossalt arbejde.

 

Det der driver os: Organisationerne er vidt forskellige fagligt, politisk, religiøst og organisatorisk. Men ét er fælles: Ønsket om at gøre noget ved den uretfærdige nød og elendighed, som vi er vidne til. Vi gør det med forskellig tilgang og med forskellige metoder, men vi er drevet af et engagement i hver vores projekter i verdens fattige egne, hvor vi står ansigt til ansigt med en for os nordeuropæere ufattelig fattigdom. Vi er gennem møder og opbyggede venskaber blevet ramt af en fordring om at gøre noget – ikke bare være vidner, men være aktive aktører.

Og ud af det konkrete lokale arbejde i Asien, i Afrika, i Sydamerika, eller hvor vi nu har valgt at lægge vores indsats, kommer behovet for at engagere vores bagland i det rige nord. Vi brænder for at formidle, at vi alle har et tungt ansvar for at handle – og vi brænder for at formidle, at det faktisk hjælper, når vi gør noget! – Udtaler Knud Andersen, skipper på M/S Anton og formand for Levende Hav.

 

 

FN’s otte 2015 mål er: 1. Halvere fattigdom og sult i verden - 2. Opnå grundskoleuddannelse til alle - 3. Øge ligestillingen mellem kvinder og mænd - 4. Mindske børnedødeligheden med to tredjedele - 5. Mindske mødre-dødeligheden med tre fjerdedele - 6. Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme - 7. Sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø - 8. Øge samarbejdet om bistand, handel og gældseftergivelse.

Jens Galschiøt, Levende Hav og projektrådgivningen står bag denne kunstevent. Er du interesseret i at få projektet til din by eller deltage, kontakt Knud Andersen, Levende Hav, mobil 2048 7421

*

Projektrådgivningen er en sammenslutning af mere end 250 folkelige foreninger (NGO’er) i Danmark, der alle er engagerede i u-landsarbejde – enten som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter. www.prngo.dk

*

Levende Hav er en miljøforening med fokus på havet og med særlige kompetencer indenfor fiskerimetoder. Levende Hav støtter på forskellig vis kystfiskersamfund verden over, som fisker med naturskånsomme redskaber.

I en årrække var Levende Hav involveret i et ’fisker til fisker – projekt’ i samvirke med kystfiskere ved den delvist udtørrede Aral sø i Kasakhstan. Projektet satte ved engageret indsats for relativt få midler mere end 600 familier i stand til igen af leve af fiskeri. Nu arbejder foreningen i Eritrea blandt fattige kystfiskere langs kysten og på de mange små øer i Rødehavet. Levende Hav er altså også en lille udviklingsorganisation og derfor dybt engageret i rig/fattig problematikken i verden, se

www.levendehav.dk

*

Jens Galschiøt, født 1954, billedhugger. Han udfører sine store internationale kunst-eventer til forsvar af vores etiske humanistiske værdier. Han er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Galschiøts skulpturer dukker pludselig op i det offentlige rum og dermed starter performansen. De mest kendte værker er Min indre Svinehund (europæiske byer i 1993) og den 8 meter høje Skamstøtten (Hongkong, Mexico og Brasilien). Kunstmanifestationerne er finansieret med støtte fra enkeltpersoner og organisationer. Men største­delen finansieres af Galschiøt selv igennem salg af kunstnerens bronze­skulpturer til kunstsamlere i verden.

Han har et stort industriområde i Odense (DK) med bronzestøberier, gallerier, kunstskoler og værksted, der er åbent for besøgende. Foto af Jens Galschiøts skulpturer: http://sculptures.aidoh.dk eller på www.aidoh.dk