Tekst: Heidi K. J. Goodreid

 

Hjemløse på utstilling

– Det var litt rart å lage folk fra gaten og sette dem ut på gaten igjen, sier Jens Galschiøt som har laget 13 bronseskulpturer av hjemløse.

 

Jeg har ingen steder å være. Jeg droppa ut av skolen, og mora mi er likeglad, hun er alltid på puben.

Dette kunne ha vært historien til en hjemløs som du møter i byen. Men det er teksten til en av skulpturene i kunstutstillingen «Stop hjemløshed!».

– Jeg er glad for at jeg har fått være med på å vise en ubalanse i samfunnet, og sette i gang en diskusjon rundt det, sier kunstneren Jens Galschiøt.

 

Vekke oppsikt

Ideen og initiativet til utstillingen kommer fra Projekt Udenfor, en dansk privat organisasjon som kombinerer direkte gateplansarbeid med forskning og opplysning om hjemløshet og utstøtting.

– Vi ville skape oppmerksomhet rundt hjemløshet og nå ut til borgerne på en måte som vekker oppsikt, sier Marie Skjelbo Justesen, prosjektleder for utstillingen.

– Dette er noe helt annet enn å dele ut flyers og henge opp plakater.

Jens Galschiøt var et naturlig valg da organisasjonen lette etter en kunstner som kunne sette ideen ut i live:

– Han er kjent for å lage annerledes og provoserende kunst, sier Justesen og tenker trolig på verker som «Skamstøtten», «Survival of the Fattest» og «Pregnant teenager».

– Budskapet til kampanjen er at hjemløshet har mange dimensjoner. Vi vil ta et oppgjør med holdningen mennesker har mot hjemløse. Mange mener at de hjemløse bare kan reise seg opp og få en jobb, men det er ikke alle som kan det, sier Justesen og forteller om den andre holdningen utstillerne vil rydde opp i:

– Mange tror at folk velger å bli hjemløse. Men vi mener at ingen velger det, det er alltid noen omstendigheter som gjør at man blir hjemløs.

Årsakene til at folk blir bostedsløse er mange.

– De har kanskje blitt skilt, eller mistet ektefellen. Andre har psykiske sykdommer og trekker seg vekk fra samfunnet. Så er det de som misbruker stoff og alkohol. Noen få kvinner blir hjemløse etter opphold på krisesenter eller en annen institusjon, sier hun og forteller at noen unge mennesker blir hjemløse kort tid etter at de har flyttet ut hjemmefra.

– De blir kastet ut av leiligheten fordi de ikke har betalt husleien eller har begynt å misbruke rusmidler, sier hun og forteller at det er mer enn 5000 hjemløse i Danmark.

I Norge var det 6091 bostedsløse i 2008, ifølge en rapport fra Norsk institutt for by- og regionsforskning.

 

De 13

Alt gjør mindre vondt når jeg er høy på kokain. Smerten blir løftet ut av kroppen min, og sender den på vinger ut i stjernehimmelen.

Denne teksten står til skulpturen som viser ei ung, rusmiddelavhengig jente som sover i en pappkasse. Andre viser en punker som tigger penger, en trekkspill-musikant, ei jente som selger gateaviser og en dame med en overfylt trillebag. Blant annet.

– Jeg ville vise alle former for hjemløshet, forteller Galschiøt.

Skulpturene er inspirert av bostedsløse kunstneren har støtt på og bilder av gatefolk fra ulike land i Europa.

– Det var litt rart å lage folk fra gata og sette dem ut på gata igjen.

Det er flere grunner til av skulpturene er laget i bronse. Vi tar den praktiske først:

Statuene skal tåle å stå ute lenge.

Og så den mer kunstneriske grunnen til dette dyre og tidkrevende materialvalget:

Det å lage samfunnets bunn i bronse er et av virkemidlene. Man forbinder bronse med konger, ikke sosialt utstøtte. De hjemløse får en opphøyet status som gjør at de blir gjort til noe verdifullt; det gjør at folk stopper opp og ser på dem, sier Galschiøt.

– Når man titter på disse skulpturene er det lettere å forholde seg til de hjemløse.  Det gir en ro til å tenke over hvorfor folk har kommet opp i den situasjonen.

Jeg var fabrikkarbeider, jeg var gift og har fire barn. Jeg mistet kona mi i en bilulykke, og for å drukne sorgene mine begynte jeg å drikke. Jeg mistet jobben, og nå bor jeg på et herberge.

Tekstene som tilhører skulpturene skal sette tankene i gang. Få tilskuernes egen kreativitet til å spinne videre på hva som kan være de hjemløses historier. Tekstene er skrevet av Projekt Udenfor.

Skulpturene er laget i naturtro størrelse.

– Meningen er at man skal kunne forveksle dem med vanlige mennesker, forteller Galschiøt.

 

Lindre hjemløses smerte

Projekt Udenfor og SAND (De hjemløses landsorganisasjon), organisasjonene bak utstillingen, har fått noe støtte til turneene utstillingen har vært på. Resten har de dekket selv. Galschiøt og hans medarbeidere har jobbet med skulpturene i to år. Materialkostnadene har kunstneren betalt fra egen lomme.

– Vi hadde forhåpninger om å få en del sponsorer, men så kom finanskrisen. De som normalt vil promotere seg gjennom sosialt ansvar hadde ikke råd. Fikk vi ikke finansiering måtte vi droppe prosjektet, så da bestemte jeg meg for å betale, sier han.

For å få viktige budskap ut, finansierer han ofte prosjektene selv.

– Kunst er en måte å snakke på. Det er viktig for meg å vise en omsorg for de svake. Målet mitt med denne utstillingen er at folk begynner å tenke på hjemløshet og at man får laget et system som samler de hjemløse og lindrer noe av deres smerte.

Det kan se ut til at han vil lykkes med dette.

– I etterkant av ustillingen i Europaparlamentet bestemte de borgerlige, grønne og de sosialistiske partiene seg for å lage en rammeavtale rundt hjemløshet, sier han.

Justesen legger til:

– De ønsker å lage en regulert handlingsplan om at man skal arbeide målrettet for å trekke hjemløshet vekk fra å være et nasjonalt anliggende til å bli et europeisk anliggende. Det skal blant annet lages felles indikatorer på hva som er hjemløshet, slik at alle jobber etter samme målestokk.

I tillegg til Brüssel har utstillingen vært i København, Ålborg, Odense og Århus. I juli skal den til Ungarn, til et museum for moderne kunst. Projekt Udenfor håper på å få utstillingen til flere steder i Europa.

– Vi vil veldig gjerne ha den til Norge, sier Justesen, og forteller at de er i samtaler med en norsk aktør.

 

Se flere bilder og les mer om utstillingen på www.udenfor.dk og www.aidoh.dk.

 

heidi.jorgensen@frelsesarmeen.no