World Social Forum Nairobi 2007

I Guds Navn

Til minde om fundamen†alismens ofre

 

Et krucifiks om de kristne fundamentalisters indflydelse på seksual- og præventionspolitikken, der har katastrofale følger for AIDS og familieplanlægningen.

Et krucifiks Et krucifiks der ikke tager stilling til abort eller stamcelleforskning, men forsvare kvindernes frigørelse og ret til egen krop

Et krucifiks der er for en menneskekærlig fortolkning af biblen og anerkender de mange kristne organisationer humanitære arbejde på kloden.

Et krucifiks skabt af den danske billedhugger Jens Galschiøt. De opsættes flere steder samtidig for at skabe en global debat om retten til prævention og fordomsfri seksualoplysning, der bygger på videnskabeligt grundlag og ikke på religiøse dogmer.

Vi har brug for hjælpere og samarbejdspartnere rundt omkring på kloden. Kontakt aidoh@aidoh.dk eller se www.Aidoh.dk/InTheNameOfGod

Et krucifiks om retten til prævention

 

Kun ubeskyttet sex er tilladt – Krucifikset er et skulpturelt opråb om retten til prævention og fordomsfri seksualoplysning. Det er en kunstnerisk kommentar til bibel-fundamentalisternes korstog imod prævention, med den groteske påstand om at ’kun ubeskyttet sex er i overensstemmelse med Bibelens lære’.

Kobberskulpturen af en gravid, korsfæstet teenager er skabt af den danske kunstner Jens Galschiøt og bærer titlen I Guds Navn. Den fremstilles i flere eksemplarer og opstilles i 2007 i bl.a. Kenya, Vatikanet og USA.

 

Domkirken i København - Den første skulptur blev opstillet i samarbejde med Domkirken i København den 1. dec. 2006 i forbindelse med international AIDS-dag. Domprovst Anders Gadegaard udtalte: ”Vi deltager i udførelsen af denne kunst-manifestation, fordi vi vil markere, at vi ikke ønsker, at Bibelen bruges til at prædike imod prævention”

 

Bush og Paven – en magtfuld alliance - Den romersk-katolske kirke, USA’s højrekristne evangeliske bevægelse og Bush-regeringen danner en magtfuld alliance, hvor de prædiker seksuel afholdenhed indtil ægteskabet som eneste metode til at undgå HIV/AIDS og uønsket graviditet. De mener at oplysning om prævention opfordrer til seksuel løssluppenhed.

De forsøger at gennemtvinge et skifte i præventionspolitikken især i Afrika, Asien og Mellemamerika. Dette har allerede fået skæbnesvangre konsekvenser i form af flere HIV-smittede, uønskede graviditeter og usikre aborter – især i Afrika.

 

Vatikanets misinformation – Som led i den katolske kirkes korstog imod prævention sår de tvivl om kondomers effektivitet som beskyttelse mod HIV-smitte. F.eks. kan man på deres hjemmeside (www.vatican.va) finde artikler, som fejlagtigt påstår, at HIV-vira kan trænge igennem kondomets latex-materiale. Det får mange uuddannede, fattige til at undlade at bruge kondomer, stik imod alle lægevidenskabens anbefalinger.

 

Sex er kommet for at blive - Seksuallivet er en naturlig del af vores eksistens, uanset vores levevis og hvorvidt vi ønsker børn eller ej. Fundamentalisternes seksualpolitiske korstog er et frontalangreb på såvel kvinders som seksuelle mindretals rettigheder, både i Vesten og i u-landene.

Hvis vi ikke ønsker, at fundamentalister – uanset religiøst ståsted – sætter dagsordenen, må vores politik bygge på Oplysningstidens tænkning, således at vi undlader at benytte religiøse argumenter på det politiske område. Argumenterer man religiøst, sætter man sig i Guds sted. Derfor er det vigtigt, at progressive kristne tydeligt tilkendegiver, at de ikke ønsker, at ’deres’ Gud misbruges i en rigid og konservativ tolkning af Bibelen.

 

Kunstneren Jens Galschiøt udtaler: ”Krucifiks-skulpturen med den gravide teenager er ikke en generel kritik af kristendommen. Jeg anerkender de kristne, som tager Evangeliets budskab om næstekærlighed alvorligt – og handler i overensstemmelse dermed.

Derimod rettes en skarp kritik mod de ekstreme fundamentalisters tolkning af Bibelen, der skaber yderligere lidelse blandt verdens i forvejen udsatte grupper.

Skulpturen er ikke et indlæg i debatten om fri abort, eller er for eller imod kyskhed, men den slår til lyd for retten til prævention og fordomsfri seksualoplysning.”

 

World Social Forum - Vi tager 2 skulpturer med til World Social Forum i Nairobi den 20. januar 2007 for at præsentere happeningen for verden og det afrikanske kontinent. Vi vil sammen med teatergrupper fra Uganda og Kenya lave debatteater og konferencer om problematikken der p.gr.a. AIDS  er højaktuel i Afrika.

Se :www.aidoh.dk/wsf2007

 

 

Opråb om hjælp til korsfæstelse af gravid teenager

’I Guds Navn’, et skulpturelt opråb om retten til prævention

 

Vi har brug for hjælpere og samarbejdspartnere for at få denne kunsthappening til at blive en global manifestation. Samarbejdspartnere der vil forsvare retten til prævention og fordomsfri seksualoplysning.

Projektet tager ikke stilling til spørgsmålet om abort, stamcelleforskning og lignende.

Hjælp: Vi forestiller os at ikke-fundamentalistiske kirkesamfund, kvindeorganisationer, AIDS-organisationer, kunstgrupper, familieplanlægnings-organisationer, politiske partier, teatergrupper, kunstgallerier /museer, enkelpersoner og mange andre vil hjælpe med dette visuelle skulpturelle opråb.

Økonomi: Vi er et privat kunstværksted, fuldstændig uafhængigt af religiøse og politiske kræfter. Kunsthappeningerne bliver hovedsalig finansieret af Galschiøts egen lomme igennem salg af hans skulpturer til samlere, så vi har begrænsede midler. Vi har derfor brug for samarbejdspartnere, der selv har en form for organisatorisk apparat og netværk, som kan bruge denne kunstmanifestation til at sætte fokus på problemstillingerne.

Skulpturen der bruges som fokuspunkt i debatten, er i kobber og støbes i flere eksemplarer, så den kan bruges flere steder samtidig, selve barne-skulpturen er i naturlig størrelse (12-årig, 150 cm), og korset hun hænger på, varierer i højden fra 2 til 5 meter.

Litografisk tryk: For at understøtte kunsthappeningen fremstilles der et stort antal plakater med farvefoto af den korsfæstede teenager på forsiden og en bagsidetekst der forklarer om kampagnen og konsekvenserne af fundamentalisternes seksualpolitik.

Udstillingssteder: Vi har foreløbig udstillet skulpturen foran domkirken i København På WSF2007 i Kenya jan. 2007. Vi arbejder på at lave turneer i Italien bl.a. Vatikanet, USA, bl.a. Texas, EU parlamentet, England og Polen. Men kun fantasien sætter grænser for udbredelse af kunsthappeningen. Det kommer an på hvilke samarbejdspartnere og hjælpere der vil være med til projektet.

Projektbeskrivelse og foto af skulpturerne kan ses på vores hjemmeside

http://www.aidoh.dk/InTheNameOfGod

Projektet udgår fra billedhuggeren Jens Galschiøts værksted i Danmark, som er kendt for store globale skulpturmanifestationer der sætter fokus på samfundsmæssige problemstillinger, se http://www.aidoh.dk

 

Jens Galschiøt – skulptør , Banevænget 22 – DK-5270 Odense N – Danmark Tlf. 6618 4058 - Fax 6618 4158

E-mail: aidoh@aidoh.dk - Internet: www.aidoh.dk

 

 

 

 

 

 

 

Uddybende faktuelle oplysninger

Jens Galschiøt, f. 1954, Danmark, billedhugger. Han er især kendt for sine mange store internationale kunsthappening, der sætter fokus på den globale ubalances konsekvenser. Han arbejder uafhængig af finansielle, religiøse og politiske interesser. Mest kendt er ’Svinehunden’ (europæiske byer i ’93) og ’Skamstøtten’ (Hongkong, Mexico og Brasilien).

Projekterne finansieres via salg af Galschiøts kobberskulpturer til kunstsamlere, samt støtte fra bl.a. enkelpersoner, Ngo’er og fagbevægelsen. Han bor i Odense, hvor han har sine flere tusinde kvadratmeter store værksteder med galleri, støberi og skole.

Skulpturens symbolik: Korset er et gammelt henrettelses-instrument, som medførte en langsom og smertefuld død. Ligeledes medfører en HIV-smitte i Afrika, at offeret får en langsom og smertefuld død.

Graviditet uden for ægteskabet, eller det at blive HIV-smittet, kan medføre social udstødelse og stigmatisering (hullerne i Jesus’ hænder og fødder).

Det er kvinderne, der bærer de største lidelser. De bærer det synlige bevis på seksualakten og de bliver ofte smittet med HIV igennem voldtægt eller igennem deres mand, der bringer smitten til dem fra omgang med andre kvinder.

Den gravide teenager symboliser uskylden. Barnet, der er kommet galt af sted p.gr.a. uvidenhed, impulsivitet eller måske voldtægt, straffes ubarmhjertigt med en uønsket graviditet og en eventuel stigmatisering.

USA’s mundkurvspolitik: USA har indført den såkaldte Mexico City Policy – af kritikere kaldet Den Globale Mundkurv. Det betyder, at hjælpeorganisationer og sundhedsklinikker tvinges til ikke at oplyse om eller henvise til abort. Ellers fratages de bistanden fra USA, herunder diverse præventionsmidler. Dette er en krænkelse af både ytringsfriheden og kvinders ret til at bestemme over egen krop.

Politikken har ikke ført til færre aborter, men har derimod medført lukning af lokale sundhedsklinikker, således at utallige kvinder forhindres i at modtage livsvigtig hjælp og vejledning.

På FN-konferencen i 1994 vedtog 179 lande, herunder USA, at seksuel og reproduktiv sundhed er en menneskeret, hvilket bl.a. betyder ret til seksualvejledning og fri adgang til prævention.

43% af verdens u-landsbistand til familieplanlægning og bekæmpelse af seksuelt overførte sygdomme, kommer fra USA – de er derfor en meget magtfuld bidragsyder.

I 10 år frem til 2001 faldt antallet af HIV-smittede i Uganda drastisk p.gr.a. oplysningskampagner og gratis kondomer. Men presset af Bush-regeringen prædikes nu i stedet seksuel afholdenhed. Dette medførte på 2 år en fordobling af årligt smittede fra 70.000 i 2003 til 130.000 i 2005.

Vatikanets dobbeltstatus som stat og religiøs autoritet betyder, at deres lobbyvirksomheder har en privilegeret status i både EU’s og FN’s politiske inderkreds. Selv om de ikke har egentlig stemmeret, har de i praksis ofte indflydelse på linje med FN’s og EU’s medlemsstater.

Ingen videnskabelige studier beviser at programmer, hvor der undervises i afholdenhed som eneste middel mod teenagegraviditet, er effektiv. Derimod har Family Health International i 2005 konkluderet, at seksualvejledning om sikker sex og brug af kondomer ikke øger den seksuelle aktivitet – men tværtimod er en effektiv metode til at reducere højrisiko seksualadfærd.

Fra ABC til AB: USA har tidligere benyttet den gammelkendte ABC-strategi til bekæmpelse af HIV/AIDS, dvs. Abstinence (afholdenhed) – Be faithful (vær trofast) – Use Condoms (brug kondomer). Men fordi Bush ønsker at nedtone brugen af kondomer, er strategien nu blot en AB-strategi.

Bush’s seksualpolitik i Texas har medført, at de en af de stater med det højeste antal HIV-smittede og højeste antal teenage-graviditeter i USA i forhold til indbyggertallet. Bush har i november 2006 udpeget en viceminister for familieplanlægning, der er imod prævention og sex før ægteskabet.

Flere faktuelle oplysninger fås på www.sexogsamfund.dk og

http://www.aidoh.dk/GlobalGag