Pressemeddelelse den 2. december 2009, angående COP15 topmødet:

Se denne tekst på nettet: www.aidoh.dk/DK-Alarm - Fotos af diodelygterne: www.SevenMeters.net/7-meter-line

Rød alarm over København

Tusindvis af blinkende røde diodelygter vil markere en 7 meters vandstigning under COP15 klimatopmødet. Kunsthappeningen ’Sevenmeters.net’ er billedhuggeren Jens Galschiøts visualisering af hvordan København vil se ud efter at Grønlands is er smeltet.

Lørdag og søndag vil Galschiøt sammen med masser af frivillige, bevæbn med lange stiger, gå i gang med ophængningen. De starter ved de tre store ’flygtninge’ på Vejlands allé / Ørestads boulevard ved Bella Center. De 2.000 diodelygter er special­fremstillet på kunstnerens værksted af cykellygter, der er loddet og tapet sammen med ekstra batterier, så de kan blinke konstant under hele topmødet.

Kunstneren der er verdenskendt for sine slagkraftige men publikumsvenlige kunst-manifestationer har fået tilladelse til at ophænge de mange blinkende lys i en 7 meters højde over daglig vande, rundt om søerne og i hele kanal­om­rådet i det indre Kø­benhavn og langs vejene ud til Bella Center. Det er Galschiøts håb at den røde blin­ken­de diode-lygte bliver en slags internationalt græsrods-symbol på klimakatastro­fen.

Galschiøt vil med happeningen visualisere at når vandene stiger og tørken breder sig, så er der mange steder hvor man ikke kan bo længere. F.eks. vil Amager hvor klimatopmødet foregår ligge under 5 meter vand, hvis Grønlands is smelter. Hvis også Antarktis smelter vil vandspejlet stige yderligere 75 meter, så der bliver rift om bjerg­toppene, og dem er der jo ikke mange af i Danmark.

”Jeg vil med denne manifestation sætte fokus på at klimakrisen ikke kun er et problem for isbjørnene og naturen. Den globale opvarmning risikerer at blive en katastrofe for menneskeheden. FN siger at over 200 millioner klima­flygtninge vil være en realitet i de næste 40 år. Hvordan vil vi håndtere dette når vi opfatter at 300 flygtninge i Sandholm-lejren er et stort problem?

Klima-flygtningene vil udløse en kæmpe demografisk krise, med risiko for at vi lukker de nationale grænser og indleder en alles kamp mod alle for at forsvare vores territorium imod de klimaflygtninge som vore eget CO2 udslip har skabt. Et skræmmende scenarie der vi sætte vores humanistiske og demokratiske civilisation under så voldsomt et pres at det risiker at udløse krig og udvikling af totalitære systemer. Dette er arven som vi giver vores børn!” slutter Galschiøt.

Også inde på klimamødet vil der være røde blinkende lys. Små badges vil blive uddelt til de delegerede, så de kan bruge dem som en lydløs markering af hvor alvorligt de tager klimakrisen.

 

SevenMeters kunst-events (kan ses 13. november – 19. december)

Opsætningen af diodelamper, er et led i Galschiøts SevenMeters.net projekt hvor han med en hel række kunstinstallationer i København vil belyse klima-problematikken fra forskellige vinkler, i samarbejde med og støtte fra forskellige aktører bl.a. peoplesclimateaction.dk og Illumenarts.dk. Især sættes der fokus på konsekven­serne for menneskene på kloden og de demografiske ændringers betydning for vores samfund.

-         Jordens Puls (ved Bella Center metrostation, indgangen til COP15). Den 4½ meter høje skulptur ’Budbringeren’ tæller de nye klimaflygtninge på et lysdisplay, mens vandgravene under metroen er fyldt med menneskestore ’Hungerdrenge’. Hele installationen og selve metroen er badet i rødt, pulserende LED-lys der følger jordens geologiske ’puls’ og er over 300 meter lang.

-       Freedom to Pollute (Den store bakke på Amager Fælled). En 6 meter høj kopi af Frihedsgudinden der udsender røg fra faklen.

-       Vandrende Flygtninge (ved Bella Center) er tre 10 meter høje skulpturer med kobberansigter der forestiller afrikanske kvinder med lange dragter i skrigende farver. De står på det savanne-lignende område og minder os om de kvindelige flygtninge i Sudan.

-       Survival of the Fattest (i vandet ved Den lille Havfrue). Skulpturen konfronterer ’Den lille Havfrue’ og den danske selvopfattelse, med den virkelige verdens retfærdighedsgudinde.

-       ‘Balanceakterne’ (På Christiansborg Slotsplads og andre steder) er 10 statuer, der hver balancerer på 7-15 meter høje pæle. De er lavet i forbindelse med FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014) i samarbejde med Eco-net.dk.

-         7 meter linje i København (kun 6. - 18. december) er en visualisering af den 7 meter stigning i havets niveau hvis al isen på Grønland smelter. På en 24 km lang strækning i København markerer tusindvis af blinkende røde lys i 7 meters højde den potentielle nye vandstand.

Yderligere oplysninger og info: SevenMeters.net, foto: http://SevenMeters.net/links/6/ tlf. 6170 3083 / 6618 4058, mail@SevenMeters.net

Professionelle dokumentar TV optagelser af havfrue-opsætning: Niels Madsen, mobil: 40 215 415, nillermadsen@mail.tele.dk, www.osrtv.dk

Kontakt Jens Galschiøt: tlf. 6618 4058, mobil 4044 7058, e-mail: aidoh@aidoh.dk, info: www.aidoh.dk