Jens Galschiot

Banevaenget 22

DK-5270 Odense N

Tel.: (+45) 6618 4058

Fax: (+45) 6618 4158

E-mail: aidoh@aidoh.dk

Internet: www.aidoh.dk

Statsminister Lars Løkke Rasmussen

Statsministeriet
Christiansborg
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K

 

 

Odense, 14. maj 2009

 

 

 

Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen,

 

Jeg vil hermed anmode om den danske regerings støtte i forbindelse med indrejse til Hongkong.

 

Som det fremgår af medfølgende korrespondance, har jeg i længere tid haft kontakt med Hongkongs myndigheder og politikere ang. at få en indrejsetilladelse til Hongkong. Jeg er blevet inviteret til Hongkong af den kinesiske demokratibevægelse for at deltage i mindehøjtidelighederne omkring 20-årsdagen for massakren på den Himmelske Freds Plads.

 

Jeg rejste i foråret 2008 til Hongkong sammen med et filmhold og to medarbejdere for at deltage i et protestmøde om menneskerettighedssituationen i Kina i forbindelse med OL faklens indtog i Hongkong. Det var meningen at jeg sammen med kinesiske aktivister skulle male ’Skamstøtten’ orange. Denne skulptur opstillede jeg i 1997 sammen med studenterne som et monument over Tiananmen-massakren. - Men jeg kom ikke til at deltage i malingen af skulpturen. Jeg blev nægtet at rejse ind og måtte tage hjem med uforrettet sag.

 

På denne baggrund vil jeg denne gang vil sikker på at jeg kan komme ind før jeg rejser. Min frygt for udvisning bestyrkes af at Hongkongs myndigheder netop den 11. maj har nægtet indrejse til Dr Yang Jianli, se http://initiativesforchina.org. Han var en del af demokratibevægelsen i 1989 på Fredspladsen og derfor ville han gerne deltage i 20-års mindedagen i Hongkong. Så der er god grund til at formode at Hongkongs immigrations-myndigheder kunne finde på at nægte mig indrejse også. En vurdering som Hongkongs præsident Jasper TSANG Yok-sing er enig i og derfor har sendt mig sin opbakning til at få en forhåndstilladelse.

 

Det er helt åbenbart at Hongkongs immigrations myndigheder forsøger at lave en politisk sortering af hvem der skal have tilladelse til at komme ind i landet. Denne sortering bliver i sin systematik mere og mere åbenlys og truer med at sætte de demokratiske rettigheder og især ytringsfriheden under pres i Hongkong.

 

Den nuværende danske regering gør og har gjort en massiv indsats for at forsvare netop ytrings­friheden bl.a. i forbindelse med Muhammed-tegningerne og forsvaret for Gert Wilders ret til fri bevægelse. Jeg vil derfor opfordre regeringen til at udvide dette engagement og lægge et politisk og diplomatisk pres på Hongkongs myndigheder og måske ad den vej være med til at forhindre praksisen med politisk sortering af indrejsende til Hongkong.

 

Der er brug for et politisk pres og en officiel protest imod at en dansk fredelig kunstner bliver nægtet indrejse og dermed afskæres fra at tage imod en invitation fra en lovlig demokratisk bevægelse, der oven i købet har flere af deres ledende medlemmer i Hongkongs parlament. Et officielt politisk pres vil:

·        bevirke at jeg igen kan rejse frit og uhindret ind i Hongkong.

·        understøtte de garantier der blev givet til Hongkong om at kunne opretholde sin samfundsorden i forbindelse med genforeningen med Kina i 1997. Det blev lovet at princippet om ’Et land - To systemer ville sikre Hongkongs rettigheder til opretholdelse af demokrati og ytringsfrihed. Mange demokratisk sindede havde vel håbet at Hongkongs system efterhånden kunne brede sig til selve Kina, men nu ser det desværre ud til at det modsatte bliver tilfældet.

·        og til sidst som måske det vigtigste, hjælpe og understøtte de gode demokratiske kræfter i både Hongkong og Kina, der arbejder for respekt for menneskerettighederne og for en bevarelse af ytringsfriheden i Hongkong.

 

Som det fremgår af medfølgende kopier af korrespondancen har jeg selv gjort en hel del for at fremme sagen. Jeg har:

·        ansøgt immigrationsmyndigheder om en forhåndstilkendegivelse

·        kontaktet den danske repræsentation i Hongkong for at få hjælp

·        kontaktet alle medlemmer af Hongkongs parlament, LegCo

·        kontaktet præsidenten for LegCo

·        givet interview til stort set alle Sydasiens aviser

 

Jeg mener at mine egne muligheder for at få en løsning på sagen er ved at være udtømt, og jeg vil derfor med dette brev anmode den danske regering til at gå ind i sagen.

 

Alle vigtige dokumenter i sagen kan findes på www.aidoh.dk/4June09

Dette brev vil også blive lagt på nettet. Når jeg lægger sagen frem for offentligheden, er det for at støtte idealet om åbenhed i politik og forvaltning. Jeg har netop besøgt din hjemmeside (www.stm.dk/_a_1587.html) hvoraf det fremgår at du deler dette ideal.

 

Jeg sender en kopi af dette brev til Udenrigsministeriet, da de før har været inde i sagen.

 

Jeg står gerne til rådighed med yderligere oplysninger.

 

 

Venlige hilsener

Jens Galschiøt