Teaser udsendt den 14. maj 2009 om ytringsfrihed, regeringen og Hongkong

Galschiøt beder Lars Løkke om

støtte i sag om ytringsfrihed

Præsidenten støtter ham - demokratibevægelsen har inviteret ham - parlamentarikerne bakker ham op - asiatisk presse har i månedsvis haft fokus på sagen - men alligevel vil Hongkongs immigrationsmyndigheder ikke give en forhåndstilladelse til at han får indrejse i Hongkong.  Nu beder den danske kunstner statsministeren om at gå ind i sagen.

Galschiøt skriver i sit brev til statsministeren:

Den nuværende danske regering gør og har gjort en massiv indsats for at forsvare netop ytrings­friheden bl.a. i forbindelse med Muhammed-tegningerne og forsvaret for Gert Wilders ret til fri bevægelse. Jeg vil derfor opfordre regeringen til at udvide dette engagement og lægge et politisk og diplomatisk pres på Hongkongs myndigheder og måske ad den vej være med til at forhindre praksissen med politisk sortering af indrejsende til Hongkong.

Der er brug for et politisk pres og en officiel protest imod at en dansk fredelig kunstner bliver nægtet indrejse og dermed afskæres fra at tage imod en invitation fra en lovlig demokratisk bevægelse, der oven i købet har flere af deres ledende medlemmer i Hongkongs parlament. Et officielt politisk pres vil:

·        bevirke at jeg igen kan rejse frit og uhindret ind i Hongkong.

·        understøtte de garantier der blev givet til Hongkong om at kunne opretholde sin samfundsorden i forbindelse med genforeningen med Kina i 1997. Det blev lovet at princippet om ’Et land - To systemer’ ville sikre Hongkongs rettigheder til opretholdelse af demokrati og ytringsfrihed. Mange demokratisk sindede havde vel håbet at Hongkongs system efterhånden kunne brede sig til selve Kina, men nu ser det desværre ud til at det modsatte bliver tilfældet.

·        og til sidst som måske det vigtigste, hjælpe og understøtte de gode demokratiske kræfter i både Hongkong og Kina, der arbejder for respekt for menneskerettighederne og for en bevarelse af ytringsfriheden i Hongkong

Galschiøt er inviteret til Hongkong, dels for at deltage i mindehøjtidelighederne omkring 20-årsdagen for massakren på studenterne den Himmelske Freds Plads 1989, dels for at forære 2 skulpturer til Hong­kongs studenter og regeringen og dels for at reparere monumentet over massakren, den 8 meter høje Skam­støtte som den danske billedhugger opstillede i 1997 sammen med demokratibevægelsen.

Galschiøt blev for et år siden nægtet indrejse til Hongkong, så han har denne gang bedt om et forhånds­til­sagn om indrejse fra Hongkongs myndigheder. Det er dette forhåndstilsagn som immigrations­myndig­heder­ne ikke vil give Galschiøt. De samme myndigheder har for få dage siden nægtet indrejse til Dr Yang Jianli der ville deltage i højtidelighederne. Når selv Yang som er kinesisk statsborger bliver udvist, vurderer kunstneren at det er yderst usikkert om han kan komme ind.

Problemerne har været massivt omtalt i den asiatiske presse, da man opfatter en afvisning af den danske kunstner som en indskrænkning af ytringsfriheden. Galschiøt bliver bakket op af Hongkongs præsident, ngo’er og mange ledende parlamentarikere der alle støtter at kunstneren skal kunne rejse ind i Hongkong.

Galschiøt og demokratibevægelsen har ellers gjort et stort arbejde for at få sagen afklaret ved igennem længere tid at korrespondere med myndigheder, regeringen og politikerne i Hongkong. Men han mener at hans muligheder nu er udtømte og beder derfor den danske regering om hjælp til at lægge et politisk pres på Hongkongs myndigheder.

Brevet og andre dokumenter i sagen kan læses på internettet: www.aidoh.dk/4June09

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kunstneren:

Jens Galschiøt - Banevænget 22 - 5270 Odense N

Tel.: 6618 4058 - Fax: 6618 4158

E-mail: aidoh@aidoh.dk - Internet: www.aidoh.dk